krea_logo_vert_border

Muutos – Miten siitä selviää?

Muutoksessa asenne ratkaisee. Asenne on tärkeää etenkin muutokseen valmistautumisessa. Jatkuvassa muutoksessa täytyy myös luottaa siihen, että kaikki menee hyvin ja järjestyy. Sekä muihin että itseensä luottaminen on tärkeää muutoksen keskellä. Aina on mahdollisuus mennä eteenpäin.

Pihlajalinnan markkinointijohtaja Pauli Waroma puhui DigiArenaHelsingissä 17.5. muutosjohtamisesta ja siitä, miten muutoksesta selviää.

Johda muutosta tarinalla

Waroman mukaan muutosta voidaan kuvailla portailla nousemiseksi: välillä kompuroidaan ja mennään taaksepäin, mutta loppujen lopuksi suunta on aina eteenpäin. Muutoksen johtamisessa on hyvä pitää mielessä kolme asiaa, joilla pyritään vaikuttamaan muutoksen kivuttomuuteen:

1.Tarina paremmasta muutoksesta. On tärkeää tarinallistaa muutos. Tavoitteena kertoa, mikä tehtävä yrityksellä on muutoksessa ja mihin ollaan menossa. Tarina on visio tulevaisuudesta.
2. Rehellisyys. Muutoksen johtamisessa tulee olla rehellinen. Muutos ei ole aina kivaa ja virheitä sattuu. Ei riitä, että muutosta johdetaan, on johdettava myös ihmisiä.
3. Stoppi vanhan haikailulle. Arkipäivässä tapahtuva vanhan haikailu vie energiaa muutokselta.

Tarina antaa muutokselle tarkoituksen ja suunnan. Rehellisyys auttaa muutoksen kipukohdissa. Aina ei mene putkeen ja välillä tulee lunta tupaan. Muutoksessa ”näin on aina tehty”-asenne ei vie muutosta eteenpäin, vaan syö energiaa muutokselta.

Tulevaisuuteemme vaikuttavat megatrendit

Alla olevat megatrendit vaikuttavat siihen, minkälaisessa toimintaympäristössä tulemme elämään. Niillä on vaikutus kulutuskäyttäytymiseen, arvoihin ja motiiveihin.

1. Dataismin myötä valta on siirtymässä ihmisiltä algoritmeille. Liike-elämässä sillä tarkoitetaan, että päätökset perustuvat digitaalisten mittareiden tuottamaan tietoon, koviin faktoihin.
2. Ilmastonmuutokseen liittyvä tärkein kysymys on, pystymmekö elämään tasapainossa luonnon kanssa.
3. Koulutuksen merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Erityisesti Pauli Waroma nosti esille ajatuksen empatian opettamisesta kouluissa.
4. Palveluissa trendinä on ostamisen prosessin kuluttaminen. Tulevaisuudessa konkreettisen tuotteen sijaan kuluttaja on valmis maksamaan myös sujuvasta ostoskokemuksesta koko ostoprosessin ajan tiedon hankinnasta jälkihoitoon saakka.
5. Väestön ikääntyminen on yksi suurimmista haasteista toimintaympäristön muutoksessa. Suomessa oli vuonna 2010 yli 65-vuotiaita 940 000 ja vuonna 2030 heitä arvioidaan olevan 1,5 miljoonaa.

Maailma muuttuu. Muutos on asenne. Vierivä kivi ei sammaloidu. Luentonsa Pauli Waroma kiteytti lauseeseen: ”Elämän tarkoitus on evoluutio”

Jaa artikkeli: