Haaga-Helian opiskelijat yhdistävät yhteisöllisyyden sekä organisaation osaamisen

Haaga-Helian opiskelijat yhdistävät yhteisöllisyyden sekä organisaation osaamisen

Oletko koskaan miettinyt, miten uusi yhteisöllisyys ja organisaation osaaminen voisivat liittyä toisiinsa?

Me luova toimisto Krean opiskelijat nimittäin olemme. Me uskomme vahvasti siihen, että tulevaisuuden työelämässä työntekijän osaaminen ja työpaikan yhteisöllisyys kulkevat entistä enemmän käsi kädessä. Niiden yhdistäminen on tärkeää nopean teknologisen kehityksen aikakaudella. Kurssilla loimme uudenlaisen innovaation, jonka avulla työntekijöiden osaaminen ja työpaikan yhteisöllisyys yhdistetään helposti ja nopeasti.

Taitope syntyi yhteistyössä tietojenkäsittelyn opiskelijoiden kanssa

Kehitimme taitojen Tinderin eli Taitopen. Taitope on web-sovellus, joka räätälöidään jokaisen yrityksen omiin tarpeisiin. Työntekijät luovat sovellukseen profiilin ja lisäävät sinne omaa osaamistaan vastaavia taitoja, joita he ovat kartuttaneet esimerkiksi edellisissä työpaikoissaan. Profiilin lisäksi sovelluksessa on viestitoiminto, jolla voi viestitellä organisaation muiden työntekijöiden kanssa. Työntekijät voivat etsiä sovelluksesta osaamista, joka heiltä ehkä puuttuu. Osaamista voi hakea sovelluksen hakutoiminnon avulla, esimerkiksi kuvanmuokkaukseen tai Zoom-sovelluksen käyttöön. Organisaatio voi hyödyntää sovellusta myös suurissa projekteissa, kun tarvitaan erilaista osaamista, vaikka ulkomaalaisen yritysvieraan tapaamiseen tai uuden kurssin järjestämiseen. Työntekijät voivat tutustua toistensa osaamisprofiileihin sovelluksen avulla ja sitä kautta kasvattaa työpaikan yhteisöllisyyttä.

Taitopen prototyyppi

Tietojenkäsittelyn opiskelijat loivat web-sovelluksesta prototyypin, jonka avulla asiakas saa hyvän kuvan siitä, miten Taitope käytännössä toimii. Se on meidän näkemyksemme tulevaisuuden työpaikasta, jossa organisaation työntekijöiden osaaminen on näkyvillä. Kun taidot ovat helposti saatavilla, organisaation sisäiset rekrytoinnit helpottuvat ja työntekijöille voidaan tarjota heidän taitojaan vastaavia tehtäviä.

Sysäys ja uusi yhteisöllisyys

Kurssi huipentui 19.11.2020 järjestämäämme Sysäys-webinaariin, jonka teemana oli uusi yhteisöllisyys. Webinaarissa esiteltiin kaikki kurssilla suunnitellut projektit ja niiden mainosvideot. Sysäys vei meidät suoraan todelliseen työelämän myyntitapaamiseen, kun vierailijoita saapui breakout-huoneeseemme. Vierailijat haastoivat meitä kysymyksillään ja antoivat uusia näkökulmia projektiimme. Webinaari oli onnistunut ja sitä oli hyödyllistä olla tekemässä. Oli todella innostavaa, kun vierailijat osoittivat aitoa kiinnostusta kehittämäämme ideaa kohtaan.

Mitä kaikkea muuta kurssiin sisältyi?

Kurssilla teimme myös somekalenterin ja -suunnitelman. Jokainen ryhmä sai oman viikon, jolloin olimme vastuussa Sysäyksen sometileistä. Yksi kurssin keskeisimpiä asioita oli brändin luominen oman innovaation ympärille. Pääsimme suunnittelemaan brändin visuaalisen ilmeen verkkosivujen fonteista ja värimaailmasta logoon saakka.

Yksi projektin osa oli videon tekeminen. Opiskelimme käsikirjoitusta ja editointia Krean valmentajien johdolla. Saimme käyttöömme Krean laajan kuvauslaitteiston. Toteutimme itse videon käsikirjoituksen, kuvaamisen ja editoinnin. Koimme tämän osuuden kurssista erittäin mielekkääksi.

Todellisia työelämän taitoja Krean kurssilta

Olemme kokeneet tämän kurssin erittäin hyödylliseksi työelämää ajatellen. Kurssi valmisteli meitä tulevaisuuden markkinoinnin ja viestinnän työtehtäviin. Saimme päästää luovuutemme huippuunsa, samalla jatkuvasti oppien.

Mikä voisi olla sen opettavaisempaa?

 

 

Jaa artikkeli:

Krea

Krea on Haaga-Helian mainonnan ja yritysviestinnän opiskelijoiden luova toimisto. Tarjoamme erilaisia palveluita, kuten esimerkiksi media-, markkinointi-, ja viestintäsuunnitelmia, some-kampanjoita, tapahtumia ja tutkimuksia

Luova toimisto Krean brändikäsikirja

Krea.fi-saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Ratapihantie 13, 00520 Helsinki

info@krea.fi