krea_logo_vert_border

Personointi parantaa käyttökokemusta

Mediatoimisto Voitto järjesti 21.5. uusissa toimitiloissaan aamiaistilaisuuden, jonka keskiössä oli automatisointia hyödyntävä kustannustehokas ja tuloksellinen markkinointi. Tämän päivän markkinoinnissa operatiivinen tekeminen on vähentynyt ja automatisointi lisääntynyt. Niinpä toimistoilta edellytetään entistä laaja-alaisempaa osaamista tukea ja tehostaa asiakkaiden markkinointia.

Automatisoinnin case-aamussa ääneen pääsivät Dagmarin Mikko Koski, Voiton Teemu Kaksonen ja Frosmon Maija Erkheikki, jotka tarjosivat kukin mielenkiintoiset näkökulmat automatisoinnin mahdollisuuksiin erilaisten casejen kautta. Tässä artikkelissa pureudutaan tarkemmin Erkheikin puheenvuoroon, joka käsitteli verkkopalvelun personointia.

Verkkosivun vierailijalle datan avulla yksilöllinen kokemus

Erkheikin esityksen mukaan verkkopalvelun personointi on prosessi, joka tuottaa relevantteja ja yksilöityjä kohtaamisia, joiden tarkoitus on parantaa käyttökokemusta. Personointi käyttää hyväkseen sekä vastaanottajan henkilökohtaista dataa että samankaltaisten käyttäjien käyttäytymisdataa. Datasta saadun asiakasymmärryksen perusteella vierailijalle esitetään sisältöä, joka vastaa juuri hänen tarpeitaan ja mieltymyksiään.

Nykyään yritysten synnyttämät käyttökokemukset ovat asiakkaille miltei yhtä tärkeitä kuin niiden tarjoamat tuotteet ja palvelut. Yksilöllisen käyttökokemuksen merkityksestä kielii se, että yli 90 % kuluttajista ostaa todennäköisimmin sellaisilta brändeiltä, jotka tunnistavat ja muistavat heidät sekä tarjoavat heille relevantteja tarjouksia ja suosituksia.

Asiakkaan näkökulmasta personointi tarkoittaa siis mielekästä ja johdonmukaista käyttökokemusta. Yritykselle se vuorostaan tietää sitoutuneempia ja lojaalimpia asiakkaita sekä 6-10 % kasvavia tuloja.

Neljä W:tä eli personoinnin anatomia

Käyttäytymisdatan lisäksi personoinnissa voidaan hyödyntää esimerkiksi mielenkiinnon kohteita, ostohistoriaa, sijaintia, säätä ja kellonaikaa. Verkkopalvelun personoinnin kehittäminen on jatkuva prosessi, joka perustuu aktiiviseen A/B-testaukseen. Kun nähdään, mikä toimii ja mikä ei, voidaan reagoida asianmukaisella tavalla.

Erkheikki painotti esityksessään personoinnin neljää W:tä – Who, When, Where, What. Toisin sanoen personointi alkaa kysymällä kenelle, missä yhteydessä, missä osassa sivustoa ja mitä sisältöä personoidaan. Konkreettinen esimerkki tästä oli lipunmyyntipalvelulle toteutettu case, jossa verkkopalvelun etusivun sisältö yksilöitiin neljän W:n avulla vierailijan tarpeita vastaavaksi:

  • Kenelle eli mille kohderyhmälle? Sivustolle palaavalle vierailijalle, jonka mieltymykset tässä kontekstissa oli tunnistettu.
  • Milloin eli missä kontekstissa? Kun vierailija palaa etusivulle.
  • Missä kohtaa sivustoa? Etusivulla navigointipalkin alla, hero-bannerissa.
  • Mitä sisältöä tai toimintaa? Sellaista kampanjasisältöä, joka kategorisoituu vierailijan tunnistettuihin mielenkiinnon kohteisiin.

Casen tulokset olivat vakuuttavia, ja Erkheikin mukaan konversiot voidaan joissakin tapauksissa jopa nelinkertaistaa näyttämällä relevanttia sisältöä heti laskeutumissivulla. Lisäksi hän tähdensi, että personointia voidaan hyödyntää monella tavalla. Esimerkiksi lastenvaateyritykselle oli toteutettu verkkokaupan kontekstuaalinen personointi, jossa perehdyttiin tuotteisiin ja siihen, kuinka vierailijat niihin reagoivat. Tämän perusteella pyrittiin tuottamaan lisämyyntiä esimerkiksi suosittelemalla relevantteja tuotteita, kun vierailija avasi ostoskorin tai siirtyi kassalle.

Personointi on kaikkien hyöty

Yritysten on jatkuvasti vastattava asiakkaiden muuttuviin odotuksiin. Liikenteen ohjaamisesta verkkosivuille ei ole hyötyä, jos sisältö ei vastaa vierailijan tarpeita. Personointi on metodi, josta molemmat osapuolet – asiakas ja yritys – hyötyvät. Ja kuten Erkheikki painotti: personointi on tämän päivän markkinoinnissa välttämättömyys.

Frosmo_Maija_Erkheikki_Verkkopalvelun_Personointi
Frosmon Chief Channel Officer Maija Erkheikki esitteli personointia.
Jaa artikkeli:

Digitaalinen asiakaskokemus keskiössä

Digitaalisuus on mullistanut suomalaisten mediatalojen toiminnan. Vielä muutama vuosi sitten mediatalot tarjosivat uutisaineistoaan netissä ilmaiseksi, mutta tänä päivänä niiden on pyrittävä luomaan uutta ansaintalogiikkaa. Perinteinen tilauskeskeinen liiketoiminta supistuu ja digitaaliset liiketoimintamallit on otettu käyttöön kompensoimaan tulojen menetystä.

IAB Finlandin hallituksen puheenjohtaja ja Mediatalo Keskisuomalaisen digijohtaja Kirsi Hakaniemi kertoi DigiArenaHelsingissä 17.5.2018 ratkaisuja digitaalisen asiakaskokemuksen parantamiseksi.

Asiakaskokemus muuttuu ja kehittyy

Mainonnan osuus printtiversioissa laskee, kun taas verkossa sen osuus kasvaa. Samalla on muistettava, että ostaessaan internet- ja mobiililiittymän kuluttaja saa käyttöönsä suuren määrän ilmaisia peruspalveluja. Mediatalojen maksulliset palvelut kuuluvat lisäpalvelujen joukkoon, ja niissä kilpaillaan suurten toimijoiden kuten Netflixin ja Spotifyn kanssa. Mediatalojen on pohdittava, mitä lisäarvoa tuotetaan ja millä hinnalla, kun rakennetaan maksullista sisältöä.

Suomessa luotetaan edelleen mediaan. Median kuluttaminen ei kuitenkaan ole yhtä suoraviivaista kuin aiakisemmin, vaan se on muuttunut pirstaloituneeksi. Lukijat käyttävät yhä useammin mobiililaitteita sekä kuluttavat aikaansa videoiden ja sosiaalisen median parissa. Tällä hetkellä sisältöjä tuotetaan mobiili edellä (”mobile first”), sillä jopa 62 % lukijoista pitää mobiililaitetta päätelaiteena. Pian saatetaan olla siirtymässä lukijakeskeiseen (”reader first”) lähestymistapaan.

Muuttuvan ja digitalisoituvan asiakaskokemuksen yhtälössä nuorten osuus on merkittävä, koska heitä ei pystytä tavoittamaa asiakkaiksi perinteisillä metodeilla. ”Asiakkaat maksavat tuloksista”, toteaa Hakaniemi. Tuloksia on pystyttävä myös näyttämään.  Asiakkaan luottamus tuotteisiin on ansaittava uudelleen joka päivä.

Organisaatiomuutos tarvitaan myös

”Organisaation muutokselle pitää laittaa yhtä paljon painoarvoa kuin tuotteiden kehittämiselle”, sanoo Hakaniemi ja avaa keskustelua siitä, rynnätäänkö media-alalla liian helposti uusien asioiden perään. Hakaniemen mukaan muutoksia tehtäessä on tärkeä pohtia, mikä on organisaation ydintehtävä ja visio. ”Oleellista on tehdä oikeita asioita ja asioita oikein”, hän kiteyttää.

Hakaniemen esityksen nimi, ”Muutu tai näivety”, viittasi siihen, että muutosprosessissa keskeisintä on muutoshalukkuus. Koska emme voi tietää, mitä muutoksia huominen tuo tullessaan, mukautumiskyky on tärkeää – jopa elinehto. Digitaalisen asiakaskokemuksen kehittämisessä ei todellakaan kannata jäädä paikoilleen. Toisaalta, ei kannata lähteä juoksemaan aina uusimpien asioiden perässä, vaan visio ja ydintehtävä on pidettävä kirkkaana mielessä.

Kehittämällä ansaintalogiikkaa ja huomioimalla kuluttajakäyttäytymisen muutos median kulutuksessa pääsee jo pitkälle digitaalisen asiakaskokemuksen hahmottamisessa. Organisaation on seisottava muutoksien takana ja pystyttävä samalla itsekin muuttumaan. Silloin ollaan matkalla kohti digitaalista asiakaskokemusta, jossa sekä kuluttaja että media voittavat.

 

Jaa artikkeli: