Markkinoinnin ja viestinnän tutkimuksia yrityksille ja yhteisöille

Markkinoinnin ja viestinnän tutkimuksia yrityksille ja yhteisöille

Haaga-Helian Markkinoinnin ja viestinnän tutkimuskurssi on tarjonnut yrityksille ja yhteisöille tutkimuspalveluja jo vuodesta 2011. Tutkimusprojekteina olemme tehneet esim. imago-, tunnettuus-, sidosryhmä-, viestintätyytyväisyys- ja lukijatutkimuksia sekä tapahtumien onnistumiseen liittyviä, määrällisiä tutkimuksia.

Toimeksiantajina ovat olleet mm. Länsi-Helsingin Yrittäjät ry, Suomen Lastenhoitoalan Liitto, Väestöliitto, Viestintätoimisto AC-Sanafor, Rinnekotisäätiö, DNA, Krea, Perheyritysten Liitto, Suomen kauppa- ja kulttuuriopettajat ry. Osalle näistä toimeksiantajista olemme tehneet useita tutkimusprojekteja. Toimeksiantajat ja opiskelijat ovat olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön, josta on ollut hyötyä kaikille osapuolille. Tässä esimerkkinä artikkeli tutkimusprojektista, joka toteutettiin keväällä 2018 Suomen Lastenhoitoalan Liitolle.

Tutkimuksia toteutetaan kaksi kertaa vuodessa: syksyisin ja keväisin. Tutkimusprojektin kokonaisaika on noin neljä kuukautta (taulukko 1). Syksyn tutkimusprojekti käynnistyy elokuun viimeisellä viikolla, ja tutkimusraportti valmistuu joulukuun lopussa. Kevään tutkimusprojekti aloitetaan tammikuussa viikolla neljä, ja tutkimusraportti valmistuu toukokuussa viikolla 20. Väliraportti saaduista tuloksista toimitetaan aina toimeksiantajan tarpeen mukaan jo heti tiedonkeruun jälkeen, joten alustavia tuloksia toimeksiantaja voi hyödyntää noin parin kuukauden kuluttua tutkimuksen aloittamisesta. Perusteelliset analyysit sisältävä tutkimusraportti luovutetaan neljän kuukauden kuluttua toimeksiannosta. Toimeksiantoja otamme vastaan jatkuvasti.

Taulukko 1. Tutkimusprojektin aikataulu

Viikot Tutkimuksen vaiheet
1. –  2. Tutkimuksen tavoitteiden täsmentäminen
3. –  4. Kyselylomakkeen ja saatekirjeen laatiminen
5. –  6. Kyselylomakkeen ulkoasun viimeistely ja siirto tarpeen mukaan sähköiseen muotoon esim. Webropol-internetkyselyksi
7. –  9. Tiedonkeruu
10. – 13. Aineiston tilastolliset analyysit
14. – 15. Tutkimusraportin laatiminen
16. Tutkimusraportin luovutus ja tulosten esittely

Vastaamme mielellämme kaikkiin tutkimusprojektia koskeviin kysymyksiinne: menetelmien yliopettaja, FL, Pirjo Saaranen puh. 050 310 0788 ja yritysviestinnän lehtori, KTM, Mia Snellman puh. 040 488 74 27.

Jaa artikkeli:

Krea

Krea on Haaga-Helian mainonnan ja yritysviestinnän opiskelijoiden luova toimisto. Tarjoamme erilaisia palveluita, kuten esimerkiksi media-, markkinointi-, ja viestintäsuunnitelmia, some-kampanjoita, tapahtumia ja tutkimuksia

Luova toimisto Krean brändikäsikirja

Krea.fi-saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Ratapihantie 13, 00520 Helsinki

info@krea.fi