Viestintäassistentin työssä tarvitaan jeditaitoja

Viestintäassistentin työssä tarvitaan jeditaitoja

Jeditaito 1: Rohkeus tarttua haasteisiin

Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta valmistunut Virpi M. Salmi on työskennellyt viestintätoimisto AC-Sanaforilla maaliskuusta 2015 lähtien. Viestintäassistentin tehtäviin hän päätyi työharjoittelun kautta. Työ on monipuolista ja vaatii tekijältään lähes jedimäisiä taitoja.

Jeditaidoista tärkein on rohkeus tarttua uusiin haasteisiin. Virpi etsii aina uusia haasteita ja vastuuta, jonka avulla voi kehittää omaa osaamistaan. Vaikka viestintäkonsultit ovat päävastuussa projekteista, riittää vastuuta Virpillekin: ”Osallistun esimerkiksi viestintäsuunnitelmien kirjoittamiseen, laadin tiedotteita ja nettikyselyitä, soitan toimittajille, koordinoin graafista suunnittelua vaativia töitä sekä hoidan mediaseurantaa.”

Koska työn alla on samaan aikaan useita eri projekteja, tarvitaan viestintäassistentin työssä myös organisointikykyä.

Jeditaito 2: Huippuunsa hiottu vuorovaikutus

Perustan viestinnän jeditaidoille Virpi sai jo lapsena, sillä hänen molemmat vanhempansa ovat kuuroja. Viittomakieli on ollut käytännössä Virpin toinen äidinkieli ja sanaton viestintä eleineen ja ilmeineen välttämätön taito pienestä pitäen.

Taustastaan johtuen Virpille halu auttaa ja − etenkin halu auttaa ymmärtämään − on luontevaa. Ennen mainonnan ja yritysviestinnän opintojaan hän työskentelikin nuorisopsykiatrisella poliklinikalla ja osastolla toimintaterapeuttina: ”Kohtasin silloin paljon sulkeutuneita nuoria. Työssäni pääsin kehittämään kuuntelemisen taitoa ja luomaan vuorovaikutusta.”

Viestintätoimistossakin kaiken keskiössä on asiakkaan kuunteleminen ja ymmärtäminen. Kuinka paljon aiemmasta työkokemuksesta on ollut Virpille hyötyä? ”Ihan sairaasti! Käytän tässä ihan samoja lihaksia kuin terapiatyössä.” Erona aiempaan on vain se, että nykyinen työpaikka AC-Sanafor auttaa viestinnässä kokonaisia organisaatioita.

Jeditaito 3: Kyky luovaan ongelmanratkaisuun

Virpi-Salmi-piirros-KreaTyö viestintätoimistossa vaatii lisäksi jedimäistä luovuutta, sillä viestinnän haasteisiin kaivataan jatkuvasti tuoreita ja toimivia ideoita. Perusta on kuitenkin asiakkaan toiveiden ymmärtämisessä. Virpi korostaa olevansa palveluammatissa: ”Meidän tehtävämme on tarjota viestintäpalveluita, jotka vastaavat asiakkaan tarpeisiin. Silloin pitää osata kuulla, mitä asiakas haluaa viestiä ja mitä sillä tavoitellaan.”

Tulevaisuudessa Virpin tapaa todennäköisesti viestintäkonsulttina: ”Tässä työssä oppii jatkuvasti ja vastuu kasvaa vähitellen. Viestintätoimistossa pääsen työskentelemään monipuolisten ja mielenkiintoisten asiakkuuksien parissa, joten uskon tekeväni töitä joskus myös konsulttina.”

Jaa artikkeli:

Krea

Krea on Haaga-Helian mainonnan ja yritysviestinnän opiskelijoiden luova toimisto. Tarjoamme erilaisia palveluita, kuten esimerkiksi media-, markkinointi-, ja viestintäsuunnitelmia, some-kampanjoita, tapahtumia ja tutkimuksia

Luova toimisto Krean brändikäsikirja

Krea.fi-saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Ratapihantie 13, 00520 Helsinki

info@krea.fi