krea_logo_vert_border

Miksi VR-teknologia on Triage-koulutuksen tulevaisuus

Potilaan elvytystilanne
VR-teknologiaa käytetään jo tällä hetkellä laajalti opetuksessa, mutta sitä ei ole vielä hyödynnetty sen täydessä potentiaalissa pelastuslaitoksen toiminnoissa.

Virtuaalitodellisuus eli tekotodellisuus on tietokonesimulaation tuottama aistimusten avulla luotu keinotekoinen ympäristö. Virtuaalitodellisuus voi joko pyrkiä simuloimaan jotakin todellista ympäristöä tai se voi luoda täysin kuvitteellisen ympäristön. Virtuaalitodellisuuden tulevaisuus on todella valoisa, ja sille on löytynyt jo useita käyttötarkoituksia opetusmaailmassa. Esimerkiksi Yhdysvaltain laivaston laskuvarjohyppääjät harjoittelevat hyppyjä virtuaalitodellisuudessa, ennen kuin he hyppäävät oikeasta koneesta.

VR-teknologian hyödyt opetuksessa

VR-teknologiaa käytetään jo tällä hetkellä laajalti opetuksessa, mutta sitä ei ole vielä hyödynnetty sen täydessä potentiaalissa pelastuslaitoksen toiminnoissa. Etenkään Suomessa, jossa pelastuslaitos ei saa hoidettavakseen kovinkaan usein ison kokoluokan taikka vakavuusasteen onnettomuuksia. Esimerkiksi suuronnettomuuksia olisi hyvä pystyä käymään läpi sekä kouluttamaan tehokkaasti ja mahdollisimman todentuntuisesti. Ja tässä kuvaan astuu VR-teknologia.

VR-maailmaan voi luoda todentuntuisen onnettomuustilanteen, jossa pyrittään toimimaan samalla tavalla kuin oikeassakin onnettomuudessa. Etenkin Triage-koulutus on kätevä toteuttaa VR-simulaatiossa. Triagessa on selkeät toimintatavat, joita on helppo harjoitella simulaatiossa. Suuronnettomuustilanteissa painetta hoitajille tuo myöskin ympäristö, äänimaailma ja kiire. Tällaisia olosuhteita on hankala luoda oikean elämän harjoitteessa, mutta ne on helppo luoda VR-simulaatiossa. Simulaatiossa harjoittelun avulla ensihoitajille saadaan luotua tehokkaasti rutiini, johon he voivat luottaa sitten, kun oikeassa elämässä tulee samanlainen tilanne vastaan.

Virtuaalilasien käyttötilanne

Opetus nyt ja tulevaisuudessa

Pelastuslaitoksella ei tällä hetkellä ole juuri lainkaan VR-simulaatiokoulutuksia käytössä. Etenkin Triage-koulutuksessa VR-teknologiasta olisi mittava hyöty. Tällä hetkellä Triagea koulutetaan niin, että luodaan elävillä ihmisillä näytelty tilanne, jossa hoitajan pitää toimia Triage-ohjeistuksen mukaisesti mahdollisimman nopeasti. Tämä kehittää hoitajaa toimimaan oikeassa tilanteessa kohtalaisen hyvin, mutta ”turvallisesta” koulutustilanteesta puuttuu moni oikeassa tilanteessa tapahtuva asia. Erityisesti stressi ympäristöstä on kovempi oikealla onnettomuuspaikalla.

Näiden edellä mainittujen syiden takia Triage-koulutus on paras vaihtoehto simulaatioharjoitukseen, koska siinä saadaan sama tilanne luotua yhtä tehokkaasti kuin oikeassa elämässä. Triage on myös paljon toistoa vaativa taito, jotta sen oppii tarpeeksi hyvin. VR-teknologialla toteutettu Triage-koulutus on myös kustannustehokas.

VR:n käyttöönoton kustannushyödyt

Kun mietimme VR:n hyötyjä koulutuksen ja oppilaitosten näkökulmasta, yksi kriittinen tekijä on kustannustehokkuus. Hands-On-kokemuksen luominen vaatii nykyään aina fyysisiä resursseja. Tarvitaan tila, jossa simulaatio voidaan pitää, ohjaajia vetämään simulaatiota ja henkilöitä esittämään uhreja. Isoimmissa skaaloissa tarvitaan purkutuomion alla oleva rakennus, joka voidaan polttaa hallitusti tai pari autonromua simuloitua autopaloa varten. VR voi korvata tämän kaiken kertakustannuksella.

VR-laseilla voidaan hallitusti luoda opetustavoitteisiin mukautettu simulaatio, milloin ja missä vain. Triage-koulutusta varten voimme tuoda opiskelijan keskelle realistista suuronnettomuutta ilman, että opiskelijan tarvitsee edes poistua luokasta. VR-laitteet ja mahdollinen tietokone pyörittämään VR-ohjelmia on muutaman tonnin kertasijoitus – tällä yhdellä kustannuksella oppilaitos voi vuosia toistaa rajattomasti simulaatioita ilman tarvetta jokavuotisille menoerille. Simulaatiosovellukset toimivat useimmiten vuosilisenssimaksulla, joten VR:n budjetointi voidaan tehdä kokonaisuutena useampi vuosi kerrallaan.

VR-teknologia on selvästi tulevaisuuden asia ja mitä nopeammin sitä saadaan otettua tehokkaasti käyttöön myös opetuksessa, sitä nopeammin siitä saadaan sen kaikki potentiaali irti. VR-teknologialla on vielä runsaasti muitakin käyttötarkoituksia mistä emme edes välttämättä tiedä vielä mitään. On todella mielenkiintoista nähdä mitä tulevaisuus tuo tullessaan!

Jaa artikkeli:

Nämä postaukset voivat kiinnostaa sinua

Kuva Alex Hartikainen

Luova toimisto Krea innosti Alexin yrittäjyyteen

Haaga-Helian alumni Alex Hartikainen sai kipinän yrittäjyyteen jo opiskellessaan luova toimisto Kreassa ja toimii nyt yrittäjänä. Hänen yrityksensä Impakti Consulting tarjoaa yrityksille tuloksellisia digimarkkinointipalveluita.