krea_logo_vert_border

Asiakaskokemus on tärkein – koko organisaatio myy

Jos antaisit tuotteesi asiakkaalle ilmaiseksi, mistä laskuttaisit jatkossa? Jani Aaltosen ja Mika D. Rubanovitschin Lead & Trust -podcast on modernin myynnin ja markkinoinnin parissa työskentelevälle erinomainen työkalu laajemman perspektiivin saamiseksi yritystoimintaan. Mikä olisi siis se erottava tekijä tai palvelu, jota voisi parantaa oman kilpailukyvyn kehittämiseksi.

Nimensä mukaisesti Lead & Trust-podcast-sarja käsittelee johtajuutta ja luottamusta tarjoten näkökulmia yritysten kasvun toteuttamiseksi. Podcast-sarjassa käydään viihdyttävästi ja kattavasti läpi, mitä vaatimuksia digitaalisuus asettaa modernille myynnille ja miten myyntiä tehdään vuonna 2020. Podcastin isännillä on takanaan satoja myynnin asiakasprojekteja. Toinen heistä kallistuu markkinointiin, toinen on myyntitykki.

Myynnin ja markkinoinnin suhde

Podcastin teema on yksinkertainen. Koko organisaatio myy. Markkinoinnin ja myynnin erottelusta tulisi luopua, ja asiakaskokemus tulisi asettaa organisaation myyntiprosessin keskiöön.

Markkinoinnin ja myynnin välistä viha-rakkaus –suhdetta käsitellään hauskan ajatusleikin kautta jaksossa “Miksi siilot murtuvat: markkinoinnin ja myynnin avioliitto vai ero?”. Tulevaisuudessa ”avioliittoa” ei solmitakaan olemassa olevien myynti- ja markkinointiosastojen välillä, vaan nykyorganisaation ja asiakkaan edustajan välillä. Tulisikin siis kysyä: ”Menisikö asiakas naimisiin organisaationi kanssa?”

Digitaalisuuden haasteet johtamiselle

Jaksossa “Miksi myynti on digitaalinen ammatti: miten modernia myyntiä johdetaan?” pureudutaan haasteisiin, joita ilmenee, kun digitaalisia työkaluja on liikaa. Tällä hetkellä pelkästään myyntiosastoilla työkaluja on kymmeniä, ja jokainen toimii irrallisesti pureutuen yhteen tehtävään tai ongelmaan. Tämä ei edistä eri toimintojen sulauttamista ja yhteen hiileen puhaltamista. Yritysten tulisikin panostaa eri työkalujen yhdistämiseen, jotta instrumenteista olisi hyötyä koko yhteisölle.

Toista digitaalisuuden haastetta käsitellään jaksossa “Miksi verkkosivut tulee rakentaa osaksi yrityksen verkkostrategiaa?”. Kun asiakas on löytänyt tiensä yrityksen verkkosivuille, on hän todennäköisesti jo melko pitkällä ostoprosessissa. Onko tällöin yrityksen verkkosivujen ulkoasu pelkkää lahjapaperia ja mainostoimistojen luomaa pintaa? Eikö sisältö ratkaisekaan? Yrityksen johdon päätettävissä on, minkälainen strategia verkkosivuille valitaan. Yksi on kuitenkin varma: asiakaskokemus on tärkein.

Lead & Trustin jaksot ovat noin puolen tunnin mittaisia ja kuunneltavissa Spotifyssa, Soundcloudissa, Applen podcasteissa ja Suplassa. Jani ja Mika löytyvät myös TikTokista ensimmäisinä ”setämiehinä”, kuten he itseään ilmaisevat. Ota siis setämiehet seurantaan jossakin näistä medioista ja inspiroidu modernin myynnin ja markkinoinnin johtamisesta!

Jaa artikkeli:

Krean verkkosivusto on nyt entistä käyttäjäystävällisempi

Krean verkkosivuja on uudistettu. Sivuston alumnitarinat löytyvät nyt omasta ”Krea-alumni”-osiosta työnkuvien mukaan luokiteltuina. Myös Krean referenssitarinat ja muut blogiartikkelit löytyvät vastaisuudessa selkeämmin luokiteltuina omista osioistaan uusien kategorioiden ja avainsanojen avulla.

Uudistuksen toteutti Krea Community – opi yhteisömanageriksi -kurssin kuudesta opiskelijasta koostuva työryhmä. Ryhmän tavoitteena oli tehdä sivustosta entistä selkeämpi, käyttäjäystävällisempi ja nostattaa alumnitarinoiden näkyvyyttä sivustolla.

Blogien kategoriat kaipasivat uudistusta

Luova toimisto Krea aloitti toimintansa vuonna 2015. Samaan aikaan silloisista opiskelijoista koostuva ryhmä loi luovalle toimistolle omat verkkosivut. Sivustosta tuli Krean sisältöjen julkaisualusta sekä portaali Krean ja Haaga-Helian opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden välille. Sivuston käyttötarkoitus on edelleen sama.

Sivustolle on neljässä vuodessa kertynyt yli 140 julkaisua mukaan lukien lähes 40 inspiroivaa alumnitarinaa. Ennen uudistusta blogikirjoituksille suunnitellut kategoriat olivat rönsyilleet, kun opiskelijat olivat luoneet niitä oman mielensä mukaan yksittäisen blogin näkökulmasta julkaisun yhteydessä. Näin eri kategorioita ja hakusanoja oli ilmaantunut vuosien varrella aivan liikaa, jotta lukijan olisi ollut helppoa liikkua sivustolla. Tästä syystä uudistus tarvittiin.

Krean alumnitarinat nyt keskeisemmässä roolissa

Entisten opiskelijoiden menestys- eli alumnitarinat ovat Krean verkkosivuilla keskeisessä osassa. Alumnitarinat viestivät yritysasiakkaille siitä, että Kreasta valmistuu päteviä markkinointiviestinnän osaajia. Tarinat myös auttavat uusia, mahdollisia opiskelijoita hahmottamaan, miten Kreassa opiskelleet työllistyvät. Lisäksi kiehtovat alumnitarinat motivoivat nykyisiä opiskelijoita. Tämän takia alumnitarinat haluttiin uudistuksen yhteydessä nostaa entistä näkyvämpään rooliin.

Ennen uudistusta osa alumnitarinoista sijaitsi sivuston ”blogi”-osiossa sekaisin yli sadan muun artikkelin kanssa. Osa alumnitarinoista puolestaan sijaitsi omassa ”tarinat” -osiossa. Tietyn alumnitarinan löytäminen oli käyttäjille vaikeaa.

Työryhmän tehtävänä oli analysoida kaikki alumnitarinat ja tehdä sivustolle niille tarkoitettu, uusi pääkategoria ”Krea-alumni”. Alumnitarinat jaettiin edelleen alakategorioihin alumnien tehtävänkuvien mukaan. Tarinoita voi nyt lukea sen perusteella, onko kiinnostunut sisällöntuotannon ja somen, mediasuunnittelun, projektinhallinnan tai yrittäjyyden uratarinoista.

Kategoriat ja avainsanat parantavat sivuston näkyvyyttä ja käytettävyyttä

Hakusanat määriteltiin ryhmän toimesta siten, että ne ovat tämän hetken vaatimusten mukaisesti hakukoneoptimoituja. Avainsanat pätevät myös Krean englanninkielisiin kirjoituksiin, ja niillä on tärkeä rooli sivun käyttäjäystävällisyyden kanssa. Ne nostavat kirjoitusten näkyvyyttä ja helpottavat käyttäjän navigoimista sivustolla.

Luokittelujakaan ei voinut tehdä summanmutikassa, vaan kaikki sivuston kirjoitukset oli käytävä läpi käsin, analysoitava ja jaettava ne uusiksi samankaltaisten aiheiden mukaan. Uusiksi blogikategorioiksi valikoituivat prosessin tuloksena esimerkiksi Innovointi, Some ja Krea Spring School.

Ryhmä teki saman operaation myös englanninkielisille kirjoituksille sekä yhteistyöprojekti- eli referenssitarinoille. Referenssitarinat löytyvät edelleen sivustolta omasta osiostaan, mutta entistä johdonmukaisemmin luokiteltuina.

Työryhmä päivitti uudet kategoriat myös Krean blogiohjeisiin. Samoin päivitettiin uudet avainsanaehdotukset. Ohjeisiin lisättiin myös sääntö, että uusille kirjoituksille voi asettaa suurimmillaan vain kaksi alakategoriaa ja kolme hakusanaa, jotta verkkosivuille tulevat julkaisut tulisivat pysymään asianmukaisesti luokiteltuina myös tulevaisuudessa.

Kreassa hyvä lopputulos syntyy tekemällä oppimisella

Työryhmän suurimpana haasteena projektissa oli jäsenten vähäinen kokemus verkkosivujen suunnittelusta. Miten esimerkiksi reilut sata blogikirjoitusta kannattaisi luokitella niin, että käyttäjät löytäisivät eri aiheiset kirjoitukset mahdollisimman helposti?

Suurena kannustimena projektin onnistumiseksi toimi halu ja palo oppia verkkosivuston suunnittelua. Sivuston uusi, selkeämpi rakenne syntyi työryhmän määrätietoisella käytännön työskentelyllä ja tekemällä oppimisella. Ne olivat työn lähtökohdat, joita ilman projekti ei olisi onnistunut. Metodit olivat samat myös vuonna 2015, kun Krean verkkosivut luotiin. Silloisen työryhmän blogikirjoituksen mukaan kokeilujen ja erehdysten kautta tullut tietotaito antoi heille hyvät valmiudet tulevaisuuden työelämään. Samanlaisiin ajatuksiin päätyi myös ryhmä, joka oli toteuttamassa verkkosivu-uudistusta vuonna 2019.

 

Jaa artikkeli: