Varustaudu uuden ajan markkinointiin

Varustaudu uuden ajan markkinointiin

Monipuoliset markkinoinnin webinaarit astuivat apuun, kun koronapandemia sysäsi useat yritykset erilaisilta toimialoilta eristyksiin kotikonttoreihin. Dagmarin lyhyet ja ytimekkäät webinaarit tarjoavat vinkkejä ja neuvoja niin uuden innovointiin, tekoälyn hyödyntämiseen kuin markkinointistrategian kehittämiseenkin.

Tällaisena aikana kokeneenkin markkinointikonkarin työkalupakissa on varmasti tilaa uusille, ajankohtaisille ajatuksille. Tästä syystä Dagmar kehottaa jo webinaarisarjan otsikossa varustautumaan uuden ajan markkinointiin!

Asiakkaan muuttuneet tarpeet nykymaailmassa

Aikamme markkinointi keskittyy yhä syvemmin asiakassuhteiden yksilöimiseen ja aitoon haluun kartoittaa asiakkaiden mielessä pyöriviä kysymyksiä. Asiakkaat kaipaavat enemmän ohjeistusta ja valinnanvapautta, mikä tarkoittaa vähemmän suoraa myyntiä ja hillitympää vaihtoehtojen karsimista. Yritysten tehtävänä on toimia asiakkaalle ennemmin konsultoivana tahona ja lisätä asiakkaiden luottamusta yrityksen osaamista kohtaan. Aito vuorovaikutus ja asiakkaan kuunteleminen ovat kaiken keskiössä aina innovointiprosessista sisältöjen suunnitteluun.

Jaksot on rakennettu innostavasti, ja niistä jää mieleen selkeä ohjenuora kaikkiin markkinoinnin osa-alueisiin liittyen. Käsittelipä jakso sitten hakukoneoptimointia tai uuden palvelun innovointia, lähdetään aina samasta markkinoinnin peruspilarista – asiakkaan kuuntelemisesta. Asiantuntijat peräänkuuluttavat asiakassuhteissa ilmenevien aitojen haasteiden löytämistä ja niiden ratkaisemista uusilla innovoinneilla. Hyvänä esimerkkinä ’Tiedolla johdettu innovointi ’-jaksossa esitellään yksinkertainen kulutushyödyke: laastarit. Yritys on saanut tietoonsa, että tummaihoinen asiakas kokee vaalean laastarin ihollaan ikävän erottuvaksi. Ratkaisu ongelmaan on tuotekehityksessä. Yritys alkaa valmistaa eri sävyisiä laastareita ja markkinoi niitä kanavissa, joissa kohderyhmästä on saatu tietoa. Juuri tässä vaiheessa asiakasanalytiikka kantaa pitkälle.

Asiakastiedon hyödyntäminen vaatii myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä

Mistä hyödynnettävää tietoa sitten saadaan? Henkilöihin on kytköksissä paljon erilaista dataa; profiilitietodemografiaa, ostohistoriaa, verkkoselailua, käyttödataa, kyselytutkimusten vastauksia, palautteita ja monia muita tiedonlähteitä, jotka voivat paljastaa oleellista tietoa siitä, miten, milloin ja millä markkinoida asiakkaalle oikealla tavalla. Näitä tietoja tulisi kerätä eri lähteistä ja koota ne yhteen analysointia varten. Analytiikan tarkoituksena on jalostaa tietoa ymmärrykseksi ja hyödyntää se markkinoinnissa ja myynnissä eri menetelmien kautta. Markkinoinnin pirstaloituminen yhä useampaan kanavaan, vaatii entistäkin tiiviimpää myynnin ja markkinoinnin yhteispeliä!

Asiakastiedon hyödyntämisen lisäksi tärkeää on kohdentaa markkinointia oikealle asiakassegmentille, jolloin asiakkaan ongelma ratkeaa ja saadaan kasvua liiketoimintaan. Tiedolla johtaminen on tulevaisuuden tapa luoda toimivia markkinointistrategioita ja tehdä oikeita ratkaisuja. Mitä enemmän yrityksillä on tietoa asiakkaan toiveista, tarpeista ja mielikuvista, sitä helpompi heidän on tarjota vastausta asiakkaalle jo ennen kuin asiakas edes ehtii tuoda mahdollista ongelmaansa esille. Ongelmien ratkaiseminen tuotteilla ja neuvojen antaminen palveluilla on yhä tavoitellumpi tahtotila: myyminen ilman myyntiä.

Webinaarien kuuntelu on tehokas tapa oppia

Sisältöjen monipuolisuudesta ja webinaarien kokonaisuudesta jää kaikkiaan positiivinen kuva. Markkinoinnin ja viestinnän opiskelijoille sekä alan keltanokille sarjassa on hyviä pikaoppeja markkinoinnin eri aiheisiin, kuten hakukoneoptimoidun sisällön taitavaan tekemiseen ja 2020-luvulle siirtyneen kuluttajan tarpeisiin vastaamiseen. Alasta innostuneiden iloksi webinaarien tallenteet löytyvät Dagmarin verkkosivuilta ja ovat kaikille maksuttomia.

Kestoiltaan noin puolen tunnin webinaarit ovat miellyttäviä seurata, ja ne tutustuttavat katsojansa Dagmarin ydintoimintaan. Varmasti useammalle jää itämään ajatus siitä, mitä yhteistyötä markkinointi- ja viestintätoimiston kanssa voisi tehdä tai mihin heidän asiantuntijuuttaan voisi hyödyntää. Webinaarien tarjoaminen markkinoinnin ammattilaisille maksutta on hieno kädenojennus tämän poikkeuksellisen kevään aikana. Tällaisia toimia tarvitsemme lisää selvitäksemme yhdessä meitä monia hämmentävän ajan yli.

Jaa artikkeli:

Krea

Krea on Haaga-Helian mainonnan ja yritysviestinnän opiskelijoiden luova toimisto. Tarjoamme erilaisia palveluita, kuten esimerkiksi media-, markkinointi-, ja viestintäsuunnitelmia, some-kampanjoita, tapahtumia ja tutkimuksia

Luova toimisto Krean brändikäsikirja

Krea.fi-saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Ratapihantie 13, 00520 Helsinki

info@krea.fi