Case: Krean opiskelijat selvittivät Länsi-Helsingin alueen yrittäjien odotuksia ja toiveita

Case: Krean opiskelijat selvittivät Länsi-Helsingin alueen yrittäjien odotuksia ja toiveita

Luova toimisto Krean opiskelijoiden tekemän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Länsi-Helsingin Yrittäjät ry:n ja Suomen Yrittäjät ry:n tunnettuutta ja kerätä tietoa Länsi-Helsingin alueen yrittäjien toiveista ja odotuksista, jotka kohdistuivat yhdistyksen viestintäkanaviin, jäsenetuihin ja palveluihin.

Tutkimustulosten avulla yrittäjäyhdistys sai ideoita kehittää viestintäkanaviaan, jäsenetujaan ja palvelujaan edistääkseen Länsi-Helsingin alueen yrittäjien liiketoimintoja. Tutkimus oli tarpeellinen, sillä Länsi-Helsingin Yrittäjät ry:n tavoitteena on kasvaa sekä kehittyä tunnetuksi ja kiinnostavaksi yhdistykseksi, joka palvelee yrittäjiä monella osa-alueella. Viestinnän tutkimus kuuluukin oleellisena osana yhdistyksen viestintästrategiaan.

Tutkimusprojekti toteutettiin  syksyllä 2018 Krean jo tutuksi tulleen tutkimuspalvelukonseptin mukaisesti. Konseptoitu, neljän kontaktoinnin yhteistyö ei sitonut liikaa yhdistyksen resursseja: Länsi-Helsingin Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Kaj Eriksson ja tiedottaja Riitta Eriksson esittelivät opiskelijoille tutkimuksen toimeksiannon. Aikataulun mukaisesti yhdistyksen hallitus hyväksyi tutkimusongelmat, kyselylomakkeen kysymykset ja saatteen. Tutkimuksen valmistuttua yhdistyksen edustajat osallistuivat tutkimustulosten esittelytilaisuuteen 10.12.2018. Tutkimusraportti luovutettiin toimeksiantajalle sen valmistuttua.

Tutkimustulosten esittelytilaisuudessa olivat mukana toimeksiantajan edustajat kuvassa edessä vasemmalta oikealle: Maarit Slätis, Länsi-Helsingin Yrittäjät ry:n hallituksen jäsen, Kaj Eriksson, Länsi-Helsingin Yrittäjät ry:n puheenjohtaja 2018, Jukka Tiihonen, Länsi-Helsingin Yrittäjät ry:n nykyinen puheenjohtaja 2019 sekä Länsi-Helsingin Yrittäjät ry:n tutkimuksen opiskelijaryhmä.

Länsi-Helsingin Yrittäjät ry:n edustajat olivat tyytyväisiä tutkimusprojektiin ja sen tuloksiin. Yhdistys luovutti opiskelijaryhmälle 500 euron stipendin. Myös opiskelijat olivat tyytyväisiä saatuaan osallistua aidon tutkimuksen tekemiseen, mikä näkyi myös opiskelijoiden palautteissa:

”Vahva yhteys työelämään oikean yritystoimeksiannon kautta rakensi hienon kokonaisuuden, jonka kautta oppi tärkeitä asioita alalla työskentelystä.”
”Laaja ja kattava tietopaketti mitä on otettava huomioon markkinoinnissa ja miten sitä analysoidaan ja tutkitaan.”
”Onnistuin saamaan kokonaiskuvan markkinoinnin ja viestinnän tutkimuksesta ja konkreettisesti yhteistyöstä yrityksen kanssa.”
” Opin tutkimusprosessin vaiheista, kysymysten suunnittelusta sekä tulosten analysoimisesta ja sitä kautta mahdollisten kehitysehdotusten muokkaamisesta.”
”Oppi paljon tutkimuksen tekemisestä.”
”Mielenkiintoinen toimeksianto.”

Suomen Yrittäjät ja sen paikallisyhdistykset kuten Länsi-Helsingin Yrittäjät ry tarjoaa jäsenyrityksilleen erilaisia palveluja ja jäsenetuja. Tutkimuksen toimeksiantaja, Länsi-Helsingin Yrittäjät valvoo Länsi-Helsingin alueella toimivien yritysten etuja ja tukee niiden yritystoimintaa tarjoamalla noin 600 jäsenyritykselleen erilaisia palveluja ja jäsenetuja. Länsi-Helsingin Yrittäjät ry:n tavoitteena on luoda jäsenyrityksilleen menestymisen mahdollisuuksia ja auttaa yrittäjiä verkostoitumaan alueen muiden yrittäjien kanssa. Yrittäjäjärjestö tekee yhteiskunnallisesti merkittävää työtä auttaessaan jäsenyrityksiään menestymään ja kasvamaan.

Jaa artikkeli:

Asiakas

Länsi-Helsingin Yrittäjät ry


Krean tarjoamat palvelut

Tutkimustulosten avulla yrittäjäyhdistys sai ideoita kehittää viestintäkanaviaan, jäsenetujaan ja palvelujaan edistääkseen Länsi-Helsingin alueen yrittäjien liiketoimintoja.

Kuvia projektista

Lue myös muita referenssicaseja

Krea

Krea on Haaga-Helian mainonnan ja yritysviestinnän opiskelijoiden luova toimisto. Tarjoamme erilaisia palveluita, kuten esimerkiksi media-, markkinointi-, ja viestintäsuunnitelmia, some-kampanjoita, tapahtumia ja tutkimuksia

Luova toimisto Krean brändikäsikirja

Krea.fi-saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Ratapihantie 13, 00520 Helsinki

info@krea.fi