krea_logo_vert_border

Ota sisältöstrategia haltuun

Ota sisältöstrategia haltuun - Luovatoimisto Krea
Sisältöstrategia – Asiakaslähtöisyydestä tulosta on kirja, joka pelastaa sinut turhalta työltä ja merkityksettömältä sisällöltä. Se kertoo, miten palvella ja sitouttaa asiakkaita sisällöllä ja miten erottua joukosta ja jäädä mieleen.

Sisältöstrategia – Asiakaslähtöisyydestä tulosta on kirja, joka pelastaa sinut turhalta työltä ja merkityksettömältä sisällöltä. Se kertoo, miten palvella ja sitouttaa asiakkaita sisällöllä ja miten erottua joukosta ja jäädä mieleen.

Viime vuosien muotitermi sisältöstrategia on purettu kirjassa helposti ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Kyse on suunnitelmasta, joka kuvaa, miten liiketoiminnan strategiset tavoitteet toteutetaan sisältöjen avulla. Sisältöstrategia määrittää yrityksen tärkeimmät asiakasryhmät, asiakkaiden keskeisimmät motiivit, toimivat ostopolut ja mittarit onnistumisen mittaamiseen.

Sisältöstrategia-kirja on suunnattu erityisesti markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisille tai sellaisiksi haluaville. Lukija haastetaan ajattelemaan, mutta myös toimimaan sekä uudistamaan organisaationsa markkinointia. Tueksi kirja tarjoaa runsaasti konkreettisia ratkaisumalleja ja hyödyllisiä tee-näin-ohjeita. Vinkit on helppo ottaa käyttöön.

Kirjan havainnollisten visualisointien avulla pystyy helposti myös käynnistämään keskustelun kollegoiden kanssa, mikäli heitä vielä pitää oivalluttaa asiakasta aidosti palvelevan sisällön merkityksestä.

Asiakasymmärrys tuo menestyksen

Kirja kyseenalaistaa monet totutut toimintamallit. Se esimerkiksi alleviivaa, että sisältöstrategian valmisteluun ja sisällöntuotantoon tarvitaan koko organisaatiota. Tämä on useassa yrityksessä uutinen, sillä sisällöt nähdään monesti vain markkinoinnin ja viestinnän tehtävänä. Tulevaisuuden menestysyrityksissä asia on toisin. Parhaimmillaan sisältöstrategia on väline, jolla rakennetaan saumatonta yhteistyötä organisaation eri toimintojen välille.

Kirja haastaa lukijansa miettimään myös sisällöntuotannon prosessit uusiksi. Liian usein sisällön suunnittelu lähtee sisältömuodosta tai kanavasta, jolloin riskinä on päätyä tuottamaan vain hälyä, merkityksetöntä sisältöä. Jokaisen hyvän sisällön lähtökohtana on tavoite, selkeästi määritelty asiakas sekä oma paikkansa asiakkaan sisältöpolulla eli laaja asiakasymmärrys.

Käsikirja sisältöstrategian uudistukseen

Arjessa aika ei useinkaan tahdo riittää suuren suunnanmuutoksen tekemiseen. Sisältöstrategia-kirjasta on hyötyä, jos tähtäimessäsi on suunnitella ja johtaa tavoitteellista ja tuloksellista sisällöntuotantoa. Kirjan neuvojen avulla voit arvioida sisältöjen vaikuttavuutta ja päästä kiinni tarpeellisiin keskusteluihin organisaatiossa.

Kirjasta hyötyvät eri vaiheissa työuraansa olevat lukijat, sillä kirja kattaa sekä strategisen, taktisen että operatiivisen tason pohdintaa. Näitä kaikkia tarvitaan matkalla muutokseen, mutta kannattaa edetä pala kerrallaan kirjan oppien soveltamisessa. Tärkeintä on aloittaa.

Kerosen ja Tannin neuvot on helppo hyväksyä. Kirjailijat ovat omassa työssään ja asiakkaidensa kanssa testanneet oppejaan. Kirjan kyseenalaistava ote lisää kiinnostavuutta ja suorapuheisuus hätkähdyttää. Tunteiden herättäminen on hyvien sisältöjen tunnusmerkki. Kirjailijat kirjoittavat kuten opettavat: he lupaavat, lunastavat, todistavat ja aktivoivat.

Jaa artikkeli:

Nämä postaukset voivat kiinnostaa sinua

Kuva Alex Hartikainen

Luova toimisto Krea innosti Alexin yrittäjyyteen

Haaga-Helian alumni Alex Hartikainen sai kipinän yrittäjyyteen jo opiskellessaan luova toimisto Kreassa ja toimii nyt yrittäjänä. Hänen yrityksensä Impakti Consulting tarjoaa yrityksille tuloksellisia digimarkkinointipalveluita.