krea_logo_vert_border

Breikit luovat uutta yhteisöllisyyttä työyhteisöön

Syksyllä tehtäväksemme Krea Digitalin kurssilla muodostui innovointi yhteisöllisyyden parantamiseksi työpaikoilla, joten keskityimme suunnittelemaan etätyötä edistäviä välineitä. Aloitimme projektin miettimällä, mitkä ovat  mielestämme suurimpia etätyöläisten ongelmia. Suurimmiksi haasteiksi muodostuivat lyyhistyminen tietokoneen ääreen ja työmotivaation kadottaminen työstä. Tältä pohjalta suunnittelimme etätyöläisille sovelluksen, jonka tarkoituksena on innostaa ja motivoida työntekoa. Kehitimme sovellukseen taukohuoneen, jossa etätyötä tekevät pystyvät yhdessä viettämään taukoa, Mindfullness-harjoituksia ja muita erilaisia taukojumppia.

Yhteistyö Breaks Finlandin kanssa

Nimesimme sovelluksemme Breikiksi ja tarjosimme yhteistyömahdollisuutta Breaks Finland Oy:lle. Se on startup-yritys, joka tarjoaa valmennuksia eli ‘’breikkejä’’ asiakasorganisaatioidensa työntekijöille luovin keinoin. Yhteistyön alkaessa toimeksiantajamme kanssa, räätälöimme Breikki-sovelluksen Breaks Finlandille sopivaksi. Toimeksiannon kautta lähdimme kehittämään suunnittelemaamme sovellusta.

Projektimme päätehtävät olivat sovelluksen kehittäminen ja breikkien sisällyttäminen sovellukseen sekä peliominaisuuden luominen sovellukseen eli pelillistäminen. Breaks Finlandin toinen perustajajäsen Mikko Kierikki osallistui aktiivisesti sovelluksen kehittämiseen ja saimme häneltä paljon palautetta ja oppia yhteistyöstä.

Sovelluksen kehitystyö 

Kehitimme sovellusta kahdessa eri tiimissä, jossa molemmissa oli krealaisia ja tikolaisia opiskelijoita. Toinen tiimi suunnitteli sovellusta ja toinen tiimi sen pelillistämistä.

Breaks-sovellus tarjoaa sarjamuotoisia Breikkejä etätyöskentelyyn, joiden tarkoitus on kehittää työelämän taitoja. Breikkejä vetävät ammattilaisvalmentajat, ja taukojen pyrkimys on kehittää esimerkiksi luovuutta, rohkeutta sekä ilmaisutaitoja. Sovelluksessa käyttäjä pääsee luomaan oman hahmonsa, sekä haastamaan työkavereita kehittymään niin pelissä kuin työelämässäkin.

Sovellukseen luotiin helppo ja nopea kirjautuminen, joka toimii Google-tilin tai Facebookin kautta. Breikkien katseluun kehitettiin oma ikkuna, jossa käyttäjä voi reagoida erilaisin emojien kautta valmennusten aikana. Valmentajia pystyy erikseen hakemaan, ja heihin voi olla yhteydessä myös breikkien ulkopuolella. Sovelluksessa on myös chat-ikkuna, jota voi käyttää valmennusten aikana, sekä viestitellä työkavereiden kanssa yhteisöllisyyden lisäämiseksi.

Hahmon kehittyminen pelillistämisen kautta

Pelimäisten ominaisuuksien on tarkoitus motivoida käyttäjää osallistumaan breikkeihin ja tehdä itsensä kehittämisestä hauskempaa. Pelillisyyden kulmakiveksi valikoituivat hahmot sekä niiden kehittyminen. Hahmoista tehtiin kaksi variaatiota ja lopullinen hahmo valikoituu AB-testaustulosten perusteella myöhemmin.

Kun käyttäjä osallistuu breikkeihin, hän kerää XP-pisteitä ja käyttäjän taso kehittyy. Kullekin työntekijälle kerääntyneet XP-pisteet näkyvät työyhteisön yhteisellä pistetaululla, jonka kärkisijoista työntekijät voivat kilpailla breikkejä tekemällä. Käyttäjät pystyvät haastamaan toisia käyttäjiä mielenkiintoisiin breikkeihin ja näin kehittymään yhdessä. Osa tiimistämme jatkaa vielä Breaksin kehittämistä ja on mielenkiintoista nähdä mihin sovellus päätyy.

Pääset tutustumaan sovelluksen verkkosivuihin tästä!

Kuinka suoriuduimme ja opimme tiiminä?

Säännöllinen yhteydenpito toimeksiantajaan helpotti projektin etenemistä, jolloin pystyimme reagoimaan ketterästi annettuihin tehtäviin tiukallakin aikataululla. Toimeksiantajan toiveiden huomioiminen itse projektissa ja sovelluksen kehittämisessä toi mukanaan jatkuvia muutoksia. Tiedostojen jakamista ja suunnittelutyötä varten, niin tiimin jäsenten kuin toimeksiantajankin kesken, suosittelemme vahvasti Microsoft Teamsin käyttöä.

Opimme paljon tällä kurssilla tiimityöskentelystä ja sen muuttuvasta ympäristöstä sekä oikeasta asiakastyöstä. Hienoa oli nähdä samalla, miten näinkin suuri ryhmä pystyi työskentelemään tehokkaasti yhdessä ja viemään projektia eteenpäin kohti hyvää lopputulosta. Tähän vaikutti myös loistava tiimihenki, jota kehitettiin säännöllisellä kommunikaatiolla, rohkeudella, luovuudella sekä muiden ryhmän jäsenien kunnioittamisella.

 

 

Jaa artikkeli:

Vaivatonta viestintää vuorotyössä

Syksyn Krea Digital -kurssilla meillä opiskelijoilla oli tehtävänä ideoida viestintäsovellus sekä järjestää Sysäys-webinaari sovellusten esittelyä varten. Webinaarimme teemana oli uusi yhteisöllisyys. Kurssi järjestettiin yhteistyössä tietojenkäsittelyn koulutuksen opiskelijoiden eli tikojen kanssa.

Lähdimme ideoimaan sovellusta seitsemän henkisen opiskelijatiimin voimin. Kaikki alkoi kehittelytyöstä, jossa aiheena oli ratkaista viestintään liittyvä ongelma. Aluksi oli hieman haastavaa keksiä, millaisen sovelluksen haluamme kehittää. Ideoita oli paljon, mutta melko pian päädyimme kehittämään työyhteisöviestintää helpottavan virtuaalisen muistitaulusovelluksen Virmun.

“Virmu on virtuaalinen muistitaulusovellus, joka helpottaa tiedonkulkua ja työtehtävien organisoimista vuorotyössä. Virmun avulla työyhteisön jäsenet tavoitetaan vaivattomasti reaaliajassa.”

Katkoksia kommunikaatiossa?

Tiimistämme löytyi omakohtaista kokemusta viestinnän haasteista kiireisestä vuorotyöstä kahvilassa. Tunnistimme ongelman, joka liittyy tiedonkulkuun työpaikalla.

Näimme mielessämme kuvan takahuoneen sotkuisesta muistitaulusta, joka pursuaa lippulappusia. Vuorotyössä tai kiireisessä työyhteisössä työntekijät näkevät harvoin toisiaan ja kommunikaatioon tulee helposti katkoksia. Aamuvuorossa vastaan tullut asia saattaa epähuomiossa jäädä ilmoittamatta vuoronvaihtotilanteessa iltavuorolaiselle. Lisäksi tärkeät viestit hukkuvat sähköpostiin tai hautautuvat ilmoitustaululle. Ratkaisimme sekavan työyhteisöviestinnän Virmulla eli virtuaalisella muistitaulusovelluksella, joka kokoaa työyhteisön viestit siististi yhteen paikkaan ja tuo palvelualojen työyhteisöviestinnän nykyaikaan.

Sujuvampaa viestintää Virmulla

Virmu-sovellus toimii puhelimella ja tietokoneella. Sovellus kulkee mobiilissa työyhteisön jäsenten mukana ja viestit tavoittavat reaaliajassa. Virmuun voit koota kaikki työyhteisösi tapahtumat, tehtävälistat ja ilmoitukset. Sovelluksen avulla voit tarkastella ja muokata viestejäsi ajasta ja paikasta riippumatta. Uskoimme, että tällaiselle sovellukselle voisi olla kysyntää. Lisäksi vaivaton tiedonkulku voisi parantaa työhyvinvointia ja lisätä yhteisöllisyyttä.

Kun idea Virmusta kirkastui, ryhdyimme brändin ja ulkoasun mietintään. Sovellukselle syntyi logo sekä värimaailma. Halusimme pitää värimaailman raikkaana ja kepeänä, joten valitsimme raikkaita ja toisiaan tukevia värejä. Loimme Virmulle nettisivut, joihin teimme samaa väriasettelua, jotta yhtenäisyys jatkuisi.

Yksi osa kurssia oli kuvata ja editoida Virmu-sovelluksemme esittelyvideo. Ensimmäiseksi tarvitsimme käsikirjoituksen, jonka ryhmämme työsti kasaan kohtuullisen nopeasti. Käytimme videossa niin itse kuvattuja kuin valmiita videoita. Ehdottomasti haastavin vaihe oli videon editointi. Jouduimme editoimaan sen vielä etänä, mikä lisäsi tilanteen haastavuutta. Pitkien Zoom-videopuheluiden jälkeen myös video saatiin lopulta valmiiksi ja kaikki ryhmän jäsenet olivat siihen tyytyväisiä.

Virmun vastaanotto

Virmu-sovellus ei kiinnostanut yrityksiä sen kehittämisvaiheessa kurssin aikana, joten tiimimme kehitti sovellusta itsenäisesti. Sysäys-webinaarissa esiteltiin kaikki Krea Digital -kurssilla syntyneet sovellukset. Sovellusten esittelyiden jälkeen webinaariin osallistujilla oli mahdollista vierailla tiimien breakout-huoneissa. Sysäys-webinaarissa osallistujien kiinnostus sovellusta kohtaan kuitenkin yllätti meidät itsemmekin.

Breakout-huoneemme vierailijoilta saimme positiivista palautetta sekä vinkkejä siitä, millaisia ominaisuuksia sovelluksessa tulisi olla heidän toimialojensa näkökulmasta. Jos olisimme saaneet toimeksiantajan ja hyviä kehitysideoita jo sovelluksen suunnitteluvaiheessa, olisi siitä varmasti tullut vieläkin monipuolisempi.

Virmun saama hyvä palaute vahvisti tunnettamme siitä, että projektimme oli onnistunut. Virmun kaltaiselle viestintäsovellukselle on todellista kysyntää ja tarvetta.

Jaa artikkeli: