krea_logo_vert_border

Haaga-Helian opiskelijat yhdistävät yhteisöllisyyden sekä organisaation osaamisen

Oletko koskaan miettinyt, miten uusi yhteisöllisyys ja organisaation osaaminen voisivat liittyä toisiinsa?

Me luova toimisto Krean opiskelijat nimittäin olemme. Me uskomme vahvasti siihen, että tulevaisuuden työelämässä työntekijän osaaminen ja työpaikan yhteisöllisyys kulkevat entistä enemmän käsi kädessä. Niiden yhdistäminen on tärkeää nopean teknologisen kehityksen aikakaudella. Kurssilla loimme uudenlaisen innovaation, jonka avulla työntekijöiden osaaminen ja työpaikan yhteisöllisyys yhdistetään helposti ja nopeasti.

Taitope syntyi yhteistyössä tietojenkäsittelyn opiskelijoiden kanssa

Kehitimme taitojen Tinderin eli Taitopen. Taitope on web-sovellus, joka räätälöidään jokaisen yrityksen omiin tarpeisiin. Työntekijät luovat sovellukseen profiilin ja lisäävät sinne omaa osaamistaan vastaavia taitoja, joita he ovat kartuttaneet esimerkiksi edellisissä työpaikoissaan. Profiilin lisäksi sovelluksessa on viestitoiminto, jolla voi viestitellä organisaation muiden työntekijöiden kanssa. Työntekijät voivat etsiä sovelluksesta osaamista, joka heiltä ehkä puuttuu. Osaamista voi hakea sovelluksen hakutoiminnon avulla, esimerkiksi kuvanmuokkaukseen tai Zoom-sovelluksen käyttöön. Organisaatio voi hyödyntää sovellusta myös suurissa projekteissa, kun tarvitaan erilaista osaamista, vaikka ulkomaalaisen yritysvieraan tapaamiseen tai uuden kurssin järjestämiseen. Työntekijät voivat tutustua toistensa osaamisprofiileihin sovelluksen avulla ja sitä kautta kasvattaa työpaikan yhteisöllisyyttä.

Taitopen prototyyppi

Tietojenkäsittelyn opiskelijat loivat web-sovelluksesta prototyypin, jonka avulla asiakas saa hyvän kuvan siitä, miten Taitope käytännössä toimii. Se on meidän näkemyksemme tulevaisuuden työpaikasta, jossa organisaation työntekijöiden osaaminen on näkyvillä. Kun taidot ovat helposti saatavilla, organisaation sisäiset rekrytoinnit helpottuvat ja työntekijöille voidaan tarjota heidän taitojaan vastaavia tehtäviä.

Sysäys ja uusi yhteisöllisyys

Kurssi huipentui 19.11.2020 järjestämäämme Sysäys-webinaariin, jonka teemana oli uusi yhteisöllisyys. Webinaarissa esiteltiin kaikki kurssilla suunnitellut projektit ja niiden mainosvideot. Sysäys vei meidät suoraan todelliseen työelämän myyntitapaamiseen, kun vierailijoita saapui breakout-huoneeseemme. Vierailijat haastoivat meitä kysymyksillään ja antoivat uusia näkökulmia projektiimme. Webinaari oli onnistunut ja sitä oli hyödyllistä olla tekemässä. Oli todella innostavaa, kun vierailijat osoittivat aitoa kiinnostusta kehittämäämme ideaa kohtaan.

Mitä kaikkea muuta kurssiin sisältyi?

Kurssilla teimme myös somekalenterin ja -suunnitelman. Jokainen ryhmä sai oman viikon, jolloin olimme vastuussa Sysäyksen sometileistä. Yksi kurssin keskeisimpiä asioita oli brändin luominen oman innovaation ympärille. Pääsimme suunnittelemaan brändin visuaalisen ilmeen verkkosivujen fonteista ja värimaailmasta logoon saakka.

Yksi projektin osa oli videon tekeminen. Opiskelimme käsikirjoitusta ja editointia Krean valmentajien johdolla. Saimme käyttöömme Krean laajan kuvauslaitteiston. Toteutimme itse videon käsikirjoituksen, kuvaamisen ja editoinnin. Koimme tämän osuuden kurssista erittäin mielekkääksi.

Todellisia työelämän taitoja Krean kurssilta

Olemme kokeneet tämän kurssin erittäin hyödylliseksi työelämää ajatellen. Kurssi valmisteli meitä tulevaisuuden markkinoinnin ja viestinnän työtehtäviin. Saimme päästää luovuutemme huippuunsa, samalla jatkuvasti oppien.

Mikä voisi olla sen opettavaisempaa?

 

 

Jaa artikkeli:

Opiskelijat ideoivat ratkaisua taloyhtiöiden sisäisiin ongelmiin

Sysäys tuli taas! Haaga-Helian markkinoinnin ja viestinnän opiskelijat eli krealaiset järjestivät jälleen kerran yhteisen tapahtuman HENRY:n ja ProComin kanssa. Sysäys-webinaarissa näimme opiskelijoiden esityksiä heidän itse kehittämistään viestintäratkaisuista. Hieman alle kaksi tuntia kestänyt webinaari pidettiin torstaina 19.11. Tapahtuman aiheena tänä syksynä oli ”Uusi yhteisöllisyys”.

Tiimin kanssa lähdimme pohtimaan yhteistä ideaamme. Keskustelun aikana huomasimme, kuinka omien kokemusten perusteella taloyhtiöistä puuttui yhteisöllisyyden ilmapiiri, ja että viestintä oli hajautettu moniin eri kanaviin esimerkiksi ilmoitustaulujen, Facebook-ryhmien ja postien avulla. Tähän halusimme luoda modernimman ratkaisun ja siitä saimme idean Taloyhteisö-sovellukseen.

Yhteisöllisyydestä arjen mutkattomuuteen

Lähdimme ryhmänä ruokkimaan ideaa Taloyhteisö-sovelluksesta, josta lopulta kasvoi selkeä ja toimiva kokonaisuus. Krealaisten tehtävänä oli tuotteen brändääminen ja markkinointi, tikolaisten vastuulla puolestaan oli tuotteen suunnittelu ja sen teknisen puolen kehittäminen. Tavoitteenamme oli luoda jotain, joka tuo yhteen naapuruston väen. Kehitimme Taloyhteisön ratkaisuksi yhteisöllisyyden puutteelle taloyhtiöissä, mikä halutaan myös nimen avulla tuoda esille.

Matkan varrella syntyi uusia ideoita palveluista, mitä sovelluksemme voisi tarjota. Kyse ei ollut enää alustasta, joka yhdistää ihmiset, vaan myös helpottaa heidän arkeaan. Tuotuamme digitaalisen ilmoitustaulun kännyköihin toimme mukaan ominaisuudet, kuten Osta, vaihda & myy ja Keskustelut. Kehitimme sovellusta siihen suuntaan, että sen avulla on vaivatonta hoitaa arkisia asioita mutkattomasti ja nopeasti, kuten lainata porakonetta yläkerran naapurilta tai vaihtaa saunavuoroja toisen asukkaan kanssa.

Taloyhteisössä tiivistyy ennen kaikkea digitaalisuus. Sen päätarkoitus on korvata taloyhtiöiden vanhentuneet ja hitaat viestintäkäytännöt, toisin sanoen haluamme sovelluksemme avulla syrjäyttää ilmoitustaulut päivitetyllä ratkaisulla. Taloyhtiöiden viestintätuotteiden markkinat ovat vielä hyvin pienet, mutta ryhmämme uskoo vahvasti Taloyhteisön kaltaisten sovellusten yleistyvän digitalisaation ottaessa yhä enemmän jalansijaa kuluttajien arjessa.

Taloyhteisö-sovellus
Taloyhteisö-sovellus

Tiimityöskentely etänä

Koronapandemiasta johtuen työskentelimme Sysäyksen ja Taloyhteisön parissa suurimmaksi osin etänä. Työstimme projektia pääasiassa Zoom-ryhmäpuheluiden välityksellä ja muun kommunikoinnin hoidimme WhatsAppin kautta. Etätyöskentely toi kuitenkin omat haasteensa projektin tekemiseen. Huomasimme, että ideointi ja esimerkiksi käsikirjoituksen luominen oli huomattavasti vaikeampaa etäolosuhteissa. Tästä syystä tapasimme projektin parissa myös Zoomin ulkopuolella.

Sysäys järjestettiin Zoomissa ja osa tiimistämme pääsi myös juontamaan tapahtumaa. Harjoittelimme webinaarin juontoa ja sovelluksemme esittelyä jo etukäteen, ja ne molemmat sujuivat tapahtumapäivänä erinomaisesti. Tapahtuman aikana koimme hieman teknisiä ongelmia, mutta hyvän kommunikoinnin ansiosta saimme vedettyä webinaarin kunnialla loppuun asti.

Mitä opimme?

Tämä kurssi tarjosi loistavan mahdollisuuden harjoitella uusien digitaalisten ratkaisujen kehitystyötä käytännönläheisesti. Webinaarit ovat suuressa suosiossa koronatilanteen vuoksi ja siksi olikin hienoa päästä harjoittelemaan webinaarin järjestämistä. Teemana Uusi yhteisöllisyys on äärimmäisen ajankohtainen ja sen ympärille oli mielenkiinoista rakentaa uutta innovatiivista digiratkaisua, jollaista ei vielä ollut markkinoilla.

Lähes koko syksyn kestävää kehitystyötä oli todella palkitsevaa päästä esittelemään suurelle yleisölle. Taloyhteisön vastaanotto Sysäyksessä oli hyvä ja se herätti kiinnostusta webinaariin osallistuneiden keskuudessa. Myös muiden ryhmien työtä oli ilo seurata, niin ennen Sysäystä kuin sen aikanakin.

Taloyhteisö tiimi

Jaa artikkeli: