Opi mittaamaan digimarkkinointiasi oikein

Opi mittaamaan digimarkkinointiasi oikein

Pääsimme syventymään digimarkkinoinnin saloihin Caratin strategisen johtajan Jukka Veteläisen ja strategisen suunnittelijan Anssi Saresvuon johdolla. Carat on media- ja markkinointiviestintätoimisto, joka kuuluu isompaan Dentsu Aegis -konserniin. Mielenkiintoisen tunnin aikana perehdyttiin viiteen esimerkkitapaukseen, jossa yritys on konkreettisesti parantanut markkinointia.

Online-videomainonnan mittaaminen

Ensimmäinen tapaus käsitteli päivittäistavaraa, jonka kohderyhmänä ovat lapsiperheet. Kohdentamissuunnitelma räätälöitiin olemassa olevan datan perusteella. Jotta pääviesti tuli esille, pidettiin videot lyhyinä. Tavoitteena oli saada kohderyhmä katsomaan mainos loppuun. Kampanjassa seurattiin mainonnan tehokkuutta, brändin kehittymistä sekä mainonnan toimivuutta ja näkyvyyttä. Kampanjaa räätälöitiin tarvittaessa. Näin saatiin kustannuksia vähennettyä ja mahdollistettiin kohdennus juuri oikeaan kohderyhmään ja kanaviin. Kiteytetysti:

 • Kohdenna – isojen kohderyhmien sisällä pienemmille, kuitenkin koko kohderyhmä huomioiden
 • Räätälöi – sisältö saadaksesi paremman katsomisprosentin
 • Optimoi – näkyvyys järkevästi

Välitöntä myyntiä ohjaavan markkinoinnin mittaaminen

Tavoitteena oli kasvattaa verkkokaupan myyntiä markkinoilla. Alussa datan määrä, jota yritys pystyi hyödyntämään, oli vähäistä. Liikkeelle lähdettiin oppimissuunnitelman luomisella. Mainosviestien ja tuotteiden määrää kasvatettiin hyödyntämällä sivustodataa, profiilitietoja, ostohistoriaa sekä vierailujen ja ostokertojen määriä, mutta kanavakohtainen optimointi jätettiin sivuun. Myynti oli tärkein mittari. Laadukas konversio oli avainasemassa. Myynti tuplaantui kuudessa kuukaudessa. Kiteytetysti:

 • Luo – kunnollinen oppimissuunnitelma, jota voit seurata
 • Aseta – järkevät välimittarit, jotka auttavat optimoinnissa
 • Käytä – asiakkaiden segmentoinnin kannalta tärkeää dataa

Applikaatiolatauksia tavoittelevan markkinoinnin mittaaminen

Mainonta on tapa neuvoa. Tunnettuutta pyrittiin lisäämään käyttämällä massamedioita. Käyttäjiä sitoutettiin taktisen digitaalisen mainonnan avulla. Mainonnassa käytettiin hyväksi liikkuvaa kuvaa ja kohdentamisessa valmista dataa. Tavoitteena oli saada asiakas lataamaan appi sekä käyttämään sitä. Vaikuttajamarkkinoinnin avulla luotiin mielikuvaa, että appi on oman elämän hallinnassa arkinen apu. Videoilla näytettiin helposti, miten sovelluksen käyttö onnistuu ja mitä se tarjoaa. Lataajien seuranta mahdollisti kohdennetumman markkinoinnin. Kiteytetysti:

 • Tee – sovelluksen lataaminen ja käyttö mahdollisimman helpoksi
 • Keskity – asiakkaan ostopolkuun ja hyvän asiakaskokemuksen luomiseen
 • Näe – markkinointiviestintä asiakkaalle tarjottavana palveluna

Kohdennetun ja personoidun mainonnan mittaaminen, kun myyntitietoa ei ole saatavilla

Kun kyseessä on low-interest-tuote, jota kohderyhmillä ei ole syytä tai tarvetta ostaa, tarvitaan ymmärrystä eri kohderyhmien tarpeista. Tavoitteena oli lisätä harkintaa, miksi tuote tulisi ostaa. Kuluttajatukimusta hyödynnetiin paremman ymmärryksen saamiseksi. Tällöin löydettiin kolme kohderyhmää, joille mainontaa kohdennettiin. Jokaiselle kohderyhmälle luotiin hieman erilainen mainos, joka puhutteli kohderyhmää parhaalla mahdollisella tavalla. Ensimmäisessä mainoksessa tuotiin esille pääviesti yleisesti: mikä tuote on ja miksi sitä kannattaa kokeilla. Toinen kohdennettiin erikseen miehille ja kolmas naisille. Personoidun mainonnan avulla poistettiin mainoksen ”ärsyttävyyttä”. Kiteytetysti:

 • Tutki – älä oleta
 • Testaa – näin opit uutta
 • Hanki – dataa, jos sitä ei ole

Digimarkkinoinnin pitkäaikaisten vaikutusten mittaaminen

Monikanavaisen markkinoinnin mittaaminen on haasteellista, koska se voidaan jakaa epäsuoriin ja suoriin vaikutuksiin. Pitkällä aikavälillä tarkasteltiin epäsuoria vaikutuksia, kuten brändimielikuvia, kilpailijoiden toimia ja sesonkien vaikutuksia. Lyhyellä aikavälillä päästiin keskittymään suoriin vaikutuksiin, kuten eri digimedioihin ja niiden dataan. Eri medioiden vaikutukset saatiin selville mallinnuksen avulla.

PR oli tärkeää brändimielikuvan luomisessa ja vaikutti brändin hakumääriin. Onlinevideot ja display -mainonta vaikuttivat pitkällä aikavälillä eniten mainonnan muistamiseen ja tätä kautta brändimielikuvaan. Kiteytetysti:

 • Mallinna – miten kanavat vaikuttavat toisiinsa
 • Pilko – kokonaisvaikutukset pienempiin osa-alueisiin
 • Tee hypoteeseja – mitä löysit, hyödynnä niitä ja kehity

Caratin strateginen johtaja Jukka Veteläinen ja strateginen suunnittelija Anssi Saresvuo kertoivat DigiArenaHelsinki-tapahtumassa viiden esimerkkitapauksen avulla, kuinka digimarkkinointia mitataan tehokkaasti.

Jaa artikkeli:

Krea

Krea on Haaga-Helian mainonnan ja yritysviestinnän opiskelijoiden luova toimisto. Tarjoamme erilaisia palveluita, kuten esimerkiksi media-, markkinointi-, ja viestintäsuunnitelmia, some-kampanjoita, tapahtumia ja tutkimuksia

Luova toimisto Krean brändikäsikirja

Krea.fi-saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Ratapihantie 13, 00520 Helsinki

info@krea.fi