krea_logo_vert_border

Flight Fantasia – fantastisen huikea hyötypeli erityisryhmille

Krea Digital on digitaalisen sisältösuunnittelun ja videotuotannon kurssi, jossa perehdytään digitaaliseen mediaan, yrityksen digikanavien sisällöntuotantoon sekä verkkokehittämiseen. Kurssi oli monipuolinen ja mielenkiintoinen. Pääsimme hyödyntämään luovuutta, ryhmänjäsenien jo olemassa olevaa tietoa ja taitoa sekä oppimaan uutta.

Keväällä käytimme erilaisia palvelumuotoilun työkaluja (SWOT, Lotus Blossom, Kokemuspolku) sekä video-editoinnin ohjelmistoja, kuten Adobe Premier Pro. Pääsimme pelikehittämisen lisäksi tekemään käsikirjoituksen sekä kuvaamaan ja editoimaan videoita esittelymainokseksi ideallemme. Kurssilla teimme yhteistyötä asiakasyrityksemme sekä Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) pelikehittämisen opiskelijoiden ja Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kanssa.

Toimeksiantaja ja toimeksianto

Kurssin pääprojektina oli luoda hyötypeli eri yrityksille ja ryhmämme toimeksiantaja oli suomalainen startup-yritys eXerium. Toimeksiantona meille oli joko kehittää jo olemassa olevaa peliä tai suunnitella uusi peli GameXR-pelituoliin.

eXerium on osana yritysten ja yhdistysten, kuten Kehitysvammaisten Tukiliitto ryn ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön verkostoa, joka on perustanut Special eSports -tapahtuman. Special eSports:n tarkoituksena on kehittää erityisryhmien mahdollisuuksia osallistua fyysistä ja henkistä hyvinvointia edistävään eUrheilutoimintaan. Special eSports on pelitapahtuma, jossa pelaajat kilpailevat toisiaan vastaan GameXR-pelituolilla ja sen peleillä.

Pelituolin tarkoitus on aktivoida keskivartaloa hauskalla tavalla, kallistelemalla tuolia eri suuntiin pelejä pelatessa. Kohderyhmämme projektissa ovat erityisryhmät, mutta GameXR-pelituoli on suunniteltu myös selkävaivoista kärsiville, liikuntarajoitteisille sekä hyötyliikuntaa kaipaaville. Teimme haastatteluja kahdelle eri kohderyhmälle, Taideverstas Wärjäämölle ja Ammattiopisto Luoville. Halusimme oppia tun-temaan kohderyhmämme paremmin ja saada heidän näkökulmaansa peleistä, pelaamisesta ja pelituolista.

Haastatteluista selvisi, että pelituolin pelien suosio oli hiipunut, joten päätimme lähteä luomaan uutta peliä. Pelaajat kaipasivat peliä, joka olisi kiinnostava, viihdyttävä ja aktiivinen. Lisäksi he halusivat päästä itse vaikuttamaan esim. pelin vaikeustasoon, hahmon ulkoasuun ja pelimuotoon. Pelaajien kommenttien avulla lähdimme suunnittelemaan peliä.

Flight Fantasia – monipuolinen lentopeli erityisryhmille

Flight Fantasia -pelissä pelaaja lentää portaalien läpi ja kerää pisteitä erilaisilla kenttien radoilla. Jokaisella kentällä on oma teema ja neljä peruselementtiä: maa, vesi, ilma ja tuli, sekä teemaan sopivia esteitä. Jokaisella kentällä on omat vastustajansa, jotka ovat pelin tarinan vihollisia. Tavoitteena on suorittaa rata mahdollisimman nopeasti, lentää kaikkien portaalien läpi ja kerätä paljon pisteitä.

Pelituolin aikaisemmat pelit olivat yksinpelattavia pelejä, joten halusimme peliimme sosiaalisia mahdollisuuksia. Pelissä on peliaula, jossa pelaajien on mahdollista kommunikoida keskenään emojeilla. Peliä voi pelata myös moninpelinä. Kyseisessä pelimuodossa pelaajat kilpailevat tiimeissä toisiaan vastaan ja eniten pisteitä kerännyt tiimi voittaa. Pelimuotoa pelataan Special eSport -tapahtumassa paras kol-mesta -idealla, jonka myötä sosiaalisuus tulee myös tapahtumassa esiin.

Pelaaja pääsee itse vaikuttamaan pelin vaikeustasoon ja siihen, pelaako hän VR-laseilla vai tabletilla. Pelissä on kauppa, jossa pelaaja voi päivittää pelihahmon ja lentovälineen ulkoasua pelissä keräämien pisteiden avulla.

Mitä Flight Fantasia -hyötypelin teko opetti meille?

Ryhmämme oppi hyötypelin tekoa ja ymmärsi, miten tärkeätä on saada kohderyhmän näkökulmaa, jotta voidaan suunnitella heidän odotuksiaan vastaava ja heitä motivoiva peli. Omien olettamusten sivuuttaminen auttoi meitä kehittämään sopivan haastavan hyötypelin eritysryhmille. Opimme videon muokkauksesta, editoinnista ja tarinankerronnasta videoiden avulla.

Opimme hyötypeleistä ja niiden vaikutuksista sekä miten monipuolista hyötyä pelillistämisellä voi olla. Projektimme pelituolilla ja sen peleillä ei vaan viihdytetä, vaan niitä voidaan hyödyntää kuntoutuksessa ja edistää pelaajien terveyttä. Lisäksi pelituolissa käytetty teknologia mahdollistaa tasavertaisuuden pelaamisessa, koska myös liikuntarajoitteisilla on mahdollisuus tällaiseen hauskanpitoon. Pelituoli on myös mahdollistanut uudenlaisen tapahtuman järjestämisen (Special eSports), joka edistää ihmisten ja yhteiskunnan yhteisöllisyyttä. Flight Fantasia tuo pelaajille uusia kokemuksia ja elämyksiä siihen yhdistetyn teknologian avulla.

Seuraavaksi peli lähetetään TAMK:n peliopiskelijoille jatkokehitettäväksi. Kuka tietää, onko Flight Fantasia -hyötypelimme se, jota seuraavaksi pelituolilla pelataan.

Jaa artikkeli:

VR-hyötypelillä osaamista uhka- ja väkivaltatilanteisiin

Kuluneen kevään aikana pääsimme innovoimaan Krea Digital -kurssilla hyötypeliä. Aluksi yhdelläkään meistä ei ollut harmainta aavistustakaan, mitä tarkoittaa sana hyötypeli. Kurssi alkoi edellisen syksyn hyötypeliaiheisiin videoihin tutustumisella, ja niistä saikin nopeasti ymmärryksen hyötypeleistä. Hyötypelit ovat siis pelejä, jotka ovat suunniteltu johonkin muuhun tarkoitukseen kuin vain pelkkään viihdekäyttöön. Toki suurta plussaa on, että hyötypeli on lisäksi viihdyttävä kokemus, jolloin pelaamalla oppia saa ihan kuin huomaamatta.

Uhka- ja väkivaltatilanteiden harjoittelu VR-hyötypelin avulla

Tiimimme sai toimeksiannon pelastuslaitokselta. Tehtävänämme oli kehittää ratkaisu uhka- ja väkivaltatilanteiden harjoitteluun. Nykyisin tämän kaltaisten tilanteiden harjoittelu on hyvin vaikeaa ja kallista, joten pelastuslaitos totesi tarvitsevansa uusia, innovatiivisia ja kustannustehokkaita lähestymistapoja erilaisiin koulutustarpeisiinsa.

Kohderyhmänä tässä projektissa ovat ensihoitajaopiskelijat ja pelastusopistot, jotka tarvitsevat käytännön harjoittelua uhka- ja väkivaltatilanteisiin. Ratkaisu halutaan viedä myös vapaapalokuntien koulutukseen ja houkuttelemaan sieltä nuoria osaajia alalle. Tulevaisuudessa kohderyhmänä olisivat mahdollisesti myös koko ensilinjan auttajien ketju eli poliisit, ensihoitajat ja pelastustyöntekijät.

Hyötypelikonsepti tehdään yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun, eli TAMK:in Games Academyn peliopiskelijoiden sekä SAMK:n soteopiskelijoiden kanssa.

Go Rescue – Be a hero when needed

Aloitimme pohtimalla, miten olisi kaikista järkevintä oppia ja saada kokemusta simulaation kautta. Päädyimme virtuaalilaseilla pelattavaan pelimaailmaan, joka tuntuisi mahdollisimman aidolta tilanteelta – aivan kuten oikeassakin elämässä.

Tavoitteemme oli saada loppukäyttäjät oppimaan erilaisissa uhka- ja väkivaltatilanteissa toimimista käytännössä ja kehittämään osaamistaan pelisuoritusten palautteen avulla. Näin opiskelijat ovat valmiimpia tosielämän tilanteisiin. Simulaatiossa käydään tilanteita läpi eri tasoissa, ja tärkeää on suoriutua uhkaavasta tilanteesta oikeaoppisesti vaihe vaiheelta. Simulaatiota pelataan ensimmäisestä persoonasta, jossa ainoastaan omat kädet näkyvät.

pelinäkymä

Pelaaja pystyy kommunikoimaan ja toimimaan aivan kuten reaalimaailmassa, ja jokainen päätös vaikuttaa pelin etenemiseen ja loppuarviointiin. Simulaatio alkaa ambulanssin sisältä, jossa pelaaja saa tiedot tehtävästään. Pelaaja saa tasosta riippuen oikeaa tai väärää tietoa Virve-radiosta. Ambulanssista näkyy pääasiassa kojelauta. Siitä simulaatio siirtyy rappukäytävään, josta pääsee huoneiston ovelle, jossa uhka- ja väkivaltatilanne sijaitsee.

Pelaaja voi liikkua huoneistossa vapaasti, ja ympäristö on kokonaan interaktiivista. Siellä voi olla myös muun muassa neuloja ja teräaseita. Huoneistossa voi olla yksi tai useampi henkilö, lapsia ja lemmikkejä. Jos pelaaja tekee ison virheen, kuten ei reagoi uhkaavasti käyttäytyvään henkilöön, peli loppuu siihen. Pelissä voi myös pelata yhdessä parin kanssa, niin kuin oikeassa työelämän tilanteessa toimittaisiin. Näin oppii toimimaan myös parin kanssa yhteistyössä.

Pelisuunnittelijana Kreassa

Pelisuunnittelun lisäksi pääsimme kurssilla tutustumaan videoiden editointiin Adobe Premiere -ohjelmiston avulla. Aluksi sovellus tuntui todella monimutkaiselta ja haastavalta, mutta pikkuhiljaa ryhmämme jäsenet alkoivat päästä jyvälle perusasioista, kuten valaistuksen ja ääniraitojen muokkaamisesta. Konkreettisena todisteena taitojemme parantumisesta on luomamme pitch-esitys. Kehityksemme varmasti jatkuu kurssin loppumetreille saakka.

Videoiden käsikirjoittaminen oli kaikille meille uutta, mutta ryhmämme sisällä löytyi synnynnäisiä ohjaajia tehtävään. Käsikirjoitus koostui monesta eri vaiheesta, ja ryhmämme ymmärsi nopeasti, kuinka paljon eri komponentteja pitää ottaa huomioon hyvän käsikirjoituksen luomiseksi. Hyvä tarina ei yksinään riitä. Huomioon pitää myös ottaa esimerkiksi efektit, äänimateriaali, miljöö ja tunteet jotka videolla halutaan tuoda esiin.

digimonit-tiimi

Aluksi ryhmällämme ei tosiaan ollut harmainta aavistustakaan, mikä on hyötypeli tai miten sellainen luotaisiin. Kurssin mittaan olemme oppineet, miten paljon aikaa pelkästään konseptinsuunnittelu on vienyt ja kuinka monivaiheinen prosessi oikeasti on kyseessä. Vaikka peli on suunniteltu muuhun kuin viihdekäyttöön, tulisi sen silti olla helppokäyttöinen, viihdyttävä, opettava, palkitseva sekä motivoiva. Hyvän ryhmän sekä opettajien tuen ansiosta koemme, että olemme kuitenkin pystyneet saavuttamaan juuri tämän. Suunnittelun tärkeys jää varmasti meille jokaiselle mieleen loppuelämäksi.

Jaa artikkeli: