VR-hyötypelit – kuntoutuksen tulevaisuus?

VR-hyötypelit – kuntoutuksen tulevaisuus?

Me luova toimisto Krean opiskelijat pääsimme tutustumaan pelinkehityksen maailmaan, ja innovoimaan konseptia uusille hyötypeleille Krea Digital -kurssilla. Ryhmämme “Moodle Jump” sai toimeksiannoksi kuntoutus- ja terapiapalveluita tarjoavalta Premius Oy:ltä kehittää hyötypeli kuntoutustarkoitukseen. Vaikka kuuden hengen ryhmästämme löytyikin muutama videopeliharrastaja, olivat pelinkehityksen vaiheet meille kaikille entuudestaan vieraita. Olimme kuitenkin innoissamme, ja valmiita oppimaan uutta projektin parissa.

Hyötypelit ja VR-teknologia

Tehtävänämme oli kehittää VR-teknologiaa hyödyntävä hyötypeli, mutta mitä hyötypeli oikein tarkoittaa? Hyötypeli on peli, joka on tarkoitettu viihdetarkoituksen sijaan ensisijaisesti esimerkiksi opetukseen, tai kuten meidän pelimme, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Hyötypeleissä hyödynnetään kuitenkin myös viihteellisiä elementtejä mielekkyyden lisäämiseksi.

VR-pelit eivät olleet entuudestaan kovinkaan tuttuja meidän ryhmällemme. VR eli virtuaalitodellisuus on tietokonegrafiikan avulla luotu keinotekoinen maailma, joka jäljittelee todellista ympäristöä, tai vie käyttäjän fantasiamaailmaan. Virtuaalitodellisuuteen pääsee VR-laseilla, joiden avulla meidänkin peliämme tultaisiin pelaamaan. Onneksemme pääsimmekin projektin alkuvaiheessa itse kokeilemaan Oculus Quest VR-laseja. Tämä oli monelle meistä ensimmäinen VR-pelikokemus, ja se auttoi todella paljon hahmottamaan, millaista peliä halusimme lähteä kehittämään.

Huolellinen pohjatyö projektin perustana

Aloitimme projektin keräämällä mahdollisimman paljon taustatietoja toimeksiantajastamme Premiuksesta ja heidän tarjoamista palveluistaan. Lähetimme myös yritykselle kysymyksiä heidän toiveistaan peliin liittyen. Vastausten perusteella pystyimme rajaamaan pelimme kohderyhmäksi liikerajoitteiset, neurologiset kuntoutujat. Tarkemmin rajasimme kohderyhmäksemme 30–50-vuotiaat aikuiset, jotka ovat sairastuneet tai loukkaantuneet onnettomuudessa.

Kohderyhmän rajaaminen oli erittäin tärkeä vaihe, sillä se määritteli suureksi osaksi sen, mihin suuntaan lähdimme peliä kehittämään. Tärkeää oli myös päättää ja ymmärtää pelimme tavoitteet ennen pelin sisällön ideoimista. Päällimmäiseksi tavoitteeksemme muodostui luoda aidosti hyödyllinen peli, joka olisi hauskempi vaihtoehto perinteiselle kuntoutukselle.

Virtuaalisella kauppareissulla

Perusteellisen pohjatyön jälkeen kävimme suunnittelemaan pelin sisältöä. Premiuksen tehtävänannossa oli esimerkkinä kahvinkeittosimulaattori. Halusimme kuitenkin lähteä kehittämään täysin omaa ideaa, mutta saimme esimerkistä inspiraation pysyä arkisissa askareissa. Lopulliseksi tuotokseksemme syntyi ruokakauppasimulaattori, Shopping Therapy. Pelissä pelaaja kulkee ruokakaupassa keräten ostoksia koriinsa, suorittaen samalla kuntoutuksen kannalta oleellisia liikkeitä.

Seuraavaksi ryhdyimmekin laatimaan peliskenaarioita tarkemmin läpi pelin tutoriaalista aina pelin loppuun saakka. Tapahtumien muotoutuessa oli pelin ympäristö helpompi hahmottaa. Jotta peli pysyisi vielä toteuttamisen rajoissa, valitsimme malliksi keskisuuren kaupan. Kun olimme valmiita pelin konseptin suunnittelun kanssa, pääsimme esittelemään sitä Tampereen ammattikorkeakoulun sote- ja pelialan opiskelijoille. Opiskelijat vaikuttivat pitävän ideastamme, ja palaute oli suurilta osin positiivista. Saimme heiltä myös hyviä kehitysideoita.

virtuaalitodellisuus ja ruokakauppa
Shopping therapyssa pelaaja kulkee kaupassa keräten tuotteita hyllyiltä.

Lopputulos on monen tekijän summa

Opimme paljon pelien lukuisista osista, joita piti ottaa huomioon kehitysprosessissa. Kaikkia näitä seikkoja tuli miettiä tarkkaan, jotta peli palvelisi mahdollisimman hyvin kohderyhmän tarpeita. Jouduimme esimerkiksi pohtimaan useaan otteeseen pelin motivaatiokeinoja, komponentteja, palkitsemisjärjestelmiä ja mekaniikkoja.

Huomasimme sen, että paras lopputulos syntyy useiden erilaisten osaajien yhteistyöllä. Hyödynsimme projektissamme niin toimeksiantajan, kuin sote- sekä pelinkehittäjäopiskelijoiden kommentteja konseptistamme.

Vaikka olemme kulkeneet pitkän taipaleen projektin parissa, lopullinen tuotos ei ole vielä tässä. Loimme ensimmäisen vedoksen pelin konseptista, mutta valmiiksi peliksi sillä on vielä paljon matkaa. Olemme kirjanneet kaikki saamamme palautteet ylös, joten tuotoksiemme pohjalta on hyvä lähteä jatkojalostamaan ideaa. Uskomme vahvasti, että yksityiskohtia viilaamalla tuotoksestamme saisi luotua aidosti hyödyllisen ja toimivan hyötypelin tulevaisuuden kuntoutustarpeisiin.

Jaa artikkeli:

Krea

Krea on Haaga-Helian mainonnan ja yritysviestinnän opiskelijoiden luova toimisto. Tarjoamme erilaisia palveluita, kuten esimerkiksi media-, markkinointi-, ja viestintäsuunnitelmia, some-kampanjoita, tapahtumia ja tutkimuksia

Luova toimisto Krean brändikäsikirja

Krea.fi-saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Ratapihantie 13, 00520 Helsinki

info@krea.fi