Vaivatonta viestintää vuorotyössä

Vaivatonta viestintää vuorotyössä

Syksyn Krea Digital -kurssilla meillä opiskelijoilla oli tehtävänä ideoida viestintäsovellus sekä järjestää Sysäys-webinaari sovellusten esittelyä varten. Webinaarimme teemana oli uusi yhteisöllisyys. Kurssi järjestettiin yhteistyössä tietojenkäsittelyn koulutuksen opiskelijoiden eli tikojen kanssa.

Lähdimme ideoimaan sovellusta seitsemän henkisen opiskelijatiimin voimin. Kaikki alkoi kehittelytyöstä, jossa aiheena oli ratkaista viestintään liittyvä ongelma. Aluksi oli hieman haastavaa keksiä, millaisen sovelluksen haluamme kehittää. Ideoita oli paljon, mutta melko pian päädyimme kehittämään työyhteisöviestintää helpottavan virtuaalisen muistitaulusovelluksen Virmun.

“Virmu on virtuaalinen muistitaulusovellus, joka helpottaa tiedonkulkua ja työtehtävien organisoimista vuorotyössä. Virmun avulla työyhteisön jäsenet tavoitetaan vaivattomasti reaaliajassa.”

Katkoksia kommunikaatiossa?

Tiimistämme löytyi omakohtaista kokemusta viestinnän haasteista kiireisestä vuorotyöstä kahvilassa. Tunnistimme ongelman, joka liittyy tiedonkulkuun työpaikalla.

Näimme mielessämme kuvan takahuoneen sotkuisesta muistitaulusta, joka pursuaa lippulappusia. Vuorotyössä tai kiireisessä työyhteisössä työntekijät näkevät harvoin toisiaan ja kommunikaatioon tulee helposti katkoksia. Aamuvuorossa vastaan tullut asia saattaa epähuomiossa jäädä ilmoittamatta vuoronvaihtotilanteessa iltavuorolaiselle. Lisäksi tärkeät viestit hukkuvat sähköpostiin tai hautautuvat ilmoitustaululle. Ratkaisimme sekavan työyhteisöviestinnän Virmulla eli virtuaalisella muistitaulusovelluksella, joka kokoaa työyhteisön viestit siististi yhteen paikkaan ja tuo palvelualojen työyhteisöviestinnän nykyaikaan.

Sujuvampaa viestintää Virmulla

Virmu-sovellus toimii puhelimella ja tietokoneella. Sovellus kulkee mobiilissa työyhteisön jäsenten mukana ja viestit tavoittavat reaaliajassa. Virmuun voit koota kaikki työyhteisösi tapahtumat, tehtävälistat ja ilmoitukset. Sovelluksen avulla voit tarkastella ja muokata viestejäsi ajasta ja paikasta riippumatta. Uskoimme, että tällaiselle sovellukselle voisi olla kysyntää. Lisäksi vaivaton tiedonkulku voisi parantaa työhyvinvointia ja lisätä yhteisöllisyyttä.

Kun idea Virmusta kirkastui, ryhdyimme brändin ja ulkoasun mietintään. Sovellukselle syntyi logo sekä värimaailma. Halusimme pitää värimaailman raikkaana ja kepeänä, joten valitsimme raikkaita ja toisiaan tukevia värejä. Loimme Virmulle nettisivut, joihin teimme samaa väriasettelua, jotta yhtenäisyys jatkuisi.

Yksi osa kurssia oli kuvata ja editoida Virmu-sovelluksemme esittelyvideo. Ensimmäiseksi tarvitsimme käsikirjoituksen, jonka ryhmämme työsti kasaan kohtuullisen nopeasti. Käytimme videossa niin itse kuvattuja kuin valmiita videoita. Ehdottomasti haastavin vaihe oli videon editointi. Jouduimme editoimaan sen vielä etänä, mikä lisäsi tilanteen haastavuutta. Pitkien Zoom-videopuheluiden jälkeen myös video saatiin lopulta valmiiksi ja kaikki ryhmän jäsenet olivat siihen tyytyväisiä.

Virmun vastaanotto

Virmu-sovellus ei kiinnostanut yrityksiä sen kehittämisvaiheessa kurssin aikana, joten tiimimme kehitti sovellusta itsenäisesti. Sysäys-webinaarissa esiteltiin kaikki Krea Digital -kurssilla syntyneet sovellukset. Sovellusten esittelyiden jälkeen webinaariin osallistujilla oli mahdollista vierailla tiimien breakout-huoneissa. Sysäys-webinaarissa osallistujien kiinnostus sovellusta kohtaan kuitenkin yllätti meidät itsemmekin.

Breakout-huoneemme vierailijoilta saimme positiivista palautetta sekä vinkkejä siitä, millaisia ominaisuuksia sovelluksessa tulisi olla heidän toimialojensa näkökulmasta. Jos olisimme saaneet toimeksiantajan ja hyviä kehitysideoita jo sovelluksen suunnitteluvaiheessa, olisi siitä varmasti tullut vieläkin monipuolisempi.

Virmun saama hyvä palaute vahvisti tunnettamme siitä, että projektimme oli onnistunut. Virmun kaltaiselle viestintäsovellukselle on todellista kysyntää ja tarvetta.

Jaa artikkeli:

Krea

Krea on Haaga-Helian mainonnan ja yritysviestinnän opiskelijoiden luova toimisto. Tarjoamme erilaisia palveluita, kuten esimerkiksi media-, markkinointi-, ja viestintäsuunnitelmia, some-kampanjoita, tapahtumia ja tutkimuksia

Luova toimisto Krean brändikäsikirja

Krea.fi-saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Ratapihantie 13, 00520 Helsinki

info@krea.fi