Case: Krea ja Eezy Kevytyrittäjät, opiskelijoilta opiskelijoille

Case: Krea ja Eezy Kevytyrittäjät, opiskelijoilta opiskelijoille

Keväällä 2021 Luova toimisto Krea sai suunnittelupöydälleen yritystoimeksiannon Eezy Kevytyrittäjiltä. Tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa kevytyrittäjäpalvelujen pioneerille mainosvideo, joka puhuttelee nuorten opiskelijoiden kohderyhmää raikkaalla ja samaistuttavalla otteella. Tehtävää lähti suorittamaan innokas joukko Krean markkinoinnin ja viestinnän opiskelijoita, joille kohderyhmä oli jo ennestään tuttu.

Asiakastoimeksianto alkaa briiffillä

Projekti polkaistiin käyntiin Eezyn esittämällä briiffillä, joka muodostaisi raamit koko luovan työn toteuttamiselle. Briiffi eli toimeksianto on ensiarvoisen tärkeä vaihe projektityössä ja perehtymiseen kannattaa käyttää aikaa, sillä hyvä briiffi helpottaa sekä työntekijää että sen tilaajaa kaikissa projektin tulevissa vaiheissa. Toimeksiantona oli tuottaa Eezylle mainosvideo, jonka tavoitteena oli esittää katsojalle opiskelijan kannalta oleelliset asiat kevytyrittäjyydestä ja vakuuttaa heidät Eezy-kevytyrittäjyyden helppoudesta ja sopivuudesta omaan tilanteeseen. Perinteisen brändivideon sijaan fokuksessa oli todentuntuinen ja samaistuttava vertaistarina, joka puhuttelisi nuorta kohderyhmäänsä. Vallitsevan koronapandemian luomat rajoitukset kuvausjärjestelyihin tuli ottaa huomioon jo videon käsikirjoitusvaiheessa.

Luovassa toimistossa puhalletaan yhteen hiileen

Projektin alussa jokainen opiskelijatiimi suunnitteli oman versionsa kampanjakonseptista ja mainosvideon sisällöstä. Tuotokset esiteltiin Eezylle, joka valitsi toteutukseen idean opiskelijalta opiskelijalle-tarinasta. Videon sanoma on kannustaa aloittamaan kevytyrittäjyys ja omien unelmien eläminen todeksi jo tänään. Tästä ideasta tuli kaiken tekemisen ydin, jonka ympärille krealaiset lähtivät toteuttamaan kampanjasisältöä kukin oman vastuualueensa halliten. Vastuiden jakaminen ei kuitenkaan sulje ihmisiä omiin siiloihinsa, vaan Kreassa arvostetaan yhteisöllisyyttä ja työskentelyä yli tiimirajojen.

“Opiskelijatiimit muodostettiin jo kurssin alussa opiskelijoiden eri vahvuudet huomioon ottaen ja näitä vahvuuksia pyrimme hyödyntämään toimeksiannossa. Tiimien työnjako tehtiin opiskelijoiden omien mielenkiinnonkohteiden ja vahvuuksien perusteella. Kreassa yrittäjämäinen asenne on valttia ja kaikki auttavat toinen toisiaan sitoutuen yhteiseen tavoitteeseen”, Haaga-Helian lehtori Merike Koskinen taustoittaa.

“Yhteistyön suurin arvo piilee siinä, kuinka saimme vahvistettua kohderyhmäymmärrystä opiskelijoista yhteistyössä krealaisten kanssa. Opiskelijoilta saimme arvokasta tietoa asiakaskäyttäytymisestä ja ostamisen esteistä. Tätä tietämystä voimme hyödyntää niin kiinnostavien sisältöjen luomisessa kuin murtaessamme kevytyrittäjyyden myyttejä, jotta jokainen voisi löytää itselleen sopivan tavan yrittää”, kertoo markkinointipäällikkö Minna Mäkelä Eezy Kevytyrittäjistä.

Kaikki irti kampanjasuunnittelusta

Luova toimisto Krean opiskelijat olivat erittäin tyytyväisiä kurssin antiin ja projektin lopputuloksiin. Yhdessä toteutettu asiakastoimeksianto paransi kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia ja toimia paineen alla. Tiivis aikataulutus sekä tilanteiden äkilliset muutokset simuloivat todellista työelämää ja toivat elastisuutta ajatteluun ja tekemiseen. Vallitsevan koronapandemian aiheuttamien erikoisjärjestelyjen haasteet symboloivat markkinointiviestintäalan hektisyyttä krealaisten mukauttaessa kuvausjärjestelyt suositusten mukaisiksi.

Toimeksianto kannusti luovaan brainstormaukseen monikanavaisessa prosessissa. Krealaisten tuottamat sosiaalisen median julkaisut korostivat asiakasymmärryksen merkitystä sisällöntuotannossa ja brändiviestinnässä ja lopputulokseksi saatiin Eezy Kevytyrittäjät -brändin näköistä ja kuuloista sisältöä. Tiimit toteuttivat aiheesta blogitekstejä ja sosiaalisen median päivityksiä myös Krean omiin kanaviin. Eezy Kevytyrittäjät sai käyttöönsä kohderyhmälle räätälöityä sisältöä omiin kanaviinsa ja mainosvideon, jonka sanoma puhuttelee nuoria opiskelijoita, houkutellen heitä matkalle kohti äärimmäistä potentiaalia yrittäjyyden avulla.

Kurkista kulisseihin ja lue Eezy Kevytyrittäjiltä saamamme toimeksiannon toteutuksesta lisää blogitarinastamme. Eezyn Kevytyrittäjä-palveluun voit tutustua täällä: www.kevytyrittajat.eezy.fi

 

 

Haga-Mehnert Jenni, Heiskanen Sofia, Kekäläinen Rosa, Saarenpää Paju, Typpö Timo

 

Jaa artikkeli:

Asiakas

Eezy Oyj


Krean tarjoamat palvelut

Kampanjakonsepti, Mainosvideo, Graafinen suunnittelu, Some-sisältö

Kuvia projektista

Opiskelijat keskustelevat kirjat kädessä.
Eezy Kevytyrittäjien opiskelijavideon kohtaus.
Nuori nainen katsoo tietokoneen näyttöä huonekasvien edessä.
Opiskelijoiden tuottama Instagram sisältö Eezy Kevytyrittäjille.
Nuori nainen hymyilee asiakkaalle kynsisalongissa.
Eezy Kevytyrittäjien opiskelijavideon
kohtaus.

Lue myös muita referenssicaseja

Krea

Krea on Haaga-Helian mainonnan ja yritysviestinnän opiskelijoiden luova toimisto. Tarjoamme erilaisia palveluita, kuten esimerkiksi media-, markkinointi-, ja viestintäsuunnitelmia, some-kampanjoita, tapahtumia ja tutkimuksia

Luova toimisto Krean brändikäsikirja

Krea.fi-saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Ratapihantie 13, 00520 Helsinki

info@krea.fi