krea_logo_vert_border

Vahvista asemaasi työelämässä henkilöbrändin avulla

Mitä sinulle tulee mieleen sanasta brändi? Monille brändi tuo mieleen suuret yritykset, kuten Fazer tai Coca Cola. Näiden yritysten brändit eivät ole syntyneet aivan itsestään, vaan niiden takana häärää suuri joukko ihmisiä. Todellisuudessa kuitenkin me kaikki voimme hyödyntää brändäyksen elementtejä ammatillisen mielikuvan rakentamisessa. 

Brändillä tarkoitetaan mielikuvaa, joka yrityksestä tai ihmisestä muodostuu toisten ihmisten silmissä. Henkilöbrändi muodostuu kaikesta siitä, mitä meistä näkyy tai kuuluu ulospäin. Näitä asioita ovat esimerkiksi ulkonäkö, elekieli, teot ja sanat. Arkielämässä brändi näkyy lähipiirille, mutta esimerkiksi sosiaalinen media tuo henkilöbrändimme käytännössä koko maailman ulottuville. 

Omaan henkilöbrändiin ei tarvitse tyytyä, vaan kuten yrityksetkin rakentavat omaa brändiään, voivat niin tehdä myös tavalliset ihmiset. Nykyajan työelämässä se on lähes pakollista.

Miksi henkilöbrändi on tärkeä työnhaussa? 

Suuri osa työmarkkinoilla kilpailevista nuorista on nykyään korkeakoulutettuja, jonka vuoksi koulutuksella on vaikea erottautua työnhaussa. Osaaminen ei yksinään ratkaise, vaan yritykset etsivät tiimiinsä hyviä tyyppejä, jotka jakavat yrityksen kanssa samanlaisen arvomaailman. Tämän vuoksi jokaisen olisi hyvä osata brändätä itseään kuin yritystä. Nyt on siis oiva aika tuoda itseään esille ja näyttää miksi työnantajan pitäisi ottaa juuri sinut mukaan joukkoonsa.

Onko kaikki näkyvyys hyvää näkyvyyttä? 

Sosiaalinen media on oman henkilöbrändin luomisessa mahdollisuus, mutta siinä piilee myös riskinsä. Yleisenä käytäntönä voidaan pitää sitä, että työnantajat perehtyvät hakijoihin heidän some-presessinsä kautta. Netistä mikään ei häviä ja siksi kannattaakin miettiä mitä sinne julkaisee. Julkaisut voivat avata ovia, mutta myös sulkea niitä. Käsittele siis kiistanalaisia aiheita, kuten poliittisia ja uskonnollisia näkökulmia tulevaisuus mielessäsi. Omia arvoja tai persoonallisuutta ei tarvitse kuitenkaan piilotella. Päinvastoin. Yritykset etsivät omiin arvoihinsa sopivia persoonia.

Miten henkilöbrändi rakennetaan?

On tärkeää, että mielikuva, jonka luot itsestäsi tai yrityksestäsi on samassa linjassa kaikissa kohtaamisissa. Yhtenevän ja erottuvan henkilöbrändin luominen vaatii aikaa ja pitkäjänteisyyttä. Se ei muodostu muutamassa viikossa, vaan muovautuu ajan kuluessa – aivan kuten mekin ihmisinä. Henkilöbrändi ei siis ole vääristyneen kuvan muodostamista, vaan valittujen vahvuuksien ja osaamisen korostamista.

Alle olemme koonneet sinulle kolme kulmakiveä, joiden avulla luot pohjan menestyvälle henkilöbrändille.

1. Arvot

Henkilöbrändin perustana tulee olla oma arvomaailma, jonka takana seisot. Tällöin henkilöbrändistä tulee aito. Teennäisyys saattaa näkyä helposti läpi ja harva meistä jaksaa huijata itseään ja muita päivästä toiseen toimimalla arvojensa vastaisesti. 

2. Osaaminen 

Henkilöbrändin rakentamiseen liittyy vahvasti oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen. Omien vahvuuksien esille tuominen voi olla vaikeaa, mutta liika itsekriittisyys ei kannata. Tuo siis rohkeasti esille omaa persoonaa, arvoja ja osaamista! 

3. Tavoitteet 

Kun osaaminen ja arvot ovat selvillä, on aika miettiä mihin haluat henkilöbrändilläsi tähdätä. Haluatko ehkä saavuttaa unelmiesi työpaikan, vaikuttaa yhteiskunnallisesti tai työllistää itsesi sosiaalisen median avulla? Selkeät tavoitteet antavat suunnan sille, millaista sisältöä tuotat tukemaan henkilöbrändisi kehittymistä. 

Miten valita oikeat kanavat?

Kun tiedät mitä lähdet tavoittelemaan, voit miettiä mitkä ovat parhaat välineet kohderyhmän ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Hyödynnä osaamistasi kanavia miettiessä. Valitse sellainen tapa viestiä, mikä sopii sinulle kaikista parhaiten, oli se sitten kirjoittaminen tai puhuminen. Jotkut meistä ovat tarinankerronnan velhoja ja näille ihmisille nyt nousussa olevat podcastit ovat loistava vaihtoehto jakaa tietämystään. Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, mutta kuva voi olla huonompi julkaisuformaatti, jos haluat antaa yksityiskohtaisempaa tietoa. 

Useamman kanavan käyttö kannattaa, mutta ajattele samalla, mitkä kanavat sopivat juuri sinulle parhaiten ja keskity niihin. Esimerkiksi Twitter sopii asiantuntijalle ja Instagram visuaaliselle ihmiselle. Vaikka henkilöbrändi ei ole riippuvainen sosiaalisesta mediasta, voit maksimoida näkyvyytesi olemalla mahdollisimman monella  alustalla aktiivinen.

Tartu siis toimeen ja vahvista asemaasi työelämässä näiden vinkkien avulla!

Kirjoittajat: Julia Jahkola, Taika Kytömäki ja Minna Murtomäki

Jaa artikkeli:

Tarinallistaminen on brändin sielu: 5 vinkkiä hyvän tarinan luomiseen

Saanko kertoa sinulle tarinan Anne Kalliomäen kirjasta Tarinallistaminen – Palvelukokemuksen punainen lanka? Ihmiset pitävät tarinoista. Kalliomäki kertoo, miten tarinalähtöinen palvelumuotoilu toimii.

Kaikissa hyvissä tarinoissa on myös opetus. Kerromme alla viisi tärkeintä oivallusta kirjasta.

1. Tarina muodostaa yrityksen identiteetin

Tarinallistaminen tuo näkyväksi yrityksen identiteetin. Tarinoiden pitää olla asiakaslähtöisiä ja perustua liiketoimintastrategiaan ja arvoihin. Siksi sisällöntuotanto on nykyään yksi merkittävimmistä liiketoiminnan osa-alueista.

Kalliomäki puhuu kirjassaan tarinaidentiteetistä. Se tarkoittaa yrityksen arvoa, osaamista ja visiota tarinamuodossa, ja se toimii liiketoiminnan kivijalkana. Myynti ja markkinointi hyötyvät tarinallistamisesta, sillä tarinallistaminen lisää kilpailuetua. Sen avulla voidaan linkittää asioita ja kasvattaa aikaa, jonka asiakas viettää brändin parissa.

2. Vahva brändi kertoo tarinan

Kalliomäen kirjassa brändi nähdään tarinana, joka kehittyy yrityksen tai tuotteen tarinan edetessä. Yrityksen brändi koostuu sen arvoista, sen tuotteista ja palveluista, sen tavasta toimia sekä kohtaamisista eri sidosryhmien kanssa.

Bränditarinan tulee olla rehellinen ja herättää tunteita. Meidän mielestämme hyvä esimerkki puhuttelevasta tarinakerronnasta ovat Oikotien mainokset, jotka herättävät katsojissa vahvoja tunteita ikää katsomatta. Ne kuvaavat ihmiselämän raadollisimpiakin hetkiä kuten omien vanhempien menettämistä, työpaikan vaihtamista tai erotilanteita.

Kalliomäki kuvaa brändin elävän tarinan mukaan. Vahva brändi uskaltaa olla oma itsensä, sillä on omat ihailijansa ja omat juttunsa. Kirja antaa vahvat perusteet sille, että brändi on yrityksen sielu.

3. Tarinallistaminen tarvitsee käytännön työkaluja

Miten tarinat voidaan tuoda käytäntöön? Kalliomäki antaa työkaluksi käytännön asiakastyössä kehittelemänsä Stooripuu-menetelmän, jolla tarinaa kootaan vaiheittain. Stooripuu auttaa pitämään fokuksen olennaisessa. Puuta rakennetaan vaiheittain juurista runkoon ja rungosta oksistoon.

Seuraavaksi ryhdytään työstämään tarinaidentiteetin käsikirjaa niistä tarinaelementeistä, jotka löydettiin Stooripuun avulla. Käsikirjaan kirjoitetaan tarinalähtöisen suunnittelun näkökulmasta ydinviesti, yrityksen syntytarina, hahmot (todellisia/fiktiivisiä), tarinaa tukevat teemat, ajankuva sekä lähtökohdat sille, miten ja millä keinoin tarina lopulta jalkautuu osaksi asiakkaan palvelukokemusta.

4. Käsikirjoitus on tarinan perusta

Kun yrityksen palveluympäristö ja tarinaidentiteetti on määritelty, päästään käsikirjoittamaan itse tarinaa. Kalliomäen mukaan yrityksen palveluympäristö on tarinanäyttämö, ja tarinallistamisessa tehdään eräänlaista näytelmää.

Siksi myös tarinan käsikirjoituksessa määritellään tarinateatterin kolme perusnäytöstä: esittely, syventäminen ja ratkaisu. Kalliomäki selittää erittäin selkeästi käsikirjoituksen etenemisen ja sen prosessit. Avuksi otetaan esimerkkejä elokuvan maailmasta sekä palataan myös Stooripuu-menetelmän hyödyntämiseen.

Kalliomäki kuvaa monipuolisesti ja kiinnostavasti myös myyttien ja arkkityyppien käyttöä tarinan luomisessa. Aloitteleva dramaturgi saa näppäriä ohjeita jännityksen kasvattamiseen ja mielenkiinnon ylläpitämiseen. Yrityksen tarinan ei tarvitse olla tylsä, vaan se voi olla yhtä kiehtova kuin Game of Thrones!

5. Tarina kuuluu kaikille

Kalliomäki esittää vahvat perusteet sille, miksi yritys tarvitsee tarinan. Tarina ei ole mikään ulkoinen temppu tai taktinen markkinointitoimi, vaan osa päivittäistä toimintaa ja identiteettiä. Kaikkien yrityksen työntekijöiden on sisäistettävä tarina, jotta se säilyisi elinvoimaisena. Sitä pitää ruokkia, kehittää ja vaalia.

Tarinallistaminen – Palvelukokemuksen punainen lanka on erittäin virkistävä teos perinteisten bisneskirjojen joukossa. Kalliomäki on siirtänyt TV- ja elokuvamaailmasta hankkimansa osaamisen luovasti ja kiinnostavasti liiketoiminnan maailmaan. Erityisen hienoa on, että kirjassa ei tyydytä pelkkään ylätason ideoiden esittelyyn, vaan annetaan myös selkeitä käytännön ohjeita toteutukseen.

Kirjassa puhutteli erityisesti se, että yritysten toimintaa katsotaan intohimon ja leikkisyyden kautta. Tämä on oleellinen asia, jotta yritys voisi menestyä kilpailussa ja valloittaa myös kuluttajien sydämet. Tarinallistaminen on erinomainen käsikirja kenelle tahansa yrityselämässä toimivalle, joka haluaa tehdä yrityksestään entistäkin inhimillisemmän ja merkityksellisemmän.

Jaa artikkeli: