krea_logo_vert_border

Opiskelukaverit Jere Pesonen ja Tuukka Kervinen löysivät yhteisen uran vaikuttajamarkkinoinnin parista

Kun Jere ja Tuukka hakivat opiskelemaan, kumpikaan heistä ei tiennyt, mitä haluaa opiskella tai tehdä tulevaisuudessa työkseen. Kaupallinen ala herätti kuitenkin kiinnostusta, ja Haaga-Helia vaikutti sopivalta vaihtoehdolta. Kaverukset tutustuivatkin toisiinsa aloittaessaan samalla vuosikurssilla. Suuntautumisen valinta selkeytyi tarkemmin vasta opintojen aikana, sillä kummallakaan ei ollut aluksi tarkkaa visiota aiheesta. Jeren mukaan luova ala vaikutti mielenkiintoiselta, sekä työtehtävät monipuolisilta. Tuukka puolestaan pohti, että luovan ja kaupallisen alan yhdistäminen laajentaisi uramahdollisuuksia.
Markkinoinnin ja viestinnän suuntautumisopinnot osoittautuivat oikeaksi ratkaisuksi, sillä kaverukset ovat viihtyneet hyvin alalla. Luova toimisto Krean opintojaksot tarjosivat heille hyvät eväät työelämää varten, ja kurssien opit ovat käytössä yhä päivittäin.

Tuukka_Kervinen_Hypement_Krea_Alumni
” Olen tiennyt haluavani kaupalliselle alalle, mutta markkinointi ja viestintä nousivat vahvemmin esiin vasta opiskeluaikoina.” -Tuukka Kervinen

Työharjoittelu poiki vakituisen työsuhteen

Sekä Jere että Tuukka hakivat työharjoitteluun vaikuttajamarkkinoinnin pariin Hypement Oy:lle. Hakeminen kannatti, sillä harjoittelu varmisti lopulta molemmille vakituiset työpaikat. Kummallakaan ei ollut ennen Hypementiä varsinaista työkokemusta alalta, sillä aikaisemmat kokemukset työelämästä olivat molemmilla kertyneet lähinnä myyjän tehtävistä.
Jeren työtehtäviin kuuluu nykyään markkinointia, visuaalisia ratkaisuja sekä konseptisuunnittelua. Tuukka taas toimii Account Managerina, jonka toimenkuvaan kuuluu erilaisia asiakasrajapinnan toimia kuten asiakashallintaa, myyntiä ja projektipäällikkönä toimimista.Tulevaisuutta ei kannata suunnitella liikaa, mutta tavoitteita tulee olla. Jere ja Tuukka ovat yhtä mieltä siitä, ettei tulevaisuutta kannata suunnitella liikaa eteenpäin. Tuukka mainitsee kuitenkin tavoitteiden asettamisen tärkeäksi, ja kertoo kunnianhimoisesti näkevänsä itsensä tulevaisuudessa työskentelemässä kansainvälisen brändin markkinointiviestinnän parissa. Jere puolestaan näkee itsensä tulevaisuudessakin luovan ajan työtehtävissä, mutta väläyttää mahdollisuutta oman yrityksensä perustamisesta.

Jere_Alumni_Krea_Hypement
“Lähestulkoon kaikkia oppeja on tullut hyödynnettyä jossain vaiheessa työelämässä. Taitoja on tarvittu aina videoiden tekemisestä markkinoinnin strategiaan sekä brändin rakentamiseen.” -Jere Pesonen

Jeren ja Tuukan tärpit luovalle alalle pyrkiville

1. Luovalla alalla parhaiten oppii kokemuksen kautta. Varsinkin työnhaussa kannattaa harjoittelupaikkaa hakea sellaisesta yrityksestä, joka oikeasti tarjoaa mahdollisuuden päästä tekemään sinua kiinnostavia asioita.
2. Motivaatiota ei voi opettaa, mutta kaiken muun voi. Eli ole oma itsesi, ja tunnista omat vahvuutesi.
3. Luovalla alalla on loputon määrä erilaisia työtehtäviä. Ota siis selvää alan eri yrityksistä ja toimenkuvista, kun pohdit mitä haluat tehdä tulevaisuudessa.
4. Opettele kirjoittamaan, siitä on hyötyä kaikessa!

Miehet haluavat lopuksi muistuttaa alalle tähtääviä siitä, että kaikkea ei missään nimessä tarvitse osata valmiiksi. Työn oppii parhaiten tekemällä, ja kaikki epäonnistuvat joskus. Hyvällä asenteella ja kiinnostuksella alaa kohtaan pääsee jo pitkälle.

Kirjoittajat: Roosa Kekäläinen, Juho Pohjola, Lotta Sarvikivi ja Sampo Selkälä
Kuvat: Sampo Selkälä

Jaa artikkeli:

Markkinoinnin luova talo SEK tarjosi Waltteri Niroselle unelmatyön copywriterina

Waltteri Nironen päätyi Luova toimisto Kreaan, sillä copywriterin työ vaikutti kiinnostavalta. Markkinointitoimisto SEKistä löytyi unelmien harjoittelupaikka copywriter traineena, ja pesti jatkui vakituisena junior copywriterina.

Waltterin mukaan SEKissä on erityisen inspiroivaa eri lähtökohdista ja ikäluokista tulevien ihmisten yhteistyö sekä inhimillinen ja lämmin ilmapiiri. Hän kokee oppineensa paljon kollegoiltaan sekä pitää rikkautena sitä, miten erilaisista osaamistaustoista on mahdollista päätyä markkinointialalle.

Waltteri korostaa tiedonjanon tärkeyttä: ”Tällä alalla pääsee pitkälle, kun on motivaatiota sekä halua oppia ja kehittyä.” Oman innostuneisuuden varaan ei kuitenkaan voi Waltterin mukaan pelkästään nojata, vaan myös jatkuvasti muuttuva digitaalinen ympäristö täytyy huomioida eikä toimialan kirjallisuuteen perehtymistäkään kannata unohtaa.

Copywriterin työssä hyötyy vahvoista esiintymistaidoista

Copywriterin työssä Waltteri nauttii eniten suunnitteluprosessin alkuvaiheesta, jolloin on mahdollista heittää ilmoille outoja ja hassujakin ideoita. Hän kokee vahvuutensa kirjoittajana piilevän juuri humoristisissa teksteissä. ”Milleniaalina olen hyvä yhdistämään brändejä populaarikultturiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin”, Waltteri pohtii.

Waltteri painottaa myös esiintymistaitojen tärkeyttä, jotta ideoiden presentoiminen asiakkaille olisi sujuvaa ja vakuuttavaa. Waltterin mukaan opinnoissaan kannattaa keskittyä harjoittelemaan esiintymistä, vaikka sitä onneksi oppii myös työn ohessa: ”Mitä enemmän esiintyy, väistämättä myös kehittyy.”

Copywriter_Waltteri_Nironen_SEK

Strateginen askel Luova toimisto Kreasta työelämään

Waltteri kehottaa krealaisia suhtautumaan harjoittelupaikan hakuun strategisesti: ”Hae harjoittelupaikkaa, jossa voit nähdä itsesi töissä myös tulevaisuudessa.” Waltterin mukaan harjoittelupaikkaa hakiessaan kannattaa mahdollisuuksien mukaan käyttää verkostojaan ja suhteitaan. Jos suhteita ei ole omasta takaa, Luova toimisto Krean yrityskontakteja voi hyödyntää oman verkostonsa rakentamisessa.

Waltterin mielestä työpaikkamentori on harjoittelijalle kullan arvoinen tuki. Waltterin mentorina SEKissä toimi Creative Copywriter Olli Hongisto, jonka kanssa hän pääsi sparrailemaan ajatuksiaan. Työpaikkaohjaajia ei kuitenkaan välttämättä ole kaikilla harjoittelijoilla, sillä mentorointi vie työaikaa ja resursseja, joita pienemmissä yrityksissä ei aina ole. Tämän vuoksi Waltteri suosittelee hakeutumaan harjoittelijaksi isompaan tai keskikokoiseen markkinointitoimistoon tai muuhun luovaan bränditaloon.

Haaga-Heliasta liiketaloudellista ja luovaa osaamista

Waltteri näkee liiketalouden opintojen antaneen hänelle hyvän pohjan nykyiseen työhönsä SEKissä. Hänen mukaansa Haaga-Helian opiskelijoiden työharjoitteluhakemukset erottuvat hyvällä tavalla joukosta, sillä oppilaitoksen maine on pääkaupunkiseudulla vahva.

Markkinoinnin ja viestinnän suuntautumisopinnoista Waltterin mieleen on jäänyt luovan kirjoittamisen kurssi. Toinen mieleenpainuva hetki opiskeluajoilta oli minuutin pituisen puheen pitäminen koko luokalle, minkä Waltteri kuvailee tuntuneen ”giljotiinilta”. Tuosta kokemuksesta on kuitenkin ollut hyötyä myöhemmin työelämässä.

Waltteri varoittaa nykyisiä Krea-opiskelijoita opinnäytetyön ja työharjoittelun yhdistämisen vaikeudesta. “Työharjoittelun alussa suuri informaatiotulva vie voimavaroja. Jatkuva uuden oppiminen voi olla henkisesti ja fyysisesti kuluttavaa.” Jos mahdollista, opinnäytetyötä kannattaa siksi tehdä etupainotteisesti jo ennen harjoittelua. Jos opinnäytetyön ja harjoittelun joutuu yhdistämään, kannattaa panostaa ajanhallintaan.

Jos mielii hyväksi copywriteriksi, Waltteri kehottaa harjoittelemaan oikeinkirjoitusta sekä lukemaan monipuolisesti ja paljon: ”Lukeminen kehittää sanavarastoa ja verbaliikkaa.”

Mitä Copywriterin työ vaatii?

Waltterin lista:

  • kirjoitustaitoa
  • kiteyttämistä
  • liiketoimintaosaamista
  • luovaa suunnittelua
  • konseptointia
  • esiintymistaitoja
  • jatkuvaa oppimista
  • intoa alaa kohtaan

Lue lisää Markkinointitoimisto SEKistä

Jaa artikkeli: