krea_logo_vert_border

#MäPärjään-kampanja nuorten tueksi

surullinen nuori
Saimme kevään Krea Digital -kurssilla toimeksiannon luoda yhdessä Surunauha ry:n ja Huoma ry:n kanssa nuorille suunnattu sisältöpainotteinen kampanja heidän sosiaalisen median kanaviinsa.

Lassi opiskelee lukiossa toista vuotta. Hän on juuri menettänyt läheisen ystävänsä itsemurhalle. Häntä mietityttää onko avun hakemisesta oikeasti hyötyä. Se tuntuu Lassin mielestä liian raskaalta. Hän kokee kynnyksen asian kohtaamiseen, eikä tiedä, mitä kautta apua edes saisi. Lassi on surullinen ja ahdistunut. Hän ei osaa vielä kunnolla käsitellä menetystä. Lassi kätkee tunteensa ja sulkeutuu läheisiltään.

Nuoret jäävät usein yksin surunsa kanssa

Nuorten yksinäisyys on lisääntynyt merkittävästi koronapandemian aikana, ja esimerkiksi surun kanssa nuori voi jäädä yksin. Yksinäisyys on tunne siitä, ettei kukaan kuuntele, ole tukena tai ymmärrä. Se voi tuntua nuoresta ahdistavalta ja pelottavalta. Yksinäisyys näyttäytyy voimakkaana ja lamaannuttavana. Yksinäisyyden vaikutukset ulottuvat syvälle.

Näissä olosuhteissa olisi hyvä saada vertaistukea ja apua. Suomessa ei ole vielä tämän kaltaista kampanjaa suunnattuna läheisen menettäneelle nuorelle kohderyhmälle. Tämän takia olemme luoneet #Mäpärjään-kampanjan.

Kampanjan suunnittelua ja ideointia

Saimme kevään Krea Digital -kurssilla toimeksiannon luoda yhdessä Surunauha ry:n ja Huoma ry:n kanssa nuorille suunnattu sisältöpainotteinen kampanja heidän sosiaalisen median kanaviinsa. Surunauha ry ja Huoma ry ovat itsemurhan ja henkirikoksien uhrien läheisten tukijärjestöjä. Toimeksiantajamme ongelmana oli, että heillä ei ole sopivaa kanavaa ja tapaa tavoittaa nuoria.

Alkuun lähdimme tutustumaan nuorten käyttäytymiseen sosiaalisessa mediassa. Kartoitimme, mitkä kanavat toimivat parhaiten kampanjan toteutuksessa ja millainen sisältö vetoaa nuoriin. Tarkastelimme kohderyhmään kuuluvia nuoria, minkä perusteella loimme persoonakuvauksen. Tutustumisen jälkeen aloitimme ideoimaan minkälaista sisältöä haluamme kohderyhmälle luoda kurssilla esiteltyjen työkalujen avulla.

Päädyimme suunnittelemaan kampanja nimeltä #Mäpärjään, jonka ympärille suunnittelimme mäpärjään.fi-verkkosivun ja sisältöä TikTokiin ja YouTubeen, jonne kuvataan julkaisuvalmista materiaalia.

Kampanja on vertaistukevaa toimintaa menetyksen kokeneille nuorille. Tavoitteena on murtaa ennakkokäsitteitä ja luoda aiheen ympärille kannustavaa ja tukevaa keskustelua nuoren hyvinvoinnin tueksi. Kampanjan kautta nuoret jakavat omia kokemuksiaan ja kokevat yhteisöllisyyden tunnetta käsitellessään surua. Kokemusten jakaminen voi antaa toivoa tulevaan.

Haaga-Helian kuvausstudio
Haaga-Helian kuvausstudio

Kuvauksista editointiin

Kuvasimme videomateriaalia, joista editoimme sopivan pituisia TikTok- ja YouTube-videoita. Videot toimivat väylänä mäpärjään.fi-verkkosivulle. Toteutimme kuvaukset Haaga-Helian kuvausstudiossa, jossa haastattelimme kahta vapaaehtoista läheisen menettänyttä.

Kuvauspäivän toteutettua lähdimme editoimaan videoita kumpaankin kanavaan sopiviksi, jotta toimeksiantajamme pystyy hyödyntämään näitä kampanjan toteutuksessa. Videoiden visuaalinen ilme on mustavalkoinen, ja haluamme luoda videoista toivoa antavia sekä autenttisia. Kohderyhmä saa videoista vertaistukea. Pidimme myös toimeksiantajalle koulutuksen TikTokista, jotta heidän on helpompi ymmärtää, miten se toimii.

Tukipolku nuorten avuksi

Kehitimme prototyyppiä, jonka tarkoituksena on toimia läheisen menettäneen nuoren apuna kriisitilanteessa. Prototyyppi on verkkoalusta mäpärjään.fi. Verkkosivun visuaalinen ilme ja sisältö on kohderyhmälle eli nuorille suunnattu. Sivustolle on koottu kaikki mahdolliset palvelut nuorten tueksi sekä tietoa, jotka auttavat nuoria kriisin hetkellä. Tarkoitus on, että alustaa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää myös muille tukijärjestöille, jotta yhteen paikkaan on koottu kaikki tuki ja tieto nuorten hyväksi.

kuva hankkeen verkkosivun prototyypistä
maparjaan.fi-verkkosivun prototyyppi

Toteutuksen jälkeen

Kurssin toteutuksessa mieleenpainuvammaksi on jäänyt projektin järjestelmällinen toteutus. Olemme kohta kohdalta eri työkalujen avulla kehittäneet lopullista tuotosta, josta olemme ylpeitä. Meidän projektissamme videokuvaus ja videon luominen kanaviin on hyvin tärkeässä osassa. Videoiden tuottamista varten olemme opetelleet käyttämään kameroita oikeaoppisesti ja editoimaan Adobe Premiere Pro -ohjelmassa. Toimivan tiimin ansiosta olemme edenneet aikataulussa projektin toteutuksessa. Työn määrä on ollut suuri, mutta sitäkin tärkeämpi.

Olemme tehneet kevään ajan yhteistyötä toimeksiantajan kanssa ja oppineet paljon järjestöjen toiminnasta sekä tukijärjestön tärkeydestä. Koemme projektin toteutuksen todella tärkeäksi ja uskomme tuotoksen olevan nuorille avuksi tulevaisuudessa.

Et ole yksin, kyl säkin pärjäät.

Jaa artikkeli:

Nämä postaukset voivat kiinnostaa sinua

Kuva Alex Hartikainen

Luova toimisto Krea innosti Alexin yrittäjyyteen

Haaga-Helian alumni Alex Hartikainen sai kipinän yrittäjyyteen jo opiskellessaan luova toimisto Kreassa ja toimii nyt yrittäjänä. Hänen yrityksensä Impakti Consulting tarjoaa yrityksille tuloksellisia digimarkkinointipalveluita.