Breikit luovat uutta yhteisöllisyyttä työyhteisöön

Breikit luovat uutta yhteisöllisyyttä työyhteisöön

Syksyllä tehtäväksemme Krea Digitalin kurssilla muodostui innovointi yhteisöllisyyden parantamiseksi työpaikoilla, joten keskityimme suunnittelemaan etätyötä edistäviä välineitä. Aloitimme projektin miettimällä, mitkä ovat  mielestämme suurimpia etätyöläisten ongelmia. Suurimmiksi haasteiksi muodostuivat lyyhistyminen tietokoneen ääreen ja työmotivaation kadottaminen työstä. Tältä pohjalta suunnittelimme etätyöläisille sovelluksen, jonka tarkoituksena on innostaa ja motivoida työntekoa. Kehitimme sovellukseen taukohuoneen, jossa etätyötä tekevät pystyvät yhdessä viettämään taukoa, Mindfullness-harjoituksia ja muita erilaisia taukojumppia.

Yhteistyö Breaks Finlandin kanssa

Nimesimme sovelluksemme Breikiksi ja tarjosimme yhteistyömahdollisuutta Breaks Finland Oy:lle. Se on startup-yritys, joka tarjoaa valmennuksia eli ‘’breikkejä’’ asiakasorganisaatioidensa työntekijöille luovin keinoin. Yhteistyön alkaessa toimeksiantajamme kanssa, räätälöimme Breikki-sovelluksen Breaks Finlandille sopivaksi. Toimeksiannon kautta lähdimme kehittämään suunnittelemaamme sovellusta.

Projektimme päätehtävät olivat sovelluksen kehittäminen ja breikkien sisällyttäminen sovellukseen sekä peliominaisuuden luominen sovellukseen eli pelillistäminen. Breaks Finlandin toinen perustajajäsen Mikko Kierikki osallistui aktiivisesti sovelluksen kehittämiseen ja saimme häneltä paljon palautetta ja oppia yhteistyöstä.

Sovelluksen kehitystyö 

Kehitimme sovellusta kahdessa eri tiimissä, jossa molemmissa oli krealaisia ja tikolaisia opiskelijoita. Toinen tiimi suunnitteli sovellusta ja toinen tiimi sen pelillistämistä.

Breaks-sovellus tarjoaa sarjamuotoisia Breikkejä etätyöskentelyyn, joiden tarkoitus on kehittää työelämän taitoja. Breikkejä vetävät ammattilaisvalmentajat, ja taukojen pyrkimys on kehittää esimerkiksi luovuutta, rohkeutta sekä ilmaisutaitoja. Sovelluksessa käyttäjä pääsee luomaan oman hahmonsa, sekä haastamaan työkavereita kehittymään niin pelissä kuin työelämässäkin.

Sovellukseen luotiin helppo ja nopea kirjautuminen, joka toimii Google-tilin tai Facebookin kautta. Breikkien katseluun kehitettiin oma ikkuna, jossa käyttäjä voi reagoida erilaisin emojien kautta valmennusten aikana. Valmentajia pystyy erikseen hakemaan, ja heihin voi olla yhteydessä myös breikkien ulkopuolella. Sovelluksessa on myös chat-ikkuna, jota voi käyttää valmennusten aikana, sekä viestitellä työkavereiden kanssa yhteisöllisyyden lisäämiseksi.

Hahmon kehittyminen pelillistämisen kautta

Pelimäisten ominaisuuksien on tarkoitus motivoida käyttäjää osallistumaan breikkeihin ja tehdä itsensä kehittämisestä hauskempaa. Pelillisyyden kulmakiveksi valikoituivat hahmot sekä niiden kehittyminen. Hahmoista tehtiin kaksi variaatiota ja lopullinen hahmo valikoituu AB-testaustulosten perusteella myöhemmin.

Kun käyttäjä osallistuu breikkeihin, hän kerää XP-pisteitä ja käyttäjän taso kehittyy. Kullekin työntekijälle kerääntyneet XP-pisteet näkyvät työyhteisön yhteisellä pistetaululla, jonka kärkisijoista työntekijät voivat kilpailla breikkejä tekemällä. Käyttäjät pystyvät haastamaan toisia käyttäjiä mielenkiintoisiin breikkeihin ja näin kehittymään yhdessä. Osa tiimistämme jatkaa vielä Breaksin kehittämistä ja on mielenkiintoista nähdä mihin sovellus päätyy.

Pääset tutustumaan sovelluksen verkkosivuihin tästä!

Kuinka suoriuduimme ja opimme tiiminä?

Säännöllinen yhteydenpito toimeksiantajaan helpotti projektin etenemistä, jolloin pystyimme reagoimaan ketterästi annettuihin tehtäviin tiukallakin aikataululla. Toimeksiantajan toiveiden huomioiminen itse projektissa ja sovelluksen kehittämisessä toi mukanaan jatkuvia muutoksia. Tiedostojen jakamista ja suunnittelutyötä varten, niin tiimin jäsenten kuin toimeksiantajankin kesken, suosittelemme vahvasti Microsoft Teamsin käyttöä.

Opimme paljon tällä kurssilla tiimityöskentelystä ja sen muuttuvasta ympäristöstä sekä oikeasta asiakastyöstä. Hienoa oli nähdä samalla, miten näinkin suuri ryhmä pystyi työskentelemään tehokkaasti yhdessä ja viemään projektia eteenpäin kohti hyvää lopputulosta. Tähän vaikutti myös loistava tiimihenki, jota kehitettiin säännöllisellä kommunikaatiolla, rohkeudella, luovuudella sekä muiden ryhmän jäsenien kunnioittamisella.

 

 

Jaa artikkeli:

Krea

Krea on Haaga-Helian mainonnan ja yritysviestinnän opiskelijoiden luova toimisto. Tarjoamme erilaisia palveluita, kuten esimerkiksi media-, markkinointi-, ja viestintäsuunnitelmia, some-kampanjoita, tapahtumia ja tutkimuksia

Luova toimisto Krean brändikäsikirja

Krea.fi-saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Ratapihantie 13, 00520 Helsinki

info@krea.fi