krea_logo_vert_border

Haaga-Helian opiskelijat yhdistävät yhteisöllisyyden sekä organisaation osaamisen

Oletko koskaan miettinyt, miten uusi yhteisöllisyys ja organisaation osaaminen voisivat liittyä toisiinsa?

Me luova toimisto Krean opiskelijat nimittäin olemme. Me uskomme vahvasti siihen, että tulevaisuuden työelämässä työntekijän osaaminen ja työpaikan yhteisöllisyys kulkevat entistä enemmän käsi kädessä. Niiden yhdistäminen on tärkeää nopean teknologisen kehityksen aikakaudella. Kurssilla loimme uudenlaisen innovaation, jonka avulla työntekijöiden osaaminen ja työpaikan yhteisöllisyys yhdistetään helposti ja nopeasti.

Taitope syntyi yhteistyössä tietojenkäsittelyn opiskelijoiden kanssa

Kehitimme taitojen Tinderin eli Taitopen. Taitope on web-sovellus, joka räätälöidään jokaisen yrityksen omiin tarpeisiin. Työntekijät luovat sovellukseen profiilin ja lisäävät sinne omaa osaamistaan vastaavia taitoja, joita he ovat kartuttaneet esimerkiksi edellisissä työpaikoissaan. Profiilin lisäksi sovelluksessa on viestitoiminto, jolla voi viestitellä organisaation muiden työntekijöiden kanssa. Työntekijät voivat etsiä sovelluksesta osaamista, joka heiltä ehkä puuttuu. Osaamista voi hakea sovelluksen hakutoiminnon avulla, esimerkiksi kuvanmuokkaukseen tai Zoom-sovelluksen käyttöön. Organisaatio voi hyödyntää sovellusta myös suurissa projekteissa, kun tarvitaan erilaista osaamista, vaikka ulkomaalaisen yritysvieraan tapaamiseen tai uuden kurssin järjestämiseen. Työntekijät voivat tutustua toistensa osaamisprofiileihin sovelluksen avulla ja sitä kautta kasvattaa työpaikan yhteisöllisyyttä.

Taitopen prototyyppi

Tietojenkäsittelyn opiskelijat loivat web-sovelluksesta prototyypin, jonka avulla asiakas saa hyvän kuvan siitä, miten Taitope käytännössä toimii. Se on meidän näkemyksemme tulevaisuuden työpaikasta, jossa organisaation työntekijöiden osaaminen on näkyvillä. Kun taidot ovat helposti saatavilla, organisaation sisäiset rekrytoinnit helpottuvat ja työntekijöille voidaan tarjota heidän taitojaan vastaavia tehtäviä.

Sysäys ja uusi yhteisöllisyys

Kurssi huipentui 19.11.2020 järjestämäämme Sysäys-webinaariin, jonka teemana oli uusi yhteisöllisyys. Webinaarissa esiteltiin kaikki kurssilla suunnitellut projektit ja niiden mainosvideot. Sysäys vei meidät suoraan todelliseen työelämän myyntitapaamiseen, kun vierailijoita saapui breakout-huoneeseemme. Vierailijat haastoivat meitä kysymyksillään ja antoivat uusia näkökulmia projektiimme. Webinaari oli onnistunut ja sitä oli hyödyllistä olla tekemässä. Oli todella innostavaa, kun vierailijat osoittivat aitoa kiinnostusta kehittämäämme ideaa kohtaan.

Mitä kaikkea muuta kurssiin sisältyi?

Kurssilla teimme myös somekalenterin ja -suunnitelman. Jokainen ryhmä sai oman viikon, jolloin olimme vastuussa Sysäyksen sometileistä. Yksi kurssin keskeisimpiä asioita oli brändin luominen oman innovaation ympärille. Pääsimme suunnittelemaan brändin visuaalisen ilmeen verkkosivujen fonteista ja värimaailmasta logoon saakka.

Yksi projektin osa oli videon tekeminen. Opiskelimme käsikirjoitusta ja editointia Krean valmentajien johdolla. Saimme käyttöömme Krean laajan kuvauslaitteiston. Toteutimme itse videon käsikirjoituksen, kuvaamisen ja editoinnin. Koimme tämän osuuden kurssista erittäin mielekkääksi.

Todellisia työelämän taitoja Krean kurssilta

Olemme kokeneet tämän kurssin erittäin hyödylliseksi työelämää ajatellen. Kurssi valmisteli meitä tulevaisuuden markkinoinnin ja viestinnän työtehtäviin. Saimme päästää luovuutemme huippuunsa, samalla jatkuvasti oppien.

Mikä voisi olla sen opettavaisempaa?

 

 

Jaa artikkeli:

Sysäys toimii työelämän simulaattorina

Haaveiletko sinäkin työskentelystä markkinoinnin ja viestinnän alalla? Palatko halusta päästä opiskelemaan inspiroivassa ja kannustavassa ympäristössä sekä tiiviissä vuorovaikutuksessa yritysten kanssa? Meille Haaga-Helian krealaisille tämä on arkipäivää.

Tämän syksyn Krea Digital -kurssilla opiskelijoiden tehtävänä oli kehittää uunituore digitaalinen konsepti vahvistamaan yritysten yhteisöllisyyttä uuden äärellä. Digitaalinen konsepti suunniteltiin yhteistyössä tietojenkäsittelyn opiskelijoiden kanssa ja esitettiin kurssin huipentuessa Sysäys-webinaarissa.

Sysäys yhdistää opiskelija- ja työyhteisöt

Sysäys on Haaga-Helian, Henry ry:n sekä ProComin yhteinen yhteistyöprojekti ja työyhteisöviestinnän tapahtuma, jossa me opiskelijat esittelimme innovatiivisia ratkaisuja työyhteisöviestinnän parantamiseksi yrityksille. Sysäys-webinaari järjestettiin ensimmäisen kerran keväällä 2020, kun Covid-19-pandemia esti tapahtumien järjestämisen paikallisesti. Tänä syksynä Sysäyksen teemana oli uusi yhteisöllisyys.

Approt ajan tasalle – perinteinen appropassi päivitettynä nykypäivään

Tiimimme loi kurssilla digitaalisen konseptin Approkaation. Se on monille opiskelijoille approilta tutuksi tulleen appropassin seuraaja digitaalisessa muodossa. Approkaatio kokoaa kaikki paperisen appropassin ominaisuudet yhteen sovellukseen, tehden approilusta turvallisempaa, huolettomampaa ja helpompaa.

Idea konseptistamme syntyi, kun osa tiimistämme approili alkusyksystä. Tapahtumalle hyvin ominaiseen tapaan osa ravintoloista ruuhkautui pahasti, eikä turvavälejä pystynyt noudattamaan. Samaan aikaan osa ravintoloista oli lähes tyhjillään. Illan aikana myös eräs seurueestamme kadotti paperisen appropassinsa. Siitä saimme ajatuksen, voisiko paperisen appropassin korvata jotenkin? Näistä lähtökohdista syntyi Approkaatio.

Konseptisuunnittelu on jatkuva prosessi

Me krealaiset keskityimme Approkaatio-konseptin markkinointiin, myyntiin ja visuaaliseen ideointiin. Suunnittelimme nimen, sloganin sekä logon, joiden pohjalta rakensimme brändin. Työhömme kuului myös esimerkiksi konseptin markkinointivideon suunnittelu sekä toteutus. Ryhmämme tietojenkäsittelyn opiskelijat ottivat vastuun työn teknisestä puolesta, ja loivat Approkaation nettisivujen alustan sekä havainnollistivat konseptin idean prototyypin muotoon.

Approkaation suunnittelu oli koko kurssin läpi jatkuva prosessi. Loimme konseptillemme uusia elementtejä ja teimme siihen pieniä muutoksia ihan Sysäys-webinaariin asti. Konseptin kehittäminen sisälsi myös paljon epävarmuutta, esimerkiksi siksi, koska emme tienneet löytäisimmekö sille asiakkaita. Positiivisella asenteella veimme kuitenkin projektia sujuvasti eteenpäin epävarmuudesta huolimatta.

Mitä opimme kurssilla?

Sysäys-webinaari avasi meille oven työelämään ja antoi mahdollisuuden testata, miltä tuntui oikean digitaalisen sovelluksen suunnitteleminen sekä sen markkinointi. Opimme myös, millaista on järjestää webinaari asiantuntijoille. Sysäksen toteutus vaati meiltä myös muita alalle ominaisia tehtäviä kuten:

  • Tapahtuman markkinointia ja materiaalien luomista Sysäyksen sosiaalisen median kanaviin.
  • Yhteydenottoja yrittäjiin ja eri alan ammattilaisiin.
  • Digitaalisen sovelluksen pitchausta sekä myyntiä.
  • Nettisivujen suunnittelemista.
  • Tiimityöskentelyä tietojenkäsittelyn opiskelijoiden kanssa.

Sysäys opetti meille tulevia työelämän taitoja ja antoi hyvän pohjan työskennellä vastaavanlaisten työtehtävien parissa myös tulevaisuudessa. Näillä taidoilla pystymme myymään ammattitaitoamme yrityksille.

Hyvä valmistautuminen tuo tuloksia

Webinaari onnistui mielestämme hyvin. Hyvä valmistautuminen osaltaan edesauttoi onnistumista.  Kokosimme esimerkiksi listan kysymyksistä, joita webinaariin osallistuvien yritysten edustajat voisivat mahdollisesti kysyä konseptistamme ja sen toteuttamisesta. Rohkeutemme esiintymistilanteissa kasvoi käytännön kokemuksen kautta.

Konseptimme herätti kiinnostusta opiskelijoiden, opiskelijajärjestöjen sekä muun muassa approlippuja myyvän Kide Appin edustajien keskuudessa. Appropassin digitalisoiminen koettiin poikkeuksetta ajankohtaiseksi ja tarpeelliseksi uudistukseksi. Kide Appin edustajat kiinnostuivat kovasti sovelluksen kehittämisestä. He tarjosivat asiantuntijuuttaan avuksi konseptin eteenpäin viemiseen.

Epävarmuudesta polttoainetta luovaan työhön

Tämä syksy antoi meille ymmärryksen siitä, kuinka epävarmuus on läsnä kaikessa toiminnassamme. Meidän ei tule ainoastaan sietää epävarmuutta, vaan myös oppia toimimaan sen vallitessa.

Olemme tyytyväisiä luomaamme konseptiin sekä opettajilta ja alan asiantuntijoilta saamaamme palautteeseen ja Approkaatio-sovellusta kohtaan osoitettuun kiinnostukseen. Koemme, että onnistuimme tehtävässämme, ja kaiken kaikkiaan koko kurssista jäi hyvä fiilis!

Approkaatio-tiimi
Jaa artikkeli: