Case: Me Yhdessä -vastuullisuuskampanja

Case: Me Yhdessä -vastuullisuuskampanja

Me Yhdessä -vastuullisuuskampanjalla lisättiin Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen ja alueen yritysten välistä yhteistyötä, kannustettiin yrityksiä vastuullisuuteen sekä tuotiin vastuullista toimintaa entistä näkyvämmäksi.

Me Yhdessä -kampanja toteutettiin Haaga-Helian mainonnan ja yritysviestinnän opiskelijoiden sekä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen yhteisprojektina. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on vuonna 1990 perustettu voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yritys, jonka missiona on kehittää elinympäristöämme vähentämällä jätteen määrää sekä lisäämällä ympäristötietoisuutta.

Vihreää hyväntekeväisyyttä

Me Yhdessä -kampanjalla korostettiin, kuinka arjen pienilläkin valinnoilla voidaan vaikuttaa kestävämpään tulevaisuuteen ja kuinka vastuullisesta toiminnasta voidaan viestiä vakuuttavasti ja innostavasti.

Yritykset osallistuivat suorittamalla 500 euron haastemaksun, jota vastaan Haaga-Helian opiskelijat laativat tarinan yrityksen ja Kierrätyskeskuksen välisestä vastuullisesta yhteistyöstä. Nämä tarinat pääsivät näkyville kampanjan ja yhteistyökumppaneiden eri kanaviin ja verkostoihin.

Yritysten maksamasta haastemaksusta 20 prosenttia ohjattiin Uusi Lastensairaala 2017 -hankkeelle.

Kahden vuoden projekti

Yhteistyö Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen kanssa alkoi keväällä 2013, kun Haaga-Helian opiskelijat suunnittelivat kampanjalle visuaalisen ilmeen. Kampanjan verkkosivut ja sosiaalisen media kanavat luotiin myös kokonaisuudessaan Haaga-Helian opiskelijoiden toimesta.

Seuraavana vuonna kampanja jalkautui Haaga-Helian Pasilan kampukselle, jossa järjestettiin Popup-kierrätystapahtuma koulun väelle. Pasilan kampuksen aula somistettiin kierrätyskeskuksesta löydetyillä huonekaluilla ja muilla sisustusmateriaaleilla. Tapahtumassa oli esillä myös Kierrätyskeskuksen oman verstaan, Plan B:n, tuotoksia.

Me Yhdessä -kampanja huipentui keväällä 2015 Kevätkierrätys -tapahtumaan, jossa kokoontui kampanjaan osallistuneet oppilaitokset, yhteisöt ja muut mukana olleet tahot. Kampanjan päättymistä juhlistettiin erilaisin luennoin, tietoiskuin ja kierrätysaiheisella askartelupajalla.

Markkinoinnilla menestykseen

Tapahtumamarkkinoinnin ja mainospainotuotteiden lisäksi Me Yhdessä -kampanjaa levitettiin tehokkaasti sosiaalisen median kanavissa. Haaga-Helian mainonnan ja yritysviestinnän opiskelijat loivat aktiivisesti sisältöä, joka päivitettiin sille sopivaan palveluun.

Virtuaalisena tukikohtana toimivat kampanjan omat verkkosivut www.meyhdessa.fi. Myös Kierrätyskeskuksen sekä kampanjaan osallistuneiden yritysten verkkosivuja hyödynnettiin kampanjan markkinoinnissa.

Kampanjan tuloksia seurattiin tarkkailemalla Kierrätyskeskuksen yrityspalveluiden käytön kehitystä ja tutkimalla kampanjan omien sekä siihen osallistuneiden yritysten kotisivujen kävijämääriä. Tämän lisäksi mitattiin sosiaalisen median kanavien seuraajien sitoutumista, teetettiin kyselyitä ja haastatteluja sekä seurattiin yleisesti kampanjan saamaa julkisuutta.

Me Yhdessä -kampanja herätti mukavasti kiinnostusta pääkaupunkiseudun yrityksissä. Useat yritykset jakoivat oman vastuullisuustarinansa kanssamme ja näin levitimme yhdessä sanaa kestävämmän tulevaisuuden puolesta.

Linkit:

www.meyhdessa.fi
Facebook: https://www.facebook.com/meyhdessa
Twitter: @meyhdessa

Jaa artikkeli:

Asiakas

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus


Krean tarjoamat palvelut

Tapahtumamarkkinointi, painotuotteet, sosiaalinen media

Kuvia projektista

Lue myös muita referenssicaseja

Krea

Krea on Haaga-Helian mainonnan ja yritysviestinnän opiskelijoiden luova toimisto. Tarjoamme erilaisia palveluita, kuten esimerkiksi media-, markkinointi-, ja viestintäsuunnitelmia, some-kampanjoita, tapahtumia ja tutkimuksia

Luova toimisto Krean brändikäsikirja

Krea.fi-saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Ratapihantie 13, 00520 Helsinki

info@krea.fi