krea_logo_vert_border

Kansallisoopperan Kulissien kätköissä – virtuaalisia kulttuurielämyksiä kotisohvaltasi

Balettitanssija joutsenlampi
Suomen Kansallisoopperalle ja baletille tekemämme virtuaalinen kulissikierros mahdollistaa Helsingin oopperataloon tutustumisen etänä. Lue Lisää!

Krea Digital -kurssilla keskityimme sekä digitaalisen sisältö- että videotuotantoon oikean asiakasprojektin muodossa. Toimeksiantaja teki kurssista hyvin käytännönläheisen. Kurssilla pääsimme jatkamaan viime syksynä aluille laitettua HomeOpera-hanketta. Syksyn 2021 prototyyppi tarjosi vaihtoehtoisia digitaalisia kulttuurielämyksiä ja ratkaisuja +70-ikäryhmälle. Kevään kurssilla jatkoimme konkreettisella prototyypillä, mutta hankkeen suuntaa hieman muutettiin, ja kohderyhmä vaihdettiin +60-vuotiaiksi.

Kurssi toteutettiin yhteistyössä TAMK:n ja SAMK:n pelikehittäjä- ja sote-opiskelijoiden kanssa. Lähetimme heille alustavan pitchin projektistamme, josta he antoivat palautteen sekä omat kehitysehdotuksensa. Pääsimme myös pitchaamaan tekemämme prototyypin hankkeen testiryhmälle, jonka jälkeen ryhmä antoi palautetta ja keskustelimme vapaasti aiheesta.

HomeOpera-projekti on osa Euroopan unionin tukemaa Luo HyPe -hanketta. Hanke antaa opiskelijoille mahdollisuuden kehittää hyötypelejä yhdessä pelialan ammattilaisten kanssa. Hankkeen parissa työskentelee eri ihmisiä niin liiketaloudesta, palvelumuotoilusta kuin luovilta aloiltakin. Luo HyPen tavoitteena on luoda työmenetelmiä sekä palvelumalleja pelien opettamiseen ja ohjaamiseen. Hankkeessa laajennetaan ammattikorkeakoulujen tarjoamaa pelikoulutusta viihdepeleistä hyötypeleihin.

Virtuaalinen kulissikierros – toimeksiantajana Suomen Kansallisooppera

Projektimme on Suomen Kansallisoopperan ja -baletin toimeksianto, jonka ideana on tuoda oopperaelämyksiä suoraan kotisohvalle. Projektin yksityiskohdat ovat muuttaneet muotoaan useasti tämän kevään aikana, ja lopulta toteutettavaksi valikoitui luoda virtuaalinen kulissikierros kohderyhmällemme, eli +60-vuotiaille kulttuurin ja teknologian ystäville.

Katsomonäkymä Oopperasta
Kulissikierroksella otettu näyttämökuva.

Tarkoituksena on tarjota kohderyhmälle lisäelämyksiä ja ratkaista mahdolliset ongelmat, jotka liittyvät varsinaiseen fyysisesti paikan päällä tapahtuvaan kulissikierrokseen. Näitä ongelmia ovat muun muassa matkustamisen aiheuttama hankaluus ulkopaikkakuntalaisille sekä liikuntarajoitteisten kulttuurinystävien vaikeus päästä ihailemaan oopperatalon taikaa omin silmin. Virtuaalinen kulissikierros mahdollistaa Helsingin oopperataloon tutustumisen etänä, ja näin ollen oopperan ystävät voisivat kerryttää tietämystään oopperatalon toiminnasta ja kulissien kätköissä tapahtuvasta toiminnasta ongelmitta omalla kotisohvallaan.

Projekti eteni askel askeleelta

Ennen toimeksiantoa perehdyimme hyötypeleihin ja niiden mekaniikkaan. Tutustuimme kurssin aiempiin toimeksiantoihin ja niistä syntyneisiin prototyyppeihin, joihin myös ”Kotiooppera – Kulttuurielämyksiä kotisohvaltasi” kuului. Omaan prototyyppiimme oli myös mahdollisuus valita Zoanin tai Varjon tarjoamia teknologioita.

Projektin alussa saamamme materiaalin lisäksi tarvitsimme enemmän lähtötietoa, joten teimme puhelinhaastatteluja kohderyhmään kuuluville henkilöille. Haastatteluilla saimme arvokasta tietoa kohderyhmän teknologiaosaamisesta ja kiinnostuksesta konseptia kohtaan. Myöhemmin projektin sisällön tarkennuttua teimme lisäksi syvähaastatteluja.

Oopperan peruukkivalikoima
Kulissikierroksella otettu kuva kampaamo- ja maskeeraustiloista.

HomeOperan projektipäällikkö Aarni Tuomi ja HyPen koordinaattori Johanna Mäkeläinen ovat edustaneet projektimme toimeksiantajaa, Suomen Kansallisoopperaa ja -balettia. Molempia tapasimme kevään kuluessa sekä kasvokkain että sähköpostin välityksellä. Pyynnöstämme Kansallisoopperan ja -baletin tuotantojohtaja Timo Tuovila johdatteli meitä yksityisesti kulissikierrokselle saadaksemme kuva- ja videomateriaalia, tietoa ja inspiraatiota omaa prototyyppiämme varten.

Koko kevään kestävä projekti sisälsi palvelumuotoilun elementtejä ja käytössämme oli paljon Haaga-Helian LAB8 – Palvelukokemusten laboratorion työkaluja työstäessämme tuplatimanttimallia. Projekti aloitettiin tutkimusvaiheella, jota seurasi synteesivaihe. Ideointivaihetta seurasi toteutusvaihe, jonka jälkeen konsepti pitchattiin testiryhmälle.

Kyllä siellä kurssilla myös jotain opittiin

Projektissa pääsimme itse suunnittelemaan ja toteuttamaan prototyypin alusta alkaen. Näin opimme, kuinka monivaiheinen prosessi prototyypin toteuttaminen oikeasti on. Koimme projektin erittäin mielenkiintoiseksi, mutta haasteelliseksi, koska hanke ei ollut suoranainen peli ja kurssi oli suunnattu pelin tekemiseen.

Fysioterapeutti Niina Heikkurinen
Fysioterapeutti Niina Heikkurinen.

Teimme myös suuren työn etsiessämme projektissamme tarvittavia henkilöitä, kuten fysioterapeutti Niina Heikkurinen, jota saimme haastatella oopperatalolla hänen työhönsä ja talon tapoihin liittyen. Löysimme myös kulttuurin harrastajapariskunnan Jorman ja Tuijan, jotka suostuivat kuvattavaksemme videota tehdessä. Näiden ihmisten apu oli korvaamattomassa roolissa luodessamme lisäarvoa kurssin aikana syntyneelle työllemme.

Opimme konkreettista projektityöskentelyä; kuinka projekti muutti muotoaan alusta asti useasti, ja kuinka meidän piti sopeutua tähän. Opimme videoinnin eri vaiheet ja niihin liittyvät tärkeät elementit. Suunnittelimme ja kuvasimme itse, jonka jälkeen oli hienoa katsoa kokonaan omaa käden jälkeä. Editointia pääsimme opettelemaan Adobe Premier Pro -ohjelmistolla, jonka käyttö ensikertalaisena tuntui aluksi haastavalta, mutta alkoi harjoittelun myötä sujua ja tuntua mielekkäältä.

Kokeile liikkumista kulisseissa.

Jaa artikkeli:

Nämä postaukset voivat kiinnostaa sinua

Kuva Alex Hartikainen

Luova toimisto Krea innosti Alexin yrittäjyyteen

Haaga-Helian alumni Alex Hartikainen sai kipinän yrittäjyyteen jo opiskellessaan luova toimisto Kreassa ja toimii nyt yrittäjänä. Hänen yrityksensä Impakti Consulting tarjoaa yrityksille tuloksellisia digimarkkinointipalveluita.