Dataspesialisti Kalle Räsänen kannustaa olemaan rohkea oppija

Dataspesialisti Kalle Räsänen kannustaa olemaan rohkea oppija

Luova toimisto Krean alumni Data Specialist Kalle Räsänen visualisoi dataa ja hyödyntää erilaisia analytiikkatyökaluja päivittäin mediatoimisto Voitossa. Vaikka työ on pääosin ”datan möyhimistä”, tarvitsee markkinointialan ammattilainen myös visuaalista silmää sekä sosiaalisia taitoja.

Kalle kuvailee työyhteisöään inspiroivaksi ja oppimista tukevaksi: ”Työpaikan kulttuuri mahdollistaa työntekijöiden urapolkujen yksilöllisen kehittämisen, ja työyhteisöstä löytyy aina joku, jolta kysyä neuvoa, kun tulee halu tai tarve kehittyä.”

Työntekijöistä löytyy laajasti eri alojen asiantuntijoita ja he sparrailevat toinen toisiaan markkinoinnin ja viestinnän eri osa-alueilla, olipa kyse sitten sisällöntuottamisesta, mediaostamisesta tai datankäsittelystä. Urapolulla kehittymisen kannalta sparrailu ja osaamisen jakaminen on Kallen mielestä todella arvokasta, ja oppiminen yhdessä hyvien työkavereiden kanssa tekee työstä erityisen miellyttävää.

Kiinnostus dataa kohtaan vei Kallen Mediatoimisto Voittoon

”Datan penkominen on ollut minulle luontaista jo opiskeluajoista lähtien. Opiskelin Haaga-Heliassa erityisesti sellaisia tietojenkäsittelytaitoja, jotka auttoivat dataspesialistin työn saamisessa”, kertoo Kalle. Esimerkkinä hän mainitsee Excelin jatkokurssilla toteutetun projektin, jonka tuotos oli visualisointi eri alustojen somepostausten toimivuudesta kohderyhmässä.

Dataprojektit vahvistivat kiinnostusta työskennellä datan parissa, ja projektit toimivat rekrytointivaiheessa näyttönä, että Kallella oli jo ymmärrystä siitä, mitä Voitossa tehdään. Työtehtävät ja työpaikan kannustava ilmapiiri on auttanut syventämään ja suuntaamaan oppimista: ”Vaikka työnkuvani on laaja ja teen paljon erilaisia analytiikkatuotteita, saan keskittyä niihin asioihin, jotka kiinnostavat ja joissa erityisesti haluan kehittyä.”

Dataspesialistiksi kasvetaan

Kallen työ analytiikan eri osa-alueilla vaatii teknistä osaamista: koodaamista, visualisointitaitoja ja muuta tietotekniikkaosaamista. Nämä taidot yhdistyvät päivittäin, kun kyse on esimerkiksi datan esittämisestä asiakkaalle selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa. Kallen mukaan osaaminen on kasvanut työnteon mukana: ”Paljon pystyy oppimaan ja opiskelemaan työtä tekemällä. Aloitin Voitossa tutkimuksen ja digipuolen harjoittelijana. Silloin pääsin heti sukeltamaan datan pariin”, muistelee Kalle.

Päivittäisessä työssään Kalle kertoo käyttävänsä visualisointityökaluja, kuten Power BI:tä sekä Google Data Studiota. Myös Google Sheets, Excel, erilaiset tietokannat ja datavarastot sekä esimerkiksi Supermetricsin kaltaiset datan hakuun liittyvät työkalut liittyvät oleellisesti työnkuvaan. Toimenkuvaansa Kalle kuvailee tekniseksi työksi, jossa sosiaaliset taidot ja ihmistuntemus ovat tärkeitä: ”Kun ollaan jatkuvasti asiakasrajapinnassa ja työskennellään tiimeissä, on hyödyllistä osata lukea tilanteita ja ihmisiä oikein.”

Dataspesialisti kehittää asiakkaan liiketoimintaa

Työpäivät ovat Voitossa todella vaihtelevia; Kallen mukaan tavallista työpäivää ei edes ole. Työ painottuu asiakasprojektien ja sisäisten kehitysprojektien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kalle nauttii erityisesti datan muovaamisesta sekä yhteistyöstä asiakkaiden kanssa: ”Asiakkaan liiketoiminnan kehittäminen datan avulla on antoisaa ja palkitsevaa.”

Käytännössä Kalle kerää asiakkaan arkea ja toimintaa tukevaa tietoa isoista datamassoista. Tieto voi olla joko asiakkaan omaa tai vaikkapa tilastokeskuksen dataa. Tärkeintä on oleellisen tiedon hakeminen ja muovaaminen käyttökelpoiseksi kokonaisuudeksi, jonka pohjalta asiakkaalle tarjotaan toimintaehdotuksia. Työ voi olla stressaavaa, kun projekteja kasaantuu yhtä aikaa useampia. Kallen mukaan tehokas ennakointi, priorisointi ja aikatauluttaminen takaavat sujuvan projektin.

Ole rohkea – mediatoimistossa oppii ja opetetaan

Mediatoimistotyöstä kiinnostunutta Krean opiskelijaa Kalle kehottaa olemaan rohkea ja luottamaan siihen, että työtehtävistä kyllä selviää: ”Mokia sattuu jokaiselle ja niistä opitaan. Ei kannata jäädä epäilemään kompetenssiaan, vaan mennä rohkeasti eteenpäin ja luottaa siihen, että työpaikalla oppii ja opetetaan.”

Kallen TOP-3 vinkkiä mediatoimistoon hakevalle:

  1. Kiinnostu alasta – tämä mahdollistaa tehokkaan oppimisen ja takaa kehittymisen.
  2. Hanki yleistä ymmärrystä tietotekniikasta ja koodaamisesta.
  3. Kehitä viestintäosaamistasi ja sosiaalisia taitojasi.

Tutustu Mediatoimisto Voittoon

Katso Kallen terveiset työharjoitteluun valmistautuville:

Jaa artikkeli:

Krea

Krea on Haaga-Helian mainonnan ja yritysviestinnän opiskelijoiden luova toimisto. Tarjoamme erilaisia palveluita, kuten esimerkiksi media-, markkinointi-, ja viestintäsuunnitelmia, some-kampanjoita, tapahtumia ja tutkimuksia

Luova toimisto Krean brändikäsikirja

Krea.fi-saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Ratapihantie 13, 00520 Helsinki

info@krea.fi