krea_logo_vert_border

Viisi vinkkiä brändi-ilmeen johtamiseen

Juha Pohjolan kirja Brändin ilmeen johtaminen on tuhti setti. Kirja sisältää painavaa asiaa, kuten brändin ilme ja sen rakentaminen sekä yrityksen yhdenmukainen visuaalinen ilme sekä visuaalinen ohjeistus.

Poimimme kirjasta viisi tärkeää vinkkiä, joiden avulla Sinä, nykyinen tai tuleva brändi-ilmeen vaalija, tuotat merkityksellistä sisältöä erottuvalla visuaalisella ilmeellä ja johdat sen suunnittelua, toteuttamista ja jalkauttamista. Digitaalinen myllerrys on jättänyt jälkensä brändin ilmeen jalkauttamiseen eri kanavissa. Kanavien ominaispiirteet täytyy muistaa huomioida, eikä elementtien valinta ei ole aina yksiselitteistä. Lue kirjasta saamamme vinkit, niin olet paremmin valmistautunut tuottamaan erottuvia brändikokemuksia omille kohderyhmillesi!

Viisi vinkkiä brändien kanssa työskenteleville – näin johdat brändin ilmettä

1. Brändin identiteetti on kaiken perusta

Oikein tehtynä brändi ja brändi-ilme tukevat liiketoiminnan strategiaa. Yrityksen brändi-identiteetti eli persoonallisuus päätetään yrityksessa. Identiteetti muodostuu yrityksen kulttuurista, tavoitteista, visioista ja strategioista.

Se, mitä vastaanottaja pystyy yrityksestä näkemään, on yrityksen visuaalinen identiteetti. Visuaalinen identiteetti on samalla työkalu, jolla voidaan vaikuttaa vastaanottajan muodostamaan mielikuvaan yrityksestä. Yritys lähettää yleisöilleen visuaalisia kuvia, eli profiileja, joista vastaanottaja itse muodostaa mielikuvan eli imagon. Muista, että jokainen viesti, jonka lähetät, rakentaa vastaanottajien mielikuvaa yrityksestä!

2. Visuaalisen suunnittelun prosessi Michael Petersin mukaan

Jos työskentelet markkinoinnin ja viestinnän alalla tai haaveilet suuntaavasi sinne, Pohjolan kirja tarjoaa sinulle paljon huikeita työkaluja ja ajateltavaa. Erityisen mainiona esimerkkinä mainittakoon Michael Petersin visuaalisen suunnittelun prosessikaavio, jonka noheva opiskelija (sinä!) googlaa käden käänteessä. Me teimme niin, ja ainakin tiimimme mielestä kaavio on hyödyllinen!

Michael Petersin visuaalisen suunnitteluprojektin prosessikaavio toimii mielestämme muuhunkin projektihallintaan, jos visuaalista suunnittelua kuvaavat osiot korvataan muilla relevanteilla aiheilla. Prosessi alkaa perusteellisella tilannekartoituksella, jossa käydään läpi saatavilla oleva strateginen taustatieto sekä kohderyhmätutkimukset. Sen jälkeen analysoidaan trendit ja kilpailutilanne, tehdään SWOT-analyysi sekä arvioidaan projektin realistisia mahdollisuuksia. Siitä edetään viestinnän strategiaan ja sen osa-alueisiin, kehitetään konsepti, otetaan konsepti käyttöön ja arvioidaan projektissa saavutetut tulokset.

3. Visuaaliset ohjeistukset – hell yeah tai helvetti irti!

Eritasoiset visuaaliset ohjeistukset yhdenmukaistavat brändin visuaalista ilmettä, samankaltaistavat brändiarkkitehtuuria ja nopeuttavat markkinoinnin ammattilaisten työskentelyä. Ohjeistukset helpottavat työskentelyä ja auttavat pitämään brändi-ilmeen yhdenmukaisena alati muuttuvissa tilanteissa.

Brändin jalkautus on aikaa vievää, joten on pari muuttujaa, jotka kannattaa ottaa huomioon. Aloita ohjeistusten tekeminen pohtimalla ensin kohderyhmää. Kenelle ohjeistuksen on tarkoitus olla hyödyksi? Kohderyhmäanalyysin perusteella osaat jo sanoa, tarvitaanko yksi ohjeistus vai monia erilaisia. Ohjeistusten laajuus riippuu aina käyttötarpeista. Parhaimmillaan ohjeistus säästää aikaa, rahaa ja vaivaa sekä yhdenmukaistaa yrityksen lähettämää viestiä. Mutta mikäli ohjeistus on metsikössä, ei siitä ole kenellekään relevanttia apua, vaan se lähinnä aiheuttaa hämmennystä.

4. Strategia edellä, kanava kerrallaan

Kun olet päässyt tarpeeksi pitkälle strategisten perusasioiden kanssa, voit edetä turvallisesti toteutukseen. Muista huomioida jokaisen digitaalisen kanavan ominaispiirteet. Viestintäkeinot ja -kanavat muuttuvat, ja tämän on syytä näkyä visuaalisuuden painotuksissa ja sen hallinnassa eri kanavissa. Ei ole yksiselitteistä, mitkä elementit toimivat eri kanavissa.

5. Design management brändin ilmeen hallinnassa

Kokonaisvaltaisen design managementin avulla varmistetaan yhdenmukainen visuaalinen viesti. Se pätee tuotteisiin, palveluihin ja markkinointiviestintään. Pohjolan kirjassa design management on kokonaisuuden hallintaa, joka on jaettu neljään toisistaan riippuvaiseen alueeseen: tuotteeseen, toimintaympäristöön, tapaan toimia ja viestintään. Asiakkaan kokemus on keskiössä ja jokaisen osa-alueen tulee palvella sitä.

Jos haluat oppia jäsentämään ja hallitsemaan tuottamaasi sisältöä, kannattaa lukea Pohjolan kirja! Ja sitten ei kun hommiin ja äärimmäinen brändikokemus tulille!

 

Jaa artikkeli: