Case: Krealaiset kehittämässä Suomen Lastenhoitoalan Liiton jäsenviestintää

Case: Krealaiset kehittämässä Suomen Lastenhoitoalan Liiton jäsenviestintää

Krean Markkinoinnin ja viestinnän tutkimus -opintojakson opiskelijat toteuttivat keväällä 2018 tutkimusprojektin, jonka tarkoituksena oli selvittää Slalli-jäsenlehden lukijoiden mielipiteitä lehden sisällöstä, ulkoasusta, julkaisumuodosta ja -tiheydestä sekä liiton vuorovaikutuskanavista. Tavoitteena oli löytää kehittämisideoita liiton jäsenviestintään. Tutkimusprojektissa toteutettiin

  • tutkimuksen tavoitteiden täsmentäminen
  • kyselylomakkeen ja saatekirjeen laatiminen
  • tiedonkeruu webropol-ohjelmalla
  • aineiston tilastolliset analyysit
  • tutkimusraportin laatiminen sekä tulosten ja kehittämisideoiden esittely toimeksiantajalle.

Toimeksiantaja, Suomen Lastenhoitoalan Liiton toiminnanjohtaja ja Slalli-lehden päätoimittaja Eila Seppalä-Vessari oli tyytyväinen yhteistyöhön ja opiskelijoiden esittämiin kehittämisehdotuksiin, joita hän pystyi sellaisenaan hyödyntämään lehden ja liiton viestinnän kehittämistyössä.

Krean opiskelija Jenni Rantala laati Slalli-lehteen artikkelin tutkimuksen tuloksista. Artikkeli on luettavissa lehden sivuilla 8 – 9: linkki lehteen.

Asiakas


Krean tarjoamat palvelut

Kuvia projektista

Lue myös muita referenssicaseja

Krea

Krea on Haaga-Helian mainonnan ja yritysviestinnän opiskelijoiden luova toimisto. Tarjoamme erilaisia palveluita, kuten esimerkiksi media-, markkinointi-, ja viestintäsuunnitelmia, some-kampanjoita, tapahtumia ja tutkimuksia.

Ota yhteyttä

Ratapihantie 13, 00520 Helsinki

info@krea.fi