Paikka-sovellus apuna sairauspoissaolojen paikkaamisessa

Paikka-sovellus apuna sairauspoissaolojen paikkaamisessa

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ovat jatkuvasti kovan työpaineen alla. Tilannetta vaikeuttaa entisestään keväällä Suomeen rantautunut COVID19-virus ja siitä johtuva lisätyövoiman tarve. Sairastumiset luovat suurta työvoimapulaa sosiaali- ja terveysalalla, ja sijaisten palkkaaminen on usein hankalaa ja hidasta. Kaiken tämän helpottamiseksi ideoimme Paikka-sovelluksen.

Sijaisten löytämisen haasteellisuus

Paikka-sovelluksen ideointi tapahtui digitaaliseen suunnitteluun keskittyneellä kurssilla tiimityönä. Idea syntyi tiimiläisemme Pekan aloitteesta. Hän on itse työskennellyt sote-alalla ja perehdytti meidät muut haasteisiin, joita hän oli kokenut työssään. Erityisen ongelmalliseksi Pekka koki sen, kuinka paljon aikaa ja resursseja tarvittiin, kun työpaikalla sattuu äkillinen sairastuminen. Tällöin sijaista alettiin etsimään hitaan ja vanhanaikaisen sähköpostilistan avulla. Sähköposteja läheteltiin moneen paikkaan, useille henkilöille ja osastoille. Vastausten odottamiseen kului paljon aikaa. Mikäli sijainen sattui näin löytymään, jouduttiin hänet vielä perehdyttämään työvuoron alussa. Prosessi kuulosti hankalalta ja hitaalta, joten päätimme aloittaa kehittämään sovellusta juuri tähän tarpeeseen. Ymmärsimme äkkiä sijaisten löytämiseen keskittyvän sovelluksen potentiaalin.

Mikä on Paikka?

Paikka on viestintäsovelluksen prototyyppi. Sovelluksen tärkein tarkoitus on sairauspoissaolojen nopea paikkaaminen, sekä viestinnän helpottaminen työpaikalla. Paikka voi auttaa myös uuden sijaisen perehdytyksessä. Esimerkiksi, kun työpaikalla on käytössä jokin erityinen järjestelmä, voidaan sen toiminnasta kirjoittaa työvuoron kuvaukseen. Työvuoron yhteydessä voidaan myös kertoa työpaikalla vallitsevasta tilanteesta, jotta sijaista ei tarvitse erikseen enää perehdyttää paikan päällä. Paikka säästää aikaa, sillä tuuraaja saadaan vuoroon nopeammin. Rahaa säästyy, kun ei tarvitse käyttää ulkopuolisia vuokratyöfirmoja, joiden palvelut ovat usein kalliita. Sairaaloiden ja terveyskeskusten henkilöstöresursseja voidaan Paikan avulla käyttää enemmän siihen tärkeimpään, eli ihmisten auttamiseen. Ennen kaikkea Paikka parantaa työnhyvinvointia, kun vuorojen paikkaus ei aiheuta enää huolta ja stressiä työntekijöiden keskuudessa. Vaikka Paikka on ensisijaisesti suunniteltu sosiaali- ja terveysalalle, sitä voisi toki jatkokehittää myös muille aloille sopivaksi.

Sovelluksen kehittäminen ja markkinointi

Sovelluksen kehittämisessä me Krean opiskelijat teimme yhteistyötä tietojenkäsittelyn opiskelijoiden kanssa. Tietojenkäsittelyn opiskelijat keskittyivät digitaalisen prototyypin luontiin ja rakensivat sovelluksesta informoivan verkkosivupohjan. Me ideoimme sovelluksemme brändin ja visuaalisen ilmeen. Suunnittelimme myös sisältöjä sovellukselle ja verkkosivulle. Lisäksi käsikirjoitimme, kuvasimme ja editoimme sovellukselle esittelyvideon. Prosessi oli hyvin opettavainen ja saimme toinen toisiltamme paljon uutta tietoa sekä syvempää ymmärrystä myös erilaisista työskentelytavoista. Emme valitettavasti saaneet projektille toimeksiantajaa, jonka kanssa olisimme voineet kehittää sovellustamme yhdessä. Toimeksiantajan kanssa olisimme miettineet jatkokehitysideoita sovelluksellemme.

Osallistuimme myös sovelluksia esittelevän Sysäys-webinaarin markkinointiin sosiaalisessa mediassa. Ideoimme ja jaoimme webinaarista muun muassa infograafeja, tietoa ja erilaisia viihdyttäviä sisältöjä. Sysäyksen markkinointi tapahtui pääasiassa Instagramin, Facebookin sekä Twitterin avulla. Yhteistyökumppanimme ProCom ja Henry Ry olivat aktiivisesti mukana webinaarin markkinoinnissa, ja jakoivat julkaisujamme omilla kanavillaan. Tämä lisäsi julkaisujen näkyvyyttä ja lopulta varmasti vaikutti osallistujamäärään positiivisesti.

Projekti siis huipentui Sysäys-webinaariin marraskuussa, jossa pääsimme esittelemään sovellusprototyyppimme muiden ryhmien joukossa. Esittelimme Paikan lyhyesti ja napakasti viiden minuutin pitchauksella. Saimme hyvää palautetta sovelluksesta webinaarin vierailijoilta. Samantyyppistä sovellusta toivottiin muillekin aloille käytettäväksi. Kuulijat näkivät iloksemme potentiaalia ideassamme.

Mitä opimme kurssilla?

Kurssilla opimme ideoimaan ja sanoittamaan ajatuksiamme rohkeammin, vaikka alussa ideat saattoivatkin tuntua vaikeasti saavutettavilta. Uskalsimme luottaa omaan visioomme ja olemme lopputulokseen tyytyväisiä. Huomasimme, että yhteen hiileen puhaltamalla, positiivisella asenteella ja omaan osaamiseen luottamalla pääsee jo pitkälle. Opimme myös konkreettisia taitoja, esimerkiksi videoiden käsikirjoittamiseen, kuvaamiseen ja editointiin liittyen.

Jaa artikkeli:

Krea

Krea on Haaga-Helian mainonnan ja yritysviestinnän opiskelijoiden luova toimisto. Tarjoamme erilaisia palveluita, kuten esimerkiksi media-, markkinointi-, ja viestintäsuunnitelmia, some-kampanjoita, tapahtumia ja tutkimuksia

Luova toimisto Krean brändikäsikirja

Krea.fi-saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Ratapihantie 13, 00520 Helsinki

info@krea.fi