krea_logo_vert_border

Paikka-sovellus apuna sairauspoissaolojen paikkaamisessa

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ovat jatkuvasti kovan työpaineen alla. Tilannetta vaikeuttaa entisestään keväällä Suomeen rantautunut COVID19-virus ja siitä johtuva lisätyövoiman tarve. Sairastumiset luovat suurta työvoimapulaa sosiaali- ja terveysalalla, ja sijaisten palkkaaminen on usein hankalaa ja hidasta. Kaiken tämän helpottamiseksi ideoimme Paikka-sovelluksen.

Sijaisten löytämisen haasteellisuus

Paikka-sovelluksen ideointi tapahtui digitaaliseen suunnitteluun keskittyneellä kurssilla tiimityönä. Idea syntyi tiimiläisemme Pekan aloitteesta. Hän on itse työskennellyt sote-alalla ja perehdytti meidät muut haasteisiin, joita hän oli kokenut työssään. Erityisen ongelmalliseksi Pekka koki sen, kuinka paljon aikaa ja resursseja tarvittiin, kun työpaikalla sattuu äkillinen sairastuminen. Tällöin sijaista alettiin etsimään hitaan ja vanhanaikaisen sähköpostilistan avulla. Sähköposteja läheteltiin moneen paikkaan, useille henkilöille ja osastoille. Vastausten odottamiseen kului paljon aikaa. Mikäli sijainen sattui näin löytymään, jouduttiin hänet vielä perehdyttämään työvuoron alussa. Prosessi kuulosti hankalalta ja hitaalta, joten päätimme aloittaa kehittämään sovellusta juuri tähän tarpeeseen. Ymmärsimme äkkiä sijaisten löytämiseen keskittyvän sovelluksen potentiaalin.

Mikä on Paikka?

Paikka on viestintäsovelluksen prototyyppi. Sovelluksen tärkein tarkoitus on sairauspoissaolojen nopea paikkaaminen, sekä viestinnän helpottaminen työpaikalla. Paikka voi auttaa myös uuden sijaisen perehdytyksessä. Esimerkiksi, kun työpaikalla on käytössä jokin erityinen järjestelmä, voidaan sen toiminnasta kirjoittaa työvuoron kuvaukseen. Työvuoron yhteydessä voidaan myös kertoa työpaikalla vallitsevasta tilanteesta, jotta sijaista ei tarvitse erikseen enää perehdyttää paikan päällä. Paikka säästää aikaa, sillä tuuraaja saadaan vuoroon nopeammin. Rahaa säästyy, kun ei tarvitse käyttää ulkopuolisia vuokratyöfirmoja, joiden palvelut ovat usein kalliita. Sairaaloiden ja terveyskeskusten henkilöstöresursseja voidaan Paikan avulla käyttää enemmän siihen tärkeimpään, eli ihmisten auttamiseen. Ennen kaikkea Paikka parantaa työnhyvinvointia, kun vuorojen paikkaus ei aiheuta enää huolta ja stressiä työntekijöiden keskuudessa. Vaikka Paikka on ensisijaisesti suunniteltu sosiaali- ja terveysalalle, sitä voisi toki jatkokehittää myös muille aloille sopivaksi.

Sovelluksen kehittäminen ja markkinointi

Sovelluksen kehittämisessä me Krean opiskelijat teimme yhteistyötä tietojenkäsittelyn opiskelijoiden kanssa. Tietojenkäsittelyn opiskelijat keskittyivät digitaalisen prototyypin luontiin ja rakensivat sovelluksesta informoivan verkkosivupohjan. Me ideoimme sovelluksemme brändin ja visuaalisen ilmeen. Suunnittelimme myös sisältöjä sovellukselle ja verkkosivulle. Lisäksi käsikirjoitimme, kuvasimme ja editoimme sovellukselle esittelyvideon. Prosessi oli hyvin opettavainen ja saimme toinen toisiltamme paljon uutta tietoa sekä syvempää ymmärrystä myös erilaisista työskentelytavoista. Emme valitettavasti saaneet projektille toimeksiantajaa, jonka kanssa olisimme voineet kehittää sovellustamme yhdessä. Toimeksiantajan kanssa olisimme miettineet jatkokehitysideoita sovelluksellemme.

Osallistuimme myös sovelluksia esittelevän Sysäys-webinaarin markkinointiin sosiaalisessa mediassa. Ideoimme ja jaoimme webinaarista muun muassa infograafeja, tietoa ja erilaisia viihdyttäviä sisältöjä. Sysäyksen markkinointi tapahtui pääasiassa Instagramin, Facebookin sekä Twitterin avulla. Yhteistyökumppanimme ProCom ja Henry Ry olivat aktiivisesti mukana webinaarin markkinoinnissa, ja jakoivat julkaisujamme omilla kanavillaan. Tämä lisäsi julkaisujen näkyvyyttä ja lopulta varmasti vaikutti osallistujamäärään positiivisesti.

Projekti siis huipentui Sysäys-webinaariin marraskuussa, jossa pääsimme esittelemään sovellusprototyyppimme muiden ryhmien joukossa. Esittelimme Paikan lyhyesti ja napakasti viiden minuutin pitchauksella. Saimme hyvää palautetta sovelluksesta webinaarin vierailijoilta. Samantyyppistä sovellusta toivottiin muillekin aloille käytettäväksi. Kuulijat näkivät iloksemme potentiaalia ideassamme.

Mitä opimme kurssilla?

Kurssilla opimme ideoimaan ja sanoittamaan ajatuksiamme rohkeammin, vaikka alussa ideat saattoivatkin tuntua vaikeasti saavutettavilta. Uskalsimme luottaa omaan visioomme ja olemme lopputulokseen tyytyväisiä. Huomasimme, että yhteen hiileen puhaltamalla, positiivisella asenteella ja omaan osaamiseen luottamalla pääsee jo pitkälle. Opimme myös konkreettisia taitoja, esimerkiksi videoiden käsikirjoittamiseen, kuvaamiseen ja editointiin liittyen.

Jaa artikkeli:

Haaga-Helian opiskelijat yhdistävät yhteisöllisyyden sekä organisaation osaamisen

Oletko koskaan miettinyt, miten uusi yhteisöllisyys ja organisaation osaaminen voisivat liittyä toisiinsa?

Me luova toimisto Krean opiskelijat nimittäin olemme. Me uskomme vahvasti siihen, että tulevaisuuden työelämässä työntekijän osaaminen ja työpaikan yhteisöllisyys kulkevat entistä enemmän käsi kädessä. Niiden yhdistäminen on tärkeää nopean teknologisen kehityksen aikakaudella. Kurssilla loimme uudenlaisen innovaation, jonka avulla työntekijöiden osaaminen ja työpaikan yhteisöllisyys yhdistetään helposti ja nopeasti.

Taitope syntyi yhteistyössä tietojenkäsittelyn opiskelijoiden kanssa

Kehitimme taitojen Tinderin eli Taitopen. Taitope on web-sovellus, joka räätälöidään jokaisen yrityksen omiin tarpeisiin. Työntekijät luovat sovellukseen profiilin ja lisäävät sinne omaa osaamistaan vastaavia taitoja, joita he ovat kartuttaneet esimerkiksi edellisissä työpaikoissaan. Profiilin lisäksi sovelluksessa on viestitoiminto, jolla voi viestitellä organisaation muiden työntekijöiden kanssa. Työntekijät voivat etsiä sovelluksesta osaamista, joka heiltä ehkä puuttuu. Osaamista voi hakea sovelluksen hakutoiminnon avulla, esimerkiksi kuvanmuokkaukseen tai Zoom-sovelluksen käyttöön. Organisaatio voi hyödyntää sovellusta myös suurissa projekteissa, kun tarvitaan erilaista osaamista, vaikka ulkomaalaisen yritysvieraan tapaamiseen tai uuden kurssin järjestämiseen. Työntekijät voivat tutustua toistensa osaamisprofiileihin sovelluksen avulla ja sitä kautta kasvattaa työpaikan yhteisöllisyyttä.

Taitopen prototyyppi

Tietojenkäsittelyn opiskelijat loivat web-sovelluksesta prototyypin, jonka avulla asiakas saa hyvän kuvan siitä, miten Taitope käytännössä toimii. Se on meidän näkemyksemme tulevaisuuden työpaikasta, jossa organisaation työntekijöiden osaaminen on näkyvillä. Kun taidot ovat helposti saatavilla, organisaation sisäiset rekrytoinnit helpottuvat ja työntekijöille voidaan tarjota heidän taitojaan vastaavia tehtäviä.

Sysäys ja uusi yhteisöllisyys

Kurssi huipentui 19.11.2020 järjestämäämme Sysäys-webinaariin, jonka teemana oli uusi yhteisöllisyys. Webinaarissa esiteltiin kaikki kurssilla suunnitellut projektit ja niiden mainosvideot. Sysäys vei meidät suoraan todelliseen työelämän myyntitapaamiseen, kun vierailijoita saapui breakout-huoneeseemme. Vierailijat haastoivat meitä kysymyksillään ja antoivat uusia näkökulmia projektiimme. Webinaari oli onnistunut ja sitä oli hyödyllistä olla tekemässä. Oli todella innostavaa, kun vierailijat osoittivat aitoa kiinnostusta kehittämäämme ideaa kohtaan.

Mitä kaikkea muuta kurssiin sisältyi?

Kurssilla teimme myös somekalenterin ja -suunnitelman. Jokainen ryhmä sai oman viikon, jolloin olimme vastuussa Sysäyksen sometileistä. Yksi kurssin keskeisimpiä asioita oli brändin luominen oman innovaation ympärille. Pääsimme suunnittelemaan brändin visuaalisen ilmeen verkkosivujen fonteista ja värimaailmasta logoon saakka.

Yksi projektin osa oli videon tekeminen. Opiskelimme käsikirjoitusta ja editointia Krean valmentajien johdolla. Saimme käyttöömme Krean laajan kuvauslaitteiston. Toteutimme itse videon käsikirjoituksen, kuvaamisen ja editoinnin. Koimme tämän osuuden kurssista erittäin mielekkääksi.

Todellisia työelämän taitoja Krean kurssilta

Olemme kokeneet tämän kurssin erittäin hyödylliseksi työelämää ajatellen. Kurssi valmisteli meitä tulevaisuuden markkinoinnin ja viestinnän työtehtäviin. Saimme päästää luovuutemme huippuunsa, samalla jatkuvasti oppien.

Mikä voisi olla sen opettavaisempaa?

 

 

Jaa artikkeli: