krea_logo_vert_border

Krean brändikäsikirja – mielikuvista yhdeksi oppaaksi

Jos sinulle annettaisiin tehtäväksi luetella tunnettuja brändejä, listauksesi saattaisi olla pitkä. Suomalaiset tuotemerkit kuten Marimekko, Fazer tai lentoyhtiö Finnair tunnistetaan ulkomaita myöten. Mutta millaisia mielikuvia kyseiset yritykset ja niiden tuotteet meissä herättävät ja miksi? Kyse ei ole sattumasta, vaan takana on suunnitelmallista brändi-imagon rakentamista.

Opiskelijoiden vuonna 2015 perustama Luova toimisto Krea on osa Haaga-Helian brändiä. Perustamisen jälkeen ei Krean brändiohjeistuksia ole kuitenkaan koottu yksien kansien väliin, vaikka Krea on jo vakiinnuttanut asemansa luovan alan kentällä. Otimme siis Krean opiskelijoina haasteen vastaan päivittääksemme Krean brändikäsikirjan tähän päivään.

Brändikäsikirja tukee brändimielikuvaa

Suurimmalla osalla yrityksistä on olemassa hiottu brändikäsikirja, jota noudatetaan markkinoinnissa ja viestinnässä. Brändikäsikirjassa annetaan yhtenäiset ohjeet ja periaatteet, kuinka brändiä käytetään myynnissä, markkinoinnissa tai yrityksen viestinnässä. Kun halutaan luoda mieleenpainuva brändi, on kaikki kiinni samankaltaisuudesta. Aivomme tottuvat brändien toistuviin värimaailmoihin, kuviin ja logoihin, näin myös tunnistamme brändit helposti. Yhtenäinen ilme tukee kuluttajien mielikuvia yrityksestä ja miten brändi sijoittuu markkinoilla. Tämä ei välttämättä vielä ole toteutunut Krean kohdalla sataprosenttisesti, vaan erilaiset käytännöt ovat eläneet vaihtuvien opiskelijoiden keskuudessa. Krean brändikäsikirjalle oli siis tarvetta.

Krean luova ajattelutapa ideoinnin lähtökohtana

Brändikäsikirjan sisältö vaihtelee yrityksittäin, mutta yleensä se sisältää ohjeistuksen ainakin typografian, grafiikan, värityksen, brändin äänensävyn ja visuaalisen ilmeen osalta. Lähdimmekin tuottamaan Krean brändikäsikirjaa tavoitteenamme, että jokaiselle Kreaan tulevalle opiskelijalle olisi selvää, minkälainen Krea on brändinä. Mitä luova toimisto Krea tarjoaa ja miltä se näyttää? Mikä ylipäätään tekee Kreasta ainutlaatuisen toimijan alallaan?

Krea on paljon enemmän kuin pelkkä luova toimisto. Se on pikemminkin ajattelutapa, joka kannustaa ajattelemaan luovasti ja ennakkoluulottomasti. Opiskelijat pääsevät eri projekteissa kehittämään luovaa ajattelua työelämälähtöisesti ja samalla verkostoitumaan niin muiden opiskelijoiden kuin yrityskontaktien kanssa. Tiimityönä saattaa syntyä mitä hullumpia ideoita, ja Krea onkin pidetty yhteistyökumppani myös asiakasyritysten keskuudessa.

Selkeä brändiohjeistus helpottaa työskentelyä

Jokainen krealainen pääsee työskennellessään hengittämään kansainvälistä ja yrittäjähenkistä ilmapiiriä, joka tukee myös tulevaisuuden urasuunnitelmia. Kreassa suunta onkin aina vain eteenpäin, ja tuota viestiä myös uudistettu brändikäsikirja korostaa. Valmis brändikäsikirja kokoaa Krean ydinajatuksen ennakkoluulottomana luovien opiskelijoiden toimistona ja se sisältää ohjeistukset Krean visuaaliseen ilmeeseen sekä Krean eri sosiaalisen median kanavien viestintään. Yhdeksi oppaaksi koottu brändikäsikirja on nyt hyödyllinen työkalu jokaisen krealaisen käyttöön ja auttaa samalla kehittämään Kreaa entistäkin kiinnostavammaksi toimijaksi alallaan.

Miltä Krean brändikäsikirja sitten näyttää? Käy tutustumassa valmiiseen brändikäsikirjaan Krean etusivulla.

Jaa artikkeli: