Markkinoinnin luova talo SEK tarjosi Waltteri Niroselle unelmatyön copywriterina

Markkinoinnin luova talo SEK tarjosi Waltteri Niroselle unelmatyön copywriterina

Waltteri Nironen päätyi Luova toimisto Kreaan, sillä copywriterin työ vaikutti kiinnostavalta. Markkinointitoimisto SEKistä löytyi unelmien harjoittelupaikka copywriter traineena, ja pesti jatkui vakituisena junior copywriterina.

Waltterin mukaan SEKissä on erityisen inspiroivaa eri lähtökohdista ja ikäluokista tulevien ihmisten yhteistyö sekä inhimillinen ja lämmin ilmapiiri. Hän kokee oppineensa paljon kollegoiltaan sekä pitää rikkautena sitä, miten erilaisista osaamistaustoista on mahdollista päätyä markkinointialalle.

Waltteri korostaa tiedonjanon tärkeyttä: ”Tällä alalla pääsee pitkälle, kun on motivaatiota sekä halua oppia ja kehittyä.” Oman innostuneisuuden varaan ei kuitenkaan voi Waltterin mukaan pelkästään nojata, vaan myös jatkuvasti muuttuva digitaalinen ympäristö täytyy huomioida eikä toimialan kirjallisuuteen perehtymistäkään kannata unohtaa.

Copywriterin työssä hyötyy vahvoista esiintymistaidoista

Copywriterin työssä Waltteri nauttii eniten suunnitteluprosessin alkuvaiheesta, jolloin on mahdollista heittää ilmoille outoja ja hassujakin ideoita. Hän kokee vahvuutensa kirjoittajana piilevän juuri humoristisissa teksteissä. ”Milleniaalina olen hyvä yhdistämään brändejä populaarikultturiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin”, Waltteri pohtii.

Waltteri painottaa myös esiintymistaitojen tärkeyttä, jotta ideoiden presentoiminen asiakkaille olisi sujuvaa ja vakuuttavaa. Waltterin mukaan opinnoissaan kannattaa keskittyä harjoittelemaan esiintymistä, vaikka sitä onneksi oppii myös työn ohessa: ”Mitä enemmän esiintyy, väistämättä myös kehittyy.”

Copywriter_Waltteri_Nironen_SEK

Strateginen askel Luova toimisto Kreasta työelämään

Waltteri kehottaa krealaisia suhtautumaan harjoittelupaikan hakuun strategisesti: ”Hae harjoittelupaikkaa, jossa voit nähdä itsesi töissä myös tulevaisuudessa.” Waltterin mukaan harjoittelupaikkaa hakiessaan kannattaa mahdollisuuksien mukaan käyttää verkostojaan ja suhteitaan. Jos suhteita ei ole omasta takaa, Luova toimisto Krean yrityskontakteja voi hyödyntää oman verkostonsa rakentamisessa.

Waltterin mielestä työpaikkamentori on harjoittelijalle kullan arvoinen tuki. Waltterin mentorina SEKissä toimi Creative Copywriter Olli Hongisto, jonka kanssa hän pääsi sparrailemaan ajatuksiaan. Työpaikkaohjaajia ei kuitenkaan välttämättä ole kaikilla harjoittelijoilla, sillä mentorointi vie työaikaa ja resursseja, joita pienemmissä yrityksissä ei aina ole. Tämän vuoksi Waltteri suosittelee hakeutumaan harjoittelijaksi isompaan tai keskikokoiseen markkinointitoimistoon tai muuhun luovaan bränditaloon.

Haaga-Heliasta liiketaloudellista ja luovaa osaamista

Waltteri näkee liiketalouden opintojen antaneen hänelle hyvän pohjan nykyiseen työhönsä SEKissä. Hänen mukaansa Haaga-Helian opiskelijoiden työharjoitteluhakemukset erottuvat hyvällä tavalla joukosta, sillä oppilaitoksen maine on pääkaupunkiseudulla vahva.

Markkinoinnin ja viestinnän suuntautumisopinnoista Waltterin mieleen on jäänyt luovan kirjoittamisen kurssi. Toinen mieleenpainuva hetki opiskeluajoilta oli minuutin pituisen puheen pitäminen koko luokalle, minkä Waltteri kuvailee tuntuneen ”giljotiinilta”. Tuosta kokemuksesta on kuitenkin ollut hyötyä myöhemmin työelämässä.

Waltteri varoittaa nykyisiä Krea-opiskelijoita opinnäytetyön ja työharjoittelun yhdistämisen vaikeudesta. “Työharjoittelun alussa suuri informaatiotulva vie voimavaroja. Jatkuva uuden oppiminen voi olla henkisesti ja fyysisesti kuluttavaa.” Jos mahdollista, opinnäytetyötä kannattaa siksi tehdä etupainotteisesti jo ennen harjoittelua. Jos opinnäytetyön ja harjoittelun joutuu yhdistämään, kannattaa panostaa ajanhallintaan.

Jos mielii hyväksi copywriteriksi, Waltteri kehottaa harjoittelemaan oikeinkirjoitusta sekä lukemaan monipuolisesti ja paljon: ”Lukeminen kehittää sanavarastoa ja verbaliikkaa.”

Mitä Copywriterin työ vaatii?

Waltterin lista:

  • kirjoitustaitoa
  • kiteyttämistä
  • liiketoimintaosaamista
  • luovaa suunnittelua
  • konseptointia
  • esiintymistaitoja
  • jatkuvaa oppimista
  • intoa alaa kohtaan

Lue lisää Markkinointitoimisto SEKistä

Jaa artikkeli:

Krea

Krea on Haaga-Helian mainonnan ja yritysviestinnän opiskelijoiden luova toimisto. Tarjoamme erilaisia palveluita, kuten esimerkiksi media-, markkinointi-, ja viestintäsuunnitelmia, some-kampanjoita, tapahtumia ja tutkimuksia

Luova toimisto Krean brändikäsikirja

Krea.fi-saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Ratapihantie 13, 00520 Helsinki

info@krea.fi