krea_logo_vert_border

Vahvista asemaasi työelämässä henkilöbrändin avulla

Mitä sinulle tulee mieleen sanasta brändi? Monille brändi tuo mieleen suuret yritykset, kuten Fazer tai Coca Cola. Näiden yritysten brändit eivät ole syntyneet aivan itsestään, vaan niiden takana häärää suuri joukko ihmisiä. Todellisuudessa kuitenkin me kaikki voimme hyödyntää brändäyksen elementtejä ammatillisen mielikuvan rakentamisessa. 

Brändillä tarkoitetaan mielikuvaa, joka yrityksestä tai ihmisestä muodostuu toisten ihmisten silmissä. Henkilöbrändi muodostuu kaikesta siitä, mitä meistä näkyy tai kuuluu ulospäin. Näitä asioita ovat esimerkiksi ulkonäkö, elekieli, teot ja sanat. Arkielämässä brändi näkyy lähipiirille, mutta esimerkiksi sosiaalinen media tuo henkilöbrändimme käytännössä koko maailman ulottuville. 

Omaan henkilöbrändiin ei tarvitse tyytyä, vaan kuten yrityksetkin rakentavat omaa brändiään, voivat niin tehdä myös tavalliset ihmiset. Nykyajan työelämässä se on lähes pakollista.

Miksi henkilöbrändi on tärkeä työnhaussa? 

Suuri osa työmarkkinoilla kilpailevista nuorista on nykyään korkeakoulutettuja, jonka vuoksi koulutuksella on vaikea erottautua työnhaussa. Osaaminen ei yksinään ratkaise, vaan yritykset etsivät tiimiinsä hyviä tyyppejä, jotka jakavat yrityksen kanssa samanlaisen arvomaailman. Tämän vuoksi jokaisen olisi hyvä osata brändätä itseään kuin yritystä. Nyt on siis oiva aika tuoda itseään esille ja näyttää miksi työnantajan pitäisi ottaa juuri sinut mukaan joukkoonsa.

Onko kaikki näkyvyys hyvää näkyvyyttä? 

Sosiaalinen media on oman henkilöbrändin luomisessa mahdollisuus, mutta siinä piilee myös riskinsä. Yleisenä käytäntönä voidaan pitää sitä, että työnantajat perehtyvät hakijoihin heidän some-presessinsä kautta. Netistä mikään ei häviä ja siksi kannattaakin miettiä mitä sinne julkaisee. Julkaisut voivat avata ovia, mutta myös sulkea niitä. Käsittele siis kiistanalaisia aiheita, kuten poliittisia ja uskonnollisia näkökulmia tulevaisuus mielessäsi. Omia arvoja tai persoonallisuutta ei tarvitse kuitenkaan piilotella. Päinvastoin. Yritykset etsivät omiin arvoihinsa sopivia persoonia.

Miten henkilöbrändi rakennetaan?

On tärkeää, että mielikuva, jonka luot itsestäsi tai yrityksestäsi on samassa linjassa kaikissa kohtaamisissa. Yhtenevän ja erottuvan henkilöbrändin luominen vaatii aikaa ja pitkäjänteisyyttä. Se ei muodostu muutamassa viikossa, vaan muovautuu ajan kuluessa – aivan kuten mekin ihmisinä. Henkilöbrändi ei siis ole vääristyneen kuvan muodostamista, vaan valittujen vahvuuksien ja osaamisen korostamista.

Alle olemme koonneet sinulle kolme kulmakiveä, joiden avulla luot pohjan menestyvälle henkilöbrändille.

1. Arvot

Henkilöbrändin perustana tulee olla oma arvomaailma, jonka takana seisot. Tällöin henkilöbrändistä tulee aito. Teennäisyys saattaa näkyä helposti läpi ja harva meistä jaksaa huijata itseään ja muita päivästä toiseen toimimalla arvojensa vastaisesti. 

2. Osaaminen 

Henkilöbrändin rakentamiseen liittyy vahvasti oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen. Omien vahvuuksien esille tuominen voi olla vaikeaa, mutta liika itsekriittisyys ei kannata. Tuo siis rohkeasti esille omaa persoonaa, arvoja ja osaamista! 

3. Tavoitteet 

Kun osaaminen ja arvot ovat selvillä, on aika miettiä mihin haluat henkilöbrändilläsi tähdätä. Haluatko ehkä saavuttaa unelmiesi työpaikan, vaikuttaa yhteiskunnallisesti tai työllistää itsesi sosiaalisen median avulla? Selkeät tavoitteet antavat suunnan sille, millaista sisältöä tuotat tukemaan henkilöbrändisi kehittymistä. 

Miten valita oikeat kanavat?

Kun tiedät mitä lähdet tavoittelemaan, voit miettiä mitkä ovat parhaat välineet kohderyhmän ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Hyödynnä osaamistasi kanavia miettiessä. Valitse sellainen tapa viestiä, mikä sopii sinulle kaikista parhaiten, oli se sitten kirjoittaminen tai puhuminen. Jotkut meistä ovat tarinankerronnan velhoja ja näille ihmisille nyt nousussa olevat podcastit ovat loistava vaihtoehto jakaa tietämystään. Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, mutta kuva voi olla huonompi julkaisuformaatti, jos haluat antaa yksityiskohtaisempaa tietoa. 

Useamman kanavan käyttö kannattaa, mutta ajattele samalla, mitkä kanavat sopivat juuri sinulle parhaiten ja keskity niihin. Esimerkiksi Twitter sopii asiantuntijalle ja Instagram visuaaliselle ihmiselle. Vaikka henkilöbrändi ei ole riippuvainen sosiaalisesta mediasta, voit maksimoida näkyvyytesi olemalla mahdollisimman monella  alustalla aktiivinen.

Tartu siis toimeen ja vahvista asemaasi työelämässä näiden vinkkien avulla!

Kirjoittajat: Julia Jahkola, Taika Kytömäki ja Minna Murtomäki

Jaa artikkeli:

Luova toimisto Krea antoi suunnan tulevaisuuden unelmille

Liiketalouden opinnot aloittaessani minulla ei ollut hajuakaan, minkä linjan valitsisin suuntautumisopinnoilleni, saati sitten että olisin tiennyt, mitä haluan tehdä työkseni valmistuttuani. Nyt jälkeenpäin on helppo sanoa, että markkinoinnin ja viestinnän suuntautumisen valinta kohdallani oli täysin oikea, kertoo Luova toimisto Krean opiskelija Santeri Sirén.

Olin hieman ennakkoluuloinen aloittaessani opiskelun Luova toimisto Kreassa. Epäilin, oppisinko kursseilla riittävästi ja onko alalle työllistyminen mahdollista. Kursseilla olen oppinut paljon hyödyllisiä taitoja työelämää silmällä pitäen ja voin rehellisesti sanoa, että olen oppinut runsaasti myös itsestäni. Nykyään tiedän, että markkinointi ei ole ainoastaan luovien ihmisten hömppää, vaan se vaatii onnistuakseen luovuuden lisäksi paljon strategista ja kriittistä ajattelua.

Luovan alan asiakasprojektit vaativat itseohjautuvuutta

Krean työskentelytavat ja opiskelumetodit poikkeavat muista suuntautumisvaihtoehdoista uskoakseni huomattavasti. Kressa opiskelu on itseohjautuvaa ja on paljon opiskelijasta itsestä kiinni, mitä kursseilta jää käteen. Teoriapohjaisia luentoja on jonkin verran, mutta pääosin fokus on oikeiden asiakasprojektien tekemisessä.

Opettajat, tai “Krean koutsit”, eivät anna vastauksia suoraan, vaan he ovat aina valmiita sparrailemaan ja miettimään yhdessä parasta ratkaisua. Olen huomannut kyseisen metodin erittäin sopivaksi itselleni ja sen ansiosta pystyn itse ajattelemaan omaa työtäni kriittisemmin ja analyyttisemmin.

Uskalla olla luova ja innostunut

Kuten jo aiemmin mainitsin, on paljon opiskelijasta itsestä kiinni, mitä kursseilta oppii ja voiko kursseilla tehtyjä materiaaleja käyttää hyödyksi esimerkiksi työnhaussa. Itseohjautuvuuden ja ajanhallinnan lisäksi olen oppinut antamaan paljon tilaa luovuudelle, mutta oppinut myös, että strateginen suunnittelu on tärkeää. Joskus oma mahtava idea ei olekaan niin mahtava, kun alkaa pohtia tarkemmin vaikkapa kustannuksia. Olen myös huomannut, että rento ja kannustava ilmapiiri saa ihmisistä paljon enemmän irti.

Tärkeimpänä oivalluksena voin mainita innostuksen, jonka krealaisuus on poikinut. Nyt tiedän, mitä haluan tehdä tulevaisuudessa työkseni. Uskon myös siihen, että olen saanut juuri ne oikeat eväät työelämässä pärjäämiseen ja kehittymiseen. Jo opintojen aikana olen saanut käsityksen siitä, mitä se kaikkien toitottama jatkuva oppiminen ja itsensä kehittäminen tarkoittaa. Vaikka minulla on vielä muutama kurssi suorittamatta, niin harmittaa jo valmiiksi, että kohta joutuu jättämään Krean. Sitä ennen aion kuitenkin nauttia täysillä luovasta, rennosta, avoimesta ja opettavaisesta ilmapiiristä, Santeri kiteyttää.

 

Jaa artikkeli: