Case: Krea kaappasi Lassila & Tikanojan Instagram-tilin

Case: Krea kaappasi Lassila & Tikanojan Instagram-tilin

Rekrytointiviestinnän merkitys yrityksen strategisena kilpailutekijänä kasvaa jatkuvasti. Myös rekrytoinnin prosessit ja kanavat ovat voimakkaassa murroksessa digitalisaation jyllätessä tälläkin alueella. Sunnuntain Hesarin työpaikkaosion valta on murtumassa. Etenkin nuorten kykyjen tavoittaminen ja kiinnostuksen herättäminen ovat yrityksien tärkeimpiä haasteista rekrytointimarkkinoilla.

Lassila & Tikanoja on tehnyt aktiivista partneriyhteistyötä Haaga-Helian kanssa useammallakin rintamalla. Syksyllä 2015 Krean haasteeksi saatiin L&T:n rekrytointiviestinnän kehittäminen entistä vetovoimaisemmaksi digitaalisissa kanavissa. Kampanjan tavoitteiksi L&T:n Hanne Mäkelä tiivisti: ”tavoittaa mahdollisimman moni nuori sosiaalisen median kautta ja nostaa L&T:n haluttavuutta työnantajana 15–25-vuotiaiden ikäryhmässä”.

Kohderyhmät tutkittiin huolellisesti

Ennen kampanjasuunnittelun aloittamista Krea järjesti haastattelututkimuksen kohderyhmille. Tunnin mittaisissa syvähaastatteluissa kuultiin niin ammattikoulujen kuin ammattikorkeakoulujenkin opiskelijoiden mietteitä parhaista rekrytointiviestinnän kanavista sekä L&T:hen kohdistuvista mielikuvista.

Tutkimus antoi suunnitteluryhmille arvokasta tietoa kohderyhmien käyttäytymisestä ja odotuksista. Erityisesti toivottujen rekrytointiviestinnän kanavien osalta nähtiin myös yllätyksiä; nuoret eivät ehkä olleetkaan niin some- ja digikeskeisiä kuin oletettiin. Etenkin radio- ja tapahtumamarkkinointi nousivat esille. Kouluissa järjestettäviä rekrytointimessuja pidettiin erityisen tärkeinä. Realistiset odotukset ja lupausten pitäminen nousivat vahvasti esille haastatteluissa. Suurinta harmitusta herätti yritysten liikoja lupaileva rekrytointiviestintä jos kuitenkaan avoimia paikkoja ole.

Kampanja-battle käyntiin

Rekrytointikampanjat toteutettiin battlena, jossa Krean tiimit kamppailivat toisiaan vastaan parhaasta ja ennen kaikkea menestyksekkäimmästä toteutuksesta. Asiakasraatiin kuuluivat L&T:n rekrytointiviestinnän avainhenkilöt Hanne Mäkelä, Sara Anttila ja Visa Myllyntaus sekä L&T:n digitoimiston Zigipop Freudin perustajaosakas Rami Saarela ja planneri Mikko Nisula, joka myös vastasi kampanjan käytännön toteutuksesta L&T:n somekanavissa.

Alussa ehdotuksia oli seitsemän ja näistä asiakkaat valitsivat presentaatiossa kolme toteutuskelpoisinta kampanjaa. Kanavaksi valikoitui luontevasti Instagram, jonka vetovoima rekrytointiviestinnässä kiinnosti erityisesti asiakkaita. Jokaisesta ideasta jatkojalostettiin kahdeksan Instagram-julkaisun sarja, joille kaikille määriteltiin kampanjakohtaiset tavoitteet, kohderyhmät ja budjetit. Kampanja-aika oli kolme viikkoa joulukuussa 2015. Kampanjoiden julkaisut löytyvät Instagramista hashtagilla #vainltjutut.

Orgaanisen näkyvyyden lisäksi kampanjoiden Instagram-mainontaan käytettiin noin 300 euroa, jolla tavoitettiin yli 55 000 kohderyhmään kuuluvaa nuorta. Tykkäyksiä kampanjat keräsivät yhteensä yli 2700. Zipipop Freudin Planneri Mikko Nisula olikin kampanjoihin tyytyväinen: “Kampanjoilla tavoitettiin hyvin nuorisoa ja mainosten “engagement” oli hyvää. Myös klikkausten määrä oli hyvä”.

Paras kampanja purki ennakkoluuloja

Digitaalisissa kanavissa toteutettujen kampanjoiden tulokset olivat hyvin mitattavissa, joten myös voittajakampanja löytyi vaivatta. Tulokseen vaikuttivat strateginen ymmärrys, konseptin yhteneväisyys sekä tietenkin julkaisujen tuomat klikkaukset, tykkäykset ja jaot.

Parhaiten nuorten rekrytointiviestinnän pulssilla oli kampanja Ennakkoluulot, jonka suunnittelijoina olivat Sofia Eskola, Janni Hyvärinen, Krista Mäenpää ja Heli Raitovuo. Kampanjan ideassa pureuduttiin etenkin siivousalaa vaivaaviin negatiivisiin ennakkoasenteisiin ja pyrittiin kääntämään ne L&T:n vahvuuksiksi. ”Idealla oli selkeä tavoite ja strateginen kulma. Kampanjan tavoite oli saada klikkauksia työnhakusivulle ja siinä julkaisut suoriutuivat hyvin”, Mikko Nisula kiittelee toteutusta.

Kunniamaininnan sai myös Anna Heinon, Laura Lambergin, Katariina Mattilan ja Roosa Mielosen konsepti Instaduuni, jonka ideana oli mahdollistaa koko L&T:n työnhakuprosessi Instagramissa. Asiakkaat ihastelivat idean omaperäisyyttä ja lupasivat ottaa sen jatkokehittelyyn. Idean toteuttaminen nimittäin vaatisi muutoksia koko L&T:n rekrytointiprosessiin. L&T:n rekrytointiviestinnän asiantuntijatiimi otti kuitenkin haasteen vastaan, jäämme siis katsomaan mitä tuleman pitää. Todella ennakkoluulotonta ideointia krealaisilta!

Jaa artikkeli:

Asiakas

Lassila & Tikanoja


Krean tarjoamat palvelut

Haastattelututkimus, rekrytointi-viestinnän kehitys, some-markkinointi

Kuvia projektista

Lue myös muita referenssicaseja

Krea

Krea on Haaga-Helian mainonnan ja yritysviestinnän opiskelijoiden luova toimisto. Tarjoamme erilaisia palveluita, kuten esimerkiksi media-, markkinointi-, ja viestintäsuunnitelmia, some-kampanjoita, tapahtumia ja tutkimuksia

Luova toimisto Krean brändikäsikirja

Krea.fi-saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Ratapihantie 13, 00520 Helsinki

info@krea.fi